Danmark og EU fremprovokerer migrationen over Middelhavet

MIGRATION: Mens ministre fra Danmark og de andre EU-lande diskuterer, hvordan de kan forhindre, at migran­ter kommer til Europa, udvikler de ikke en troværdig politik for at fjerne årsagerne til migratio­nen. Kortsigtet og helt utilstrækkeligt, lyder kritikken fra udviklingsorganisationer og forskere.

Selv om 11 migranter i snit drukner hver eneste dag i Middelhavet, og tusindvis migranter lever et trøstesløst liv på gaden i europæiske byer, fokuserer Danmark og re­sten af EU-landene mere på grænsekontrol end på de årsager, der sender migranter ud på den livsfarlige vej over havet.

Sådan lyder det nu samstemmende fra udviklings- og nødhjælpsorganisationer samt førende forskere, der slår alarm. Det skriver Mandag Morgen.

De opfordrer Danmark og de andre EU-lande til at nytænke alt – lige fra udviklingsbistand over samarbejdsaftaler med migrantlan­dene til skatteaftaler, landbrugsaftaler og fiskeripo­litik.

"Danmark og de andre EU-lande vil gøre det svært for migranterne at tage af sted. Men meget lidt af det, man arbejder med, vil fjerne årsagen til, at folk tager af sted,” siger Hans Lucht, seniorforsker ved DIIS og ekspert i global migration, til Ugebrevet Mandag Morgen.

Forbud mod gummibåde vil ikke virke 
Senest har EU-landenes udenrigsmini­stre talt for et forbud mod eksport af gum­mibåde fra EU-lande til Libyen.

Desværre tror kun de færreste af forsker­ne samt de store organisationer som Dansk Flygtningehjælp, Mellemfolkeligt Samvirke og 92-Gruppen, at Danmark og de andre EU-lande får held med deres forehavende.

Så længe de unge mænd i gummibådene ikke har udsigt til meget andet end tilfæl­dige job i deres hjemland, vil migrationen bare fortsætte – og fortsætte.

Køb varer i Afrika - ellers kommer de her
I al sin enkelhed er aktørernes og forskernes budskab meget, meget klart: Danmark og de andre EU-lande kan enten købe flere varer og tjenesteydelser fra migrantlandene og skabe beskæftigelse der eller se frem til fortsat massive strømme af arbejdsløse migranter.

Selvfølgelig kan Danmark ikke løse pro­blemerne alene. Men de danske politikere kan påvirke og skubbe til en langsigtet og forebyggende strategi for at bekæmpe mi­gration fra de afrikanske lande. 

General­sekretær i Dansk Flygtningehjælp, Andreas Kamm, efterlyser handling fra politikerne nu.

 “Det ville være dejligt – og tillidsvæk­kende – hvis vores regering og politikere var tydelige, når det gælder om, at vi skal styrke fællesskaberne og vores egen deltagelse i dem for at overkomme de globale udfordrin­ger som migration og klima. Sådanne signa­ler ville styrke befolkningens opbakning til både FN og ikke mindst EU. Det er der brug for. I dag gøres EU nærmest til problemet og ses slet ikke som forudsætningen for de store løsninger. Det er politikernes ansvar,” siger Andreas Kamm til Ugebrevet Mandag Morgen.

Forrige artikel Overblik: Sådan holder partierne sommergruppemøde Overblik: Sådan holder partierne sommergruppemøde Næste artikel DF: Køb eller lej et fængsel i Østeuropa DF: Køb eller lej et fængsel i Østeuropa