Børns Vilkår: Der er brug for hårdere kurs over for kommuner

DEBAT: For mange børn svigtes af kommuner, der ikke følger loven på socialområdet. Det skal den nye børne- og socialminister, Mai Mercado (K), rette op på, mener Børns Vilkår.

Af Rasmus Kjeldahl
Direktør, Børns Vilkår

Efter jul fortsætter forhandlingerne i Folketinget om et nyt skilsmissesystem. Det er en bunden opgave for en ny minister at sørge for, at de udsatte børn i komplekse eller konfliktfyldte skilsmisser får bedre hjælp, end tilfældet er i dag. 

For ofte ser vi børn, der er negativt påvirket af, at der er vold, overgreb, misbrug eller psykiske lidelser i familien, og hvor der ikke bliver grebet ind i tide. Lad mig give et eksempel.

Et lille barns forældre er blevet skilt. Forældrene er uenige om stort set alt og kalder blandt andet pigen forskellige navne, alt efter om hun er hos sin mor eller sin far. Allerede inden fødslen har sundhedspersonalet omkring familien set, at den er gal.

Moderen må ikke være alene med faren, skriver jordemoderen i journalen. Over 30 forskellige fagpersoner er inde over sagen i barnets første leveår. Da barnet er cirka 2½ år gammelt, viser flere undersøgelser, at pigen er i overhængende risiko for at tage varig skade. Fjorten måneder senere i en alder er 3½ år vurderes pigen til at være traumatiseret.

Eksemplet viser, at vi har et system, som til trods for at familien og barnet har været på myndighedernes radar, fra før barnet blev født, ikke griber effektivt ind i de svære sager. Resultatet er, at barnet bliver fastholdt så længe i en konflikt, at det bliver skadet.

Systemerne skal samarbejde
Som det er i dag, falder løsningen af børnenes sager ofte ned mellem to stole: De sociale myndigheder i kommunen og de familieretlige myndigheder. Det kan trække sagerne i langdrag og føre til, at børnene bliver kastebolde mellem myndighederne.

Skal vi forebygge denne type skilsmissesager, skal forældrene udredes fra starten, så vi kan give den rette hjælp til familien og træffe de nødvendige afgørelser for at sikre barnets ret til tryghed og trivsel.

Derfor er det væsentligt, at et nyt skilsmissesystem ikke blot fokuserer på domsafgørelser og fordeling af de økonomiske byrder, men også sikrer et tæt samarbejde mellem de relevante myndigheder om den rette håndtering af de skilsmisser, hvor der er andre sociale problemer i familien, og hvor børnene er i risiko for omsorgssvigt.

Sanktioner er nødvendige på det sociale område
Børns Vilkår ønsker sig også, at ministeren tager initiativ til en mere effektiv indsats over for de kommuner, der ikke følger loven på socialområdet og dermed svigter børnene.

Børns Vilkårs erfaring fra mere end 1.700 bisiddersager er, at mange børn får god hjælp fra myndighederne. Men der er dog også mange, der ikke får den hjælp, som de har brug for og ret til. 

Især halter det med at inddrage anbragte børn i deres egen sag. Tal fra SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, viser, at mere end hvert andet anbragte barn mellem 11-17 år ifølge børnene selv ikke er blevet taget med på råd i forbindelse med valg af anbringelsessted, selvom børneinddragelse er lovpligtigt.

Kommuner glemmer at fortælle om rettigheder
En anden problemstilling er, at nogle kommuner glemmer at fortælle børnene om deres rettigheder. Så sent som i oktober måtte Ombudsmanden minde en kommune om, at de skal oplyse børn om deres ret til at klage over afgørelser i deres sager. 

For Børns Vilkår er ovenstående blot få eksempler på, at lovgivningen på socialområdet i det store og hele er god nok, men at det kniber med at overholde den. Det er langt fra en ny problemstilling, hvorfor der er behov for en hårdere kurs over for kommunerne end i dag, hvor de stort set aldrig sanktioneres.

Børns Vilkår bidrager gerne med konkrete forslag og ser frem til at samarbejde med ministeren om at stoppe svigt af børn i Danmark.

Forrige artikel Cepos: Støtten til vedvarende energi bør gentænkes Cepos: Støtten til vedvarende energi bør gentænkes Næste artikel Landdistrikternes Fællesråd: Tænk på landdistrikterne i alle lovforslag Landdistrikternes Fællesråd: Tænk på landdistrikterne i alle lovforslag
 • Anmeld

  amanda

  træt af børns vilkår

  en hel generation er gået til grunde på denne måde og børns vilkår har fået så mange henvendelser om hvad der foregår . alligevel har de intet gjort.
  dette er ikke en ny problematik og børns vilkår ved udemærket hvor ulovlige staten har været idet de har kørt et ligestillingseksperiment uden der blev taget højde for børnenes tarv . den part man ville have væk - som regel moderen hun blev uretmæssigt anklaget for diverse ting for at retfærddiggøre det som er fopregået - der har været heksejagt på kvinder siden forældreansvarsloven blev indført i 2007 hvor man på forhånd undskyuldte over for kvinder og børn - Børns vilkår gider blot ikke være arbejdsløse men har afvist alle der søgte deres hjælp - lad den forening dø

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Tidl leder af støttecenter på skole.

  At være lyn-afleder mellem mor og far !

  I mit arbejde som leder af støttecenteret på en stor, tresporet skole i en forstadskommune, har jeg ofte siddet overfor vrede ulykkelige forældre, der midt i deres egen oprivende skilsmissesituation måtte se i øjnene, at det barn, som de begge elskede højt, reagerede meget sårbart og uhensigtsmæssigt i skolen. Vi måtte jo så sammen finde ud af tingene. Først og fremmest af hensyn til barnet.
  I den sammenhæng brugte jeg ofte pjecer fra Børns Vilkår, - og henviste trygt og med god effekt til rådgivningen i Børns Vilkår.
  Vores skolepsykolog kom ofte ind i billedet. Socialforvaltningen kunne være sværere at råbe op i de enklere sager. Kommunikationen skole / socialforvaltning kan bedres.
  MEN: En god , tillidsfuld snak i enrum med forældrene i fællesskab gjorde ofte underværker. Ofte var der sket det, at barnet blev budbringer af meddelelser og vrede imellem forældrene. Barnet blev "lynafleder". DET kan et barn ikke holde til !
  Kommer i tanker om en situation, hvor forældrene på stærkeste vis begyndte at skændes indbyrdes under vores samtale. Jeg gjorde dem opmærksom på, hvad der skete 'lige nu': "Nu er jeg lynafleder, og det har jeg svært ved at tackle !" De kiggede bestyrtede på hinanden, - og undskyldte. Som ved et lynnedslag blev de klar over, hvad de udsatte deres egen lille pige for til dagligt.
  De gik fra mødet med en fælles forståelse for, at lyn-afleder-rollen kan et barn ikke magte. De tog det til sig, og tingene ændrede sig positivt.
  Det var forældre i krise, der efterfølgende tacklede tingene under hensyn til deres barns behov. Flot.
  Så godt og ukompliceret endte samtalerne ikke altid. Ofte skulle der mange samtaler, initiativer og telefonopringninger til, før de sårede sind faldt til ro. Der skal tillid, respekt og TID til.