Debat: Politisk tæft bør ikke gå hen og blive politisk spin i fåreklæder

DEBAT: Det er ikke nyt, at ministerier, styrelser, regioner og kommuner ønsker sig ansatte med politisk tæft. Men det er derfor et problem, at der i dag hersker en udbredt misforståelse af, hvad det vil sige at have politisk tæft, skriver Ebbe Elhauge Kristensen.

Af Ebbe Elhauge Kristensen
Cand.scient.pol. og fuldmægtig

Politisk tæft i betydningen forståelse for, hvad der er politisk gangbart, er i bund og grund en helt afgørende egenskab for embedsmænd. Politisk tæft og politisk lydhørhed sikrer, at politikerne rent faktisk kan bestemme; at embedsværket oversætter de valgtes politiske visioner og mål til praktiske foranstaltninger, der betyder noget – på godt og ondt – i danskernes hverdag.

Men politisk tæft lader ikke til at være det samme i dag, som det var tidligere. I alt for høj grad har politikere og offentlige ledere gradvist – måske ubevidst – udskiftet én definition af politisk tæft med en anden. Det er sket blandt andet i takt med, at embedsmandsstanden er blevet uddannelsesmæssigt mere mangfoldig (hvilket bestemt er overvejende ønskværdigt, men ikke uden udfordringer).

Politisk tæft lader til i dag nærmest at være blevet en eufemisme for politisk spin, talgymnastik og kreativt kommunikationsarbejde. Men det er ikke, hvad politisk tæft bør være for en embedsmand.

Det er synd og skam, at politisk tæft på den måde får et ”dårligt ry”, men det er endnu værre, at politisk tæft ”praktiseres forkert” – til skade for demokratiet og embedsmænds troværdighed og agtelse.

Det er politisk tæft ikke
Det er ikke embedsmandens rolle at fra- og tilskære fakta og udlægge virkeligheden på en afgrænset måde, der gør, at en bestemt politisk løsning fremstår i et bedre lys, end fakta tilsiger.

I det omfang det overhovedet er en opgave, der bør varetages i det offentlige system, bør den slags varetages af de hertil ansatte spindoktorer – ikke af embedsmænd i ministerier og styrelser. Det er politisk spin og netop ikke et udtryk for politisk tæft.

Når politisk tæft i dag – både blandt kritikere af embedsmændene og embedsmændene selv – i stigende grad er blevet en slags eufemisme for spinagtig tilskæring af virkeligheden, er det ikke hensigtsmæssigt. Det er ikke politisk tæft, og det bør ikke være noget, der efterspørges hos embedsmænd.

Den forståelse af politisk tæft – hvor man tager en politisk metervare og derefter ”regner baglæns på virkeligheden” – kommer dermed også til at stå i vejen for en mere nyttig forståelse af politisk tæft, der styrker demokratiet og skaber bedre og mere innovative politiske løsninger med basis i faglighed og fakta.

Politisk tæft bør være
Politisk tæft er således ikke at udlægge virkeligheden på en måde, der isoleret behager byrødder og ministre. Snarere tværtimod. Medarbejdere med politisk tæft tager bestik af fakta og tilgængelig viden på et fagområde og søger på den baggrund at foreslå løsninger, der er politisk gangbare på baggrund af en realistisk og nøgtern fremstilling af de forhåndenværende omstændigheder og udfordringer.

Der lader til at have bredt sig en opfattelse af, at der er behov for at skelne mellem det fagligt korrekte og det politisk rigtige. Tommelfingerreglen for embedsmænd bør være, at hvis man er i gang med at foretage en sådan skelnen, vil man i mange tilfælde allerede have bevæget sig et stykke ned ad den forkerte – og i virkeligheden illoyale – vej.

Det er netop embedsmandens fornemmeste opgave at finde løsninger på problemer, der både er fagligt forsvarlige og politisk ønskelige. Det er god politisk tæft, og forstået som sådan bør politisk tæft være i centrum, når der ansættes medarbejdere i det offentlige: Evnen til at løse problemer på fagligt grundlag med virksomme midler, der flugter med den politiske virkelighed – og ikke evnen til at tilskære og udlægge virkeligheden på en bestemt måde, der favoriserer én bestemt politisk løsning.

Embedsmænd og den politiske vare
I en klumme for Altinget i 2014 gjorde Hegelund og Mose opmærksom på, at det ikke er uden omkostninger for den nuværende organisering omkring det danske embedsværk, hvis embedsmændene ikke har politisk tæft og undlader at tænke politisk:

”Hvis den klassiske embedsstand ikke kan levere den [politiske] vare, står døren på vid gab for en helt ny måde at arbejde på. Nemlig, at ministrene begynder at omgive sig med store stabe af politisk udnævnte hjælpere, og at Danmark får tilstande, som de kendes fra udlandet, et skrækscenario i djøf-kredse.”

I dag er den tendens allerede tydelig – et eksempel er, at Folketinget i 2017 har bevilget partierne flere penge til såkaldt ”ekspertbistand”.

Pointen er derfor ikke, at embedsmænd skal undlade at tænke i politiske baner – selvfølgelig skal de tænke politik og forstå, hvad der er politisk gangbart. Hvordan kan de overhovedet lade være? Men de skal tænke politik på den rigtige måde – med god gammeldags politisk tæft og ikke med ”politisk spin i fåreklæder”.

Forrige artikel Folkeskolelærere: Tak for Folkeskolelærere: Tak for "tilliden", Henrik Dahl!  Næste artikel Bosse: Bankunionen handler mindst af alt om banker Bosse: Bankunionen handler mindst af alt om banker
 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Vi vil ikke have politiske embedsmænd, men ærlige embedsmænd.....

  ....vi har rigeligt med uærlige politikere som vælter direkte fra fredagsbaren på universitetet og ind på Borgen eller i offentlige embeder hvor de fylder selv Folketinget med dommergodkendt lyst- og nød-løgn.

  Politikere driver politik og embedsmænd skal sikre love og regler ikke bliver administreret som i SKAT. Hæren af "informationsmedarbejdere" hos myndighederne som fylder os med lyst- og nød-løgn er blevet et problem for demokratiet hvor spin bliver sat over ærlighed og sandhed.

  Vi har set hvordan Kriminelles Landsforening også totalt har mistet fokus på ærlighed og i stedet har sat misbrug og vennetjenester i system. Der er massiv råddenskab de steder hvor den politiske adel har magten. Den udvikling skal embedsmænd ikke understøtte.

  Vi mangler troværdighed samt ærlighed hos både politikere og embedsmænd. Vi ser korruptionen bliver stadig værre og det politiske misbrug nå nye højder. Og når der er råddenskab i den politiske elite breder denne råddenskab sig til hele administrationen.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Javel, hr. minister ?

  Som borger og vælger har jeg gået ud fra, at....
  *En folkevalgt politiker har anstændighed, interesse og indsigt i det fagområde, man har påtaget sig en politisk ledelse for, samtidigt med, at man opfylder eksempelvis Ministeransvarsloven.... og selvfølgelig retter ind, hvis Ombudsmanden udtaler sig.
  ..og at..
  *En embedsmand har pligt til loyalt og upolitisk at finde løsninger på problemer, der både er fagligt forsvarlige og politisk ønskelige.
  DET er bestemt forudsætningen for, at vi borgere fortsat kan opretholde tilliden til vores demokratiske system !
  MEN:
  Den opfattelse er der bestemt blevet rykket gevaldigt ved de senere år. Den ene gang efter den anden erfarer vi i den virkelige verden, at den ene politiker efter den anden med magtstokken, magtmidlerne og skakbrikkerne i hånden overskrider og manipulerer med sine beføjelser og derefter sætter embedsværket i gabestokken eller miskrediterer medarbejdere og befolkningsgrupper.
  ....
  Embedsværket skal da godt nok bide sig godt fast og bevare den professionelle, saglige, faktastyrede motivation og holde sig langt væk fra politiske overtalelser om tilskæringer, tilsnit og kreative designs.
  Hvad skete der på
  *Landbrugsområde vedrørende fakta om sprøjtemidlet?
  *Fiskeriområdet vedrørende bevillinger af kvoter?
  *Undervisningsområdet vedrørende manipulation og sammenblandingen af skolereform og arbejdstidsregler?
  *Udlændinge og integrationsområdet vedrørende fratagelse af indvandreres ejendele, adskillelse af ægtepar, og nu isolering af flygtninge, mennesker, på øde øer?
  *Menneskerettighedskonventionen,...menneskerettighederne, som man åbenbart politisk ønsker nedtonet...gerne med ændring af Grundloven?
  *Medieområdet med trusler om og nedskæringer af bevillinger grundet påstået, forkert politisk observans? Resultatet af den politiske magtstyring af mediet resulterede i, at DR febrilsk valgte at fravælge afsnit i et satirisk program...i skræk for fratagelse af bevillinger !!?
  ....
  JO. Vi borgere skal godt nok holde ørerne stive, så vi ved næste valg får sat krydset rigtigt.
  Håber, at kommune- og regionsvalget gav udtryk for, at danskerne faktisk tænker sig rigtigt godt om og godt kan gennemskue tingene.