DA: Lønaftale for chauffører er en hastesag

DEBAT: Den systematiske underbetaling af udenlandske chauffører er chokerende. Politikerne skal handle hurtigt, så en lønaftale kan falde på plads, mener Jacob Holbraad, direktør i Dansk Arbejdsgiverforening.

Af Jacob Holbraad
Direktør i Dansk Arbejdsgiverforening

Det skabte overskrifter, da sagen om transportfirmaet Kurt Beier kom frem. 

Udenlandske chauffører blev systematisk underbetalt, og de levede under kummerlige forhold. Det var chokerende afsløringer.

Et enstemmigt Folketing, regeringen, lønmodtagerne og arbejdsgiverne blev derfor enige om at gøre mere for at sikre ordentlige forhold. Men udfordringen kunne ikke løses med den danske aftalemodels almindelige virkemidler.

Forbundene kan nemlig ikke stille krav om overenskomst, hvis det arbejde, der udføres af udenlandske chauffører i Danmark, er meget kortvarigt og sker som led i international transport.

Det førte i april til, at vi – Dansk Arbejdsgiverforening – og Fagbevægelsens Hovedorganisation indgik en aftale, der skal løse problemet. Det er en aftale, som afspejler, at transportområdet er et særligt område, der kræver helt særlige løsninger.

Ordentlige forhold og fair konkurrence
Vores forslag går ud på, at udenlandske transportfirmaer skal dokumentere, at deres chauffører får en løn, der svarer til danske vilkår, når de kører i Danmark.

Mere end otte ud af ti danske chauffører følger transportoverenskomsterne mellem DA og FH’s medlemmer. Derfor har vi lagt niveauet i de overenskomster til grund. Det vil sikre ordentlige forhold og fair konkurrence på de danske landeveje.

Styrken ved aftalen er, at lønmodtagerne og arbejdsgiverne igen har taget kollektivt ansvar. Sammen kan vi tage ejerskab til reglerne. 

En politisk aftale
Men aftalen forudsætter selvfølgelig, at regeringen og Folketinget sikrer, at myndighederne kontrollerer, om chaufførerne får dansk løn.  Det er helt afgørende for ordentlige vilkår i branchen, at de regler, vi har lavet sammen, bliver fulgt af alle.

Derfor er det vigtigt, at vores aftale med FH munder ud i en politisk aftale og lovgivning hurtigst muligt. 

Aftalen blev i april oversendt til den daværende beskæftigelsesminister. Der er nu nedsat et lovforberedende udvalg, der skal afslutte sit arbejde senest 1. december.

Jeg vil opfordre til, at politikerne i forlængelse af udvalgets arbejde hurtigt får givet hånd på en aftale. Jeg vil gerne kvittere for, at den nye regering har taget positivt imod vores fælles aftale – og jeg forventer, at der vil være bred opbakning til forslaget i Folketinget.

Vi har med aftalen nemlig løst den udfordring, der blev tydelig for os alle i forlængelse af sagen med de filippinske chauffører. Vi vil ikke se flere sager med underbetalte chauffører fra udlandet. Derfor skal vores aftale gennemføres, så snart det kan lade sig gøre.

Forrige artikel Alkohol & Samfund: S skal stå fast ved salgsforbud af alkohol til mindreårige Alkohol & Samfund: S skal stå fast ved salgsforbud af alkohol til mindreårige Næste artikel Astrid Krag: Sådan vil regeringen nedbringe antallet af ældre hjemløse Astrid Krag: Sådan vil regeringen nedbringe antallet af ældre hjemløse