Danmark øger importen af træ til energiproduktionen markant

BIOMASSE: Omstillingen fra kul skubber energiforbruget af importerede træpiller til nye højder. En stor del af Danmarks forsyning til markedet for vedvarende energi er blevet afhængig af import, lyder det i ny analyse bestilt af Energistyrelsen.

Den danske forsyningssektors forbrug af importerede træpiller har aldrig været højere.

Det viser Energistyrelsens nye træpilleundersøgelse, der er lavet af Ea Energianalyse. Ifølge undersøgelsen er det samlede forbrug af træpiller til energiforbrug steget med omkring 22 procent fra 2014 til 2016.

Det betyder, at der i 2016 i alt blev fremstillet og importeret næsten 2,6 millioner ton træpiller til energiformål i Danmark. Heraf blev godt 2,4 millioner ton importeret. Det svarer til, at 94 procent af den samlede forsyning af træpiller kommer fra udlandet – hovedsageligt fra Letland, Estland, Sverige og Rusland.

Afhængig af import
Undersøgelsen fra Ea Energianalyse viser, at importen er steget meget de seneste 15 år. I 2001 lå niveauet til sammenligning på omkring 200.000 ton årligt.

”Udviklingen i importen og indenlandsk produktion set over en længere årrække illustrerer, hvordan en ikke ubetydelig del af Danmarks forsyning til markedet med vedvarende energi er blevet afhængig af import,” skriver Ea Energianalyse i rapporten til Energistyrelsen.

Stigningen drives af værkerne, men også de private husholdninger fyrer mere med træpiller.

”Forbruget udviser en stor stigning i forhold til den seneste undersøgelse fra 2014, både hos værkerne, der i perioden har udskiftet kul med træpiller, og uden for forsyningssektoren. Stigningen på næsten 200.000 ton hos private har baggrund i en koldere fyringssæson i 2016 i forhold til 2014 og installation af nye træpilleforbrugende apparater,” skriver Ea Energianalyse.

Ud af det samlede forbrug af træpiller blev cirka 1,6 millioner ton omsat i forsyningssektoren, cirka 0,8 millioner ton hos private mens cirka 0,2 millioner ton blev anvendt i industri og offentlige bygninger.

 

Forrige artikel Dagens overblik: Regeringen vil have mere udenlandsk arbejdskraft til Danmark Dagens overblik: Regeringen vil have mere udenlandsk arbejdskraft til Danmark Næste artikel Prøv quizzen: Har du fulgt med? Prøv quizzen: Har du fulgt med?