Debat: Danske investeringer kan løfte Afrika

DEBAT: Private, danske investeringer kan skabe vækst i Afrika og styrke dansk eksport, skriver Ulla Tørnæs, Karen Hækkerup, Birgitte Qvist-Sørensen og Anne H. Steffensen.

Af Ulla Tørnæs (V), Karen Hækkerup, Birgitte Qvist-Sørensen og Anne H. Steffensen
Minister for udviklingssamarbejde, adm. direktør i Landbrug & Fødevarer, generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp, adm. direktør i Danske Rederier

Afrika byder på mange muligheder for danske virksomheder, der med de rette kompetencer og en dosis risikovillighed kan kombinere gode resultater på bundlinjen med positive udviklingseffekter. Vækst i Afrika går nemlig hånd i hånd med realiseringen af FN’s verdensmål. Den private sektor er afgørende for at skabe den økonomiske fremgang, der kan trække kontinentets udvikling fremover. Det er temaet for den konference, som vi holder på Axelborg onsdag, hvor vi sætter fokus på forretningsmulighederne i Afrika.

Den internationale valutafond (IMF) forudser, at den samlede afrikanske økonomi syd for Sahara vil vokse med godt 5 procent årligt frem mod 2020. Det vil betyde, at størrelsen af økonomien fordobles på bare 14 år. Samtidig vil den afrikanske befolkning - med den nuværende befolkningstilvækst - blive fordoblet fra 1,2 milliarder mennesker i dag til 2,5 milliarder mennesker inden 2050. Det er en stor udfordring – både for Europa og Afrika - hvis ikke de mange unge mennesker har et håb om en fremtid i deres hjemlande. Kombinationen af vækst og store ungdomsårgange er samtidig en mulighed, men en mulighed som kræver en enorm acceleration af udviklingen i Afrika.  Og det er her, dansk erhvervsliv især kan bringe sine kompetencer i spil. 

Private investeringer skal skabe vækst
Regeringen lancerede i år en ny udviklingspolitisk og humanitær strategi. Her er bæredygtig udvikling og ikke mindst partnerskaber mellem udviklingsorganisationerne og den offentlige og private sektor i fokus.

Det er helt afgørende at mobilisere mere privat kapital, viden og teknologi for at komme i mål med verdensmålene og for at skabe den nødvendige vækst og beskæftigelse i Afrika. Mere samhandel og flere investeringer er nøgleelementer. Lanceringen af Landbrugsinvesteringsfonden med offentlig og privat kapital administreret af Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) - og senest A.P. Møller Holdings beslutning om at etablere Afrika Infrastruktur Fonden – viser, at mange arbejder på at få gang i investeringerne, og vi skal have endnu flere med ombord. 

Statistikken taler sit tydelige sprog. Der skal gang i vækstmotoren i Afrika, hvis der skal sikres jobs og muligheder til de mange unge afrikanere. Alternativet er modløshed og migration. Resultatet risikerer at blive et tab af ressourcestærke unge i stedet for et Afrika, der rejser sig økonomisk og tilbyder muligheder for nye generationer. Det er en udfordring, hvor også dansk erhvervsliv har en rolle at spille.

Dansk erhvervsliv skal selvfølgelig ikke stå alene. EU skal tage førertrøjen på og færdiggøre og udfylde et netværk af økonomiske partnerskabsaftaler med de afrikanske regioner, så kontinentet kobles fuldt op på den globale økonomi. Det er en forudsætning for at løfte velstandsniveauet.

Vi skal øge den danske interesse for Afrika
Allerede i dag har dansk erhvervsliv store interesser på de afrikanske markeder. Den danske fødevareklynge eksporterede i 2016 for 2,3 milliarder kroner til Afrika. Det er fortsat beskedne tal, når vi sammenligner med eksporten til for eksempel Asien, men vi forventer et betydeligt løft i årene, der kommer.

Dansk skibsfart eksporterede i 2016 for over 16 milliarder til det afrikanske kontinent. Begge sektorer vil – sammen med cleantech – være i fokus, når H. M. Dronningen i november gæster Ghana på et statsbesøg med ledsagelse af en dansk erhvervsdelegation. Vi håber og tror, at besøget vil bidrage positivt til at styrke partnerskaber mellem danske og ghanesiske virksomheder - og til at øge opmærksomheden på de mange muligheder i Ghana og det øvrige Afrika.

Samhandelen skal også gavne lokalt i de afrikanske lande. For uden nye muligheder for lokalbefolkningen i form af investeringer og lokal kapacitetsopbygning vil væksten næppe være bæredygtig, og vi risikerer blot, at det vil føre til et mere lukket afrikansk marked på sigt. Heldigvis er der mange gode eksempler på, at gevinsten også findes lokalt.

Det er eksempelvis godt for alle parter, når den danske fødevareklynge i et samarbejde med danske myndigheder og afrikanske partnere bidrager til at løfte kvaliteten af mælkeindsamlingen i et land som Kenya. - Når det Blå Danmark forbedrer indtjeningsmulighederne for afrikanske eksportører gennem introduktion af mere effektive terminaler i Ghana eller nye kølecontainere i Kenya. - Når Folkekirkens Nødhjælp og Arla Food Ingredients arbejder sammen med lokale virksomheder for at skabe et nyt marked og dermed nye værdikæder for de fattigste mælkebønder i Etiopien, og når Arla Foods i samarbejde med blandt andet Landbrug & Fødevarer/Seges og Care øger lokal mælkeproduktion og baner vej til det formelle marked for lokale mælkebønder i Nigeria. - Og når Aller Aqua uddanner fiskeopdrættere i Afrika, så de får mere ud af hver enkelt fisk, der fanges, og skaber flere jobs i området. Det er eksempler på et konkret udviklingssamarbejde, som både tjener danske erhvervsinteresser og de afrikanske samfund.

Afrikanske partnerskaber kan give lysere fremtid
Vi vil gerne have endnu flere partnerskaber og private investeringer i de afrikanske lande. Det er nøglen til vækst, muligheder og en lysere fremtid for Afrikas mange unge. Og det kan blive en nøgle til ny vækst for danske virksomheder – et dobbelt-win.

Regeringen har med den udviklingspolitiske og humanitære strategi sat kursen for en ny udviklingspolitik med et stærkere fokus på erhvervslivets rolle.  Gennem det allerede solide partnerskab mellem regeringen, civilsamfundet og erhvervslivet, ser vi frem til at arbejde videre med at fremme vækst og beskæftigelse i Afrika og i Danmark.

Forrige artikel Hvert 3. Barn: Lad barnets behov være den lysende stjerne i skilsmissesystemet Hvert 3. Barn: Lad barnets behov være den lysende stjerne i skilsmissesystemet Næste artikel EL: Danmark kan sige nej til Nato og EU EL: Danmark kan sige nej til Nato og EU