Børn, Bente og gift i undergrunden: Her er SF's krav til finansloven

SOMMERGRUPPEMØDE: Flere voksne i daginstitutioner, oprydning af de såkaldte ”generationsforureninger” samt en ret for Arnes kone, Bente, til at blive vurderet til tidlig pension. Det var nogle af hovedpunkterne fra SF's sommergruppemøde.

SF afholdte mandag eftermiddag pressemøde ved strandkanten på Harboøre Tange syd for Thyborøn. 

Den lidt utraditionelle lokation er ikke tilfældigt udvalgt. Under sandet ligger et stort giftdepot.

SF vil nemlig på næste års finanslov have afsat 750 millioner kroner, som skal bruges på at oprense generationsforureninger som den ved Harboøre Tange, hvor kemikalievirksomheden Cheminova tilbage i starten af 1960'erne deponerede spildevand og giftigt affald.

”Mange gode SF'ere har gennem tiden kæmpet for at få giftdepotet fjernet. Den kamp er ikke færdig. Forureningen er stadig en tikkende bombe under os og turismen. For hvem vil have lyst til at bade her, hvis inddæmningen brister,” sagde SF-formand Pia Olsen Dyhr.

”Børnenes efterår”
SF’s undervisningsordfører Jacob Mark varslede, at efteråret skal være ”børnenes efterår".

Partiet har allerede meldt ud, at man ønsker klasseloftet sænket fra 28 til 24 elever pr. klasse. Derudover kom SF med et nyt ønske til efteråret politiske forhandlinger, hvor man vil give forældre retten til at holde deres børn i børnehaven ét år ekstra, hvis det er nødvendigt.

”I 2009 besluttede man, at det var kommunerne, der skulle bestemme, om børnene skulle have et år mere i sandkassen, og siden da er antallet af børn, der får et år mere i børnehaven, halveret, fordi der bliver tænkt økonomi, frem for hvad der er bedst for børnene,” sagde Jacob Mark.

Det skal ifølge SF igen være forældrene, der i samråd med pædagoger og andre fagpersoner afgør, om børn har brug for et ekstra år i børnehaven.

Derudover slog undervisningsordføreren fast, at man stadig kæmper for at sikre, at minimumsnormeringer på børneområdet bliver besluttet på hver enkelt institution, så ”alle kan mærke en forskel".

Også Bentes tur
Et af efterårets helt store politiske emner bliver det nye pensionsudspil, som regeringen har annonceret bliver fremlagt 18. august. Også på det område har SF en række krav, de vil have med til forhandlingerne af den nye pensionsreform, der skal sikre tidligere pension til Arne.

For SF mener nemlig ikke kun, at man skal hjælpe Arne - også hans kone, ”Bente", skal have en ret til at blive vurderet til en tidlig pension.

”Virkeligheden er, at nedslidningen i høj grad også rammer folk i omsorgsfagene. Den rammer jo pædagogen, folkeskolelæreren, sygeplejersken og kontorassistenten, så vi må ikke ende med at lave en ordning, som ikke tager højde for virkeligheden,” sagde Pia Olsen Dyhr.  

Det skal ifølge SF være muligt for alle - uden kun at skele til anciennitet på jobmarkedet - at blive vurderet til, om man har ret til tidligere pension.

Flere penge til ældreplejen
SF vil også afsætte en halv milliard kroner ekstra til ældreplejen på finansloven.

De ekstra penge skal især gå til at sikre bedre normeringer og mere trygge rammer for de ældre. Målet er, at alle ældre skal have et fast team af plejere, som kender de ældres behov.

”Der er brug for færre tjeklister og mindre tidstyranni. Til gengæld skal de ældre have plejere, som kender dem og ved, hvordan de giver den enkelte ældre livskvalitet i hverdagen,” lød det fra SF-formand Pia Olsen Dyhr.

Forrige artikel Radikale lader døren Radikale lader døren "stå på klem" for Arne Næste artikel Her er Pernille Skippers Her er Pernille Skippers "skrækscenarie" for regeringens Arne-model