Børne-organisationer: Lad ikke solen gå ned over mobbedes rettigheder

DEBAT: Med en solnedgangsklausul i lovforslaget om klageinstansen for mobbeofre, dømmer politikerne på Christiansborg ”solnedgang over børnenes rettigheder”. Det mener Børns Vilkår, Børnerådet, Danske Skoleelever og Red Barnet.

Af Jens Vase, Jonas Keiding Lindholm, Per Larsen og Rasmus Kjeldahl
Henholdsvis formand for Danske Skoleelever, generalsekretær for Red Barnet, formand for Børnerådet og direktør i Børns Vilkår.

Der har længe været bred politisk enighed om at oprette et klageorgan, når sager om mobning vokser sig større, end hvad lærere, skoler og institutioner kan magte.

Nu har undervisningsminister Merete Riisager (LA) fået kolde fødder og fremsendt et ændringsforslag, der underlægger klageinstansen en solnedgangsklausul. Klausulen betyder, at klagesagsbehandlingen skal ophøre i 2020, medmindre Folketinget laver en ny lov.

På børnenes vegne var vi ellers glade for, at ministeren med klageadgangen fik sparket gang i en løsning af et problem, som er uoverskueligt stort for de børn, der bliver mobbet, og som er løbet tør for steder at vende sig til for at få hjælp.

For kort tid
Vi mener ikke, at vi beder om for meget, når vi ønsker, at ofre for mobning bliver behandlet ordentligt. Men ministeren tror tilsyneladende ikke nok på ideen til at give børnene hjælp efter 2020. Når ministeren fra begyndelsen sætter klageadgangen i søen med så kort et perspektiv, har hun og de politikere, der stemmer for, lyttet alt for lidt til børnene.

En levetid frem til 2020 er så kort, at man reelt ikke kan nå at lave en kvalificeret analyse på ordningens effekt. Der er rigtig mange børn og voksne, der først skal have kendskab til klageadgangen, og der er børn, der skal vejledes i hvordan de kan bruge den. Det vil også tage tid at gennemføre de første sager og dermed få at vide, hvordan klageadgangen virker.

Giv det minimum fem år
Vi kan forstå, at flere politikere bakker op om ministerens klausul.

Men inden I stemmer om beslutningen, bliver vi nødt til at minde jer om, hvilke konsekvenser klausulen får. Vi mener ikke, at børns rettigheder skal ses som en forsøgsordning. Er det sådan vi i Danmark skal give tryghed og rettigheder fra nu af – midlertidigt?

Vil I absolut pålægge klageorganet en solnedgangsklausul, bør den vare i mindst fem år og evalueringen tilsvarende udskydes.

Børn, som oplever mobning, ved at mobning bestemt ikke er for sjov. Hvorfor skal vi så lege med en nyttig løsning ved kun at give den en levetid på et par år? Det er at dømme solnedgang over børnenes rettigheder.

Børn har ret til at blive hørt og behandlet ordentligt – ligesom voksne har det. Det forudsætter, at politikerne giver klageadgangen ordentlige levevilkår fra dag ét.

Forrige artikel Lidegaard: Regeringens besparelser skader kvinders rettigheder Lidegaard: Regeringens besparelser skader kvinders rettigheder Næste artikel Khader: Social og religiøs kontrol i muslimske miljøer Khader: Social og religiøs kontrol i muslimske miljøer