Carolina M. Maier: Lykkepartiet skylder vælgerne at sætte en retning

KOMMENTAR: René Gades nye projekt, Lykkepartiet, er forfriskende, men partiet skylder at fremlægge visioner for, hvordan det vil ændre samfundet, skriver Carolina Magdalene Maier. 

Min forhenværende gode og dygtige politiske kollega René Gade har nu langt om længe løftet sløret for sit politiske projekt.

Lykkepartiet, skulle det blive. Et parti uden ideologisk eller værdimæssig platform, men med tyve demokratiske punkter som grundstamme.
 
René Gades nye politiske projekt tager til dels udgangspunkt i en konstatering af, at dansk politik er i demokratisk krise. Det er der næppe tvivl om. Tilliden til politikerne er historisk lav, taburetter er ofte vigtigere end holdninger, og flere folketingspolitikere, som er demokratisk valgt til Folketinget af det menige danske folk, forsvarer, at en kollega sandsynligvis har løjet for Folketinget og begået lovbrud.

Læg dertil, at vi i disse dage ser flere og flere tegn på, at vores regering har truffet beslutninger om nedlukning af landet med henvisning til sundhedsmyndighedernes anbefalinger, på trods af at regeringen nu ikke kan fremvise dokumentation for disse anbefalinger.

Clement Kjærsgaards forrygende og insisterende udspørgen af Socialdemokratiets politiske ordfører, Jesper Petersen, i Debatten den 28. maj er et for regeringen pinligt, men skræmmende præcist eksempel på dette.

Derfor er det forfriskende, at René Gade nu stiller op med et parti, som er baseret på demokratiske principper, som alle partiets kandidater og folkevalgte skal skrive under på at agere efter.

Det handler blandt andet om, at et folketingsmedlem skal udtræde af Folketinget, hvis vedkommende bliver udpeget til minister, at man nemmere end i dag skal kunne beslutte, at en minister skal gå af, hvis vedkommende afsløres i at have løjet for Folketinget, at ethvert folketingsmedlem maksimalt må deltage i to udvalgsrejser årligt, at vederlagskommissionens anbefalinger om politikeres pensionsforhold skal indføres, at lobbyregistret skal genindføres, og at der skal være mere gennemsigtighed med økonomisk støtte til politiske partier.

Dette er alt sammen sympatiske forslag, hvoraf mange er gengangere fra Alternativets politiske udspil på demokratiområdet. Dertil kommer Gade med et par forfriskende nye forslag som for eksempel, at alle folketingsmedlemmer skal deltage i tre ugers praktik hvert år, eller at en minister vælges af Folketinget, efter at statsministeren har indstillet tre mulige kandidater.

Alligevel mener jeg også, at der er udfordringer med Gades politiske projekt. Først og fremmest med valget af, at partiet er uideologisk, som vel er det egentligt særlige ved partiet. I den optik kan man argumentere, at ikke-ideologi ikke findes, idet fravalget af et ideologisk eller værdimæssigt grundlag kan siges at være ideologisk i sig selv.

På samme måde, som man kan argumentere, at ateisme i ekstrem kategori kan være lige så fundamentalistisk som en religiøs sekt.

Men grundlæggende går min anke på, at et politisk parti bør have en vision – værdimæssig eller ideologisk – for det gode samfund. Hvis man som politisk parti har en vision om at lede et land og et folk, så skylder man folket at fortælle, i hvilken retning man vil gå.

Detaljeringsgraden kan være både stor og lille. Det, mener jeg ikke, er væsentligt. Men der er afgørende forhold, som helt siden Hobbes og Toqueville og op igennem historien er blevet diskuteret i forhold til politik.

Et er det helt afgørende spørgsmål om relationen mellem stat og samfund: Hvor stor skal staten være? Hvor meget skal den bestemme over samfundslivet? En afløber heraf er spørgsmålet om den personlige frihed: Hvad mener vi, når vi politisk taler om frihed? Frihed fra statens klamme hånd (den liberale version), frihed til økonomisk og strukturel lighed (den socialistiske version).

Eller måske skal vi forstå frihedsbegrebet i et helt nyt politisk perspektiv, nemlig som frihed til samskabelse, frihed til at leve i overensstemmelse med den natur, som mennesket udspringer af, frihed til, at alle menneskets sanser både de kognitive, kreative og sociale kan udfoldes på lige fod.

Nuvel, min begejstring for den sidste forståelse af frihedsbegrebet skjules dårligt, men mit ærinde er at pege på, at fraværet af en stillingtagen til disse centrale spørgsmål hos et politisk parti i sig selv kan blive et demokratisk problem.

For vel kan vi blive enige om et sæt demokratiske principper, men sæt nu de følges, samtidig med at den verden, som vi bevæger os hen imod, er en, som vi ikke bryder os om rent indholdsmæssigt? Har vi så købt katten i sækken? 

Det vil naturligvis altid være op til den enkelte borger, som vælger at sætte sit kryds ved et udelukkende demokratibaseret og politisk projekt, at tage ansvaret for dette. Jeg mener blot, at et politisk parti skylder sine vælgere at pege på en vision for det gode liv.

Det er dog samtidig klart, at den danske blokpolitik og uviljen til at gøre op med de dominerende ideologiske projekter i dansk politik – det socialistiske, det socialdemokratiske og det kapitalistiske – øger lysten til at bryde med vanen.

I den optik synes jeg, at Gades projekt er sympatisk, fordi det indeholder en nødvendig systemkritik. Vi står midt i en hidtil uset klimakrise, og det bør stå klart for enhver, at den ikke kan løses med en kapitalistisk ideologi om mere forbrug og al lid til teknologiske landvindinger.

Men den kan lige så lidt løses af et socialdemokratisk eller socialistisk håb om, at staten som primus motor finder de nødvendige svar. Der er brug for samarbejde imellem sektorerne, der er brug for at kaste både socialklassetænkning og erhvervslivsinteresser over bord til fordel for en langt mere samskabelsesorienteret og folkeligt orienteret samfundsmodel, som ikke sætter hverken stat eller marked øverst.

Her kan vi begræde, at det for tiden går Alternativet så dårligt, al den stund et af partiets slogans til folketingsvalget i 2015 stadig peger i den helt rigtige retning: Mere samfund, mindre stat.

Problemet med Lykkepartiet er, at det synes at ville erstatte ideologier eller værdier med demokratiske principper.

Men det er en fejl at tænke i enten/eller. I stedet skal vi tænke i både/og. Vi skal styrke de demokratiske principper i det danske folkestyre, men vi bør ikke kaste ideologier eller værdier ud med badevandet i samme moment.

Sat på spidsen kan man argumentere, at Lykkepartiets demokratiske principper bør ligge som fundament for alle danske partier – og så kan der bygges ovenpå med ideologier og værdier. Huset kan restaureres nu og da, måske endda rives helt ned og bygges op igen. Men fundamentet kan man ikke rokke ved.

En anden bekymring, som jeg kan have i forhold til Gade politiske projekt, er, at det virker som et overvejende individualistisk projekt. Gade sagde selv ved afsløringen af projektet på Rådhuspladsen, at et af formålene er at ændre borgernes syn på lykke fra noget, som man individuelt kan skabe, til noget, som man oplever i fællesskab.

Samtidig står i beskrivelsen af partiets fundament, at det vil skabe et lykkeligt samfund uden at blande sig i, hvad lykken er for den enkelte. Det står også beskrevet, at partiets folketingsmedlemmer skal stemme efter personlig overbevisning, når de er uenige.

Det er afgørende, at muligheden for at stemme efter personlige overbevisning findes i et demokratisk retssystem, og det står jo i den danske Grundlov, at enhver aldrig er bundet over sin egen overbevisning.

Men det er noget andet at basere et parti på, at den enkelte stemmer efter egen overbevisning. For hvor bliver da den demokratiske samtale af? Den samtale, hvor man lytter, bliver klogere, bøjer sig mod hinanden og i fællesskab forstår og fortolker en konkret sag i lyset af et fælles værdigrundlag?

I det tilfælde, at der ikke findes en fælles værdibaseret ramme, som den politiske samtale har til opgave at forsøge at holde sig indenfor, så kan den enkelte altid – og meget nemt – gribe til princippet om, at det blot er dennes personlige overbevisning, som i sidste ende skal bestemme et ret så vigtigt tryk på en knap.

Set sammen med, at partiet også på sin hjemmeside agerer for større brug af digitale løsninger ved afstemninger, folketingsdebatter, udvalgsmøder og så videre, bliver jeg meget bekymret for, at betydningen af den fysiske demokratiske samtale decimeres til en unødvendig snakkeklub.

For mig er det i netop denne samtale, at der skabes egentlig værdi, at fællesskabet står sin prøve og viser sin styrke, og at vi alle bliver klogere sammen. At sætte disse rum over styr er i min optik uforeneligt med et ønske om et styrket folkedemokrati.

Jeg ønsker Gade al mulig held og lykke med sit nye demokratiske projekt, og jeg håber, at Lykkepartiet kommer i Folketinget om ikke andet så for at ruske op i systemet og sætte ild til de principielle demokratiske debatter.

For mit eget vedkommende får partiet en vælgererklæring, men ikke min stemme. Dertil er der for meget micromanagement og for få visioner i projektet.

Jeg er politisk hjemløs og har været det, siden jeg forlod Alternativet i sensommeren 2019. Men jeg har brug for et politisk projekt, der lyser på et samfund, som jeg ønsker at leve i.

-----

Carolina Magdalene Maier (født 1973) er sekretariatschef i Dansk Folkeoplysnings Samråd og tidligere folketingsmedlem og gruppeforkvinde i Alternativet. Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Forrige artikel Martin Lidegaard: Socialdemokratiet og Venstre svigter Europa, Danmark – og sig selv Martin Lidegaard: Socialdemokratiet og Venstre svigter Europa, Danmark – og sig selv Næste artikel Jarl Cordua: Kommunalvalget kan blive Ellemann-Jensens første valgnederlag Jarl Cordua: Kommunalvalget kan blive Ellemann-Jensens første valgnederlag