Kristian Thulesen Dahl
Dansk Folkeparti er klar til at sikre bredt flertal bag regeringens togfond. (Foto: Carsten Lundager)

DF vil med i regeringens togfond

14. marts 2013 kl. 7:30
TOGFOND: Vi har ingen problemer med at øge oliebeskatningen og bruge det på en togfond, lyder det fra Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl, der dog ikke er overbevist om regeringens trafikmodel. Radikale glæder sig over udsigten til et bredt forlig.
| Flere

Dansk Folkeparti er klar til at sikre regeringen et bredt flertal bag den stort anlagte togfond. For partiet er nemlig helt med på idéen om at bruge pengene fra Nordsøen på investeringer i kollektiv trafik.

”Det er en god idé med en større investering i tognettet, og vi mener ikke, at det er urimeligt, at nogle selskaber bliver beskattet på samme måde som eksempelvis Mærsk,” siger Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl til Altinget.dk

Derved er partiet tæt på at kunne indgå endnu et trafikforlig med regeringen som det eneste parti i blå blok. Det skete nemlig også efter betalingsringens fald i februar sidste år, hvor man gik sammen med regeringen og Enhedslisten om at øge beskatningen på leasingbiler og bruge pengene til bedre og billigere kollektiv trafik (læs mere om den trafikaftale her).

Dengang som i dag vender resten af blå blok derimod tommelfingeren nedad, fordi partierne mener, at en øget beskatning vil skade erhvervslivet. Venstres formand Lars Løkke Rasmussen har blandt andet sagt, at det er en dårlig idé, som ”gambler med arbejdspladser”.

Men i Dansk Folkeparti deler man ikke den bekymring, og et forlig med et parti på den borgerlige fløj vil naturligvis gøre aftalen meget vanskelig at ændre, hvis en eventuel kommende blå regeringen skulle have det ønske. Dansk Folkeparti kræver dog garanti for, at den nye beskatning er rimelig over for de olieselskaber, som med eftersynet skal ind på en ny ordning.

”Men det siger regeringen jo, at man har taget højde for med en overgangsordning,” siger Kristian Thulesen Dahl.

Skeptisk over for timemodel
På trods af at finansieringsdelen ligger til højrebenet, så bliver det straks værre at komme i mål med, hvad midlerne skal bruges til. For Dansk Folkeparti er ikke entydigt sikker på, at den timemodel, som regeringen har lagt op til, er den rette vej at gå. At bruge 27,5 milliarder kroner til strækningen mellem København og Aalborg er partiet skeptisk over for.

”Forhandlingerne med regeringen bliver et spørgsmål om, hvordan man vil bruge pengene. Eksempelvis vil man bruge fire milliarder til en ny Vejlefjordbro, og det er rigtigt mange penge, som måske kan bruges bedre,” siger Kristian Thulesen Dahl.

Han lægger vægt på, at der er andre pendlere end dem, der rejser mellem Aalborg og København, og han derfor mener, at midlerne bør bruges til at forbedre kvalitet og rettidighed på det nuværende tognet.

”Hvad får man for 27 milliarder kroner, hvis man sætter fokus på bedre materiel og bedre infrastruktur på det, der allerede er? Jeg synes, at man bliver nødt til at kigge det grundigt igennem, før man træffer en beslutning om, hvordan de midler anvendes,” siger Kristian Thulesen Dahl.

Vil have Kattegat-afklaring
Efter lanceringen af togfonden for knap to uger siden har der fra flere sider været spekuleret i, om det vil betyde Kattegatforbindelsens død. Derfor er det et krav for Dansk Folkeparti, at man i forbindelse med forhandlingerne afklarer konsekvenserne for Kattegatforbindelsen. 

”Vi vil ikke kaste folk blår i øjnene og vedtage en stor satsning i forhold til timemodellen og så bagefter fortælle, at det afliver Kattegatforbindelsen. Dér er man nødt til at spille med åbne kort,” siger Kristian Thulesen Dahl.

Enhedslisten, der også vil med i regeringens togfond, er enig i, at der bør ske en afklaring. Står det til trafikordfører Henning Hyllested (EL), kan man lige så godt aflive forbindelsen med det samme.

”Jeg er ikke i tvivl om, at hvis timemodellen bliver en realitet, så tager det livet af Kattegatforbindelsen,” siger Henning Hyllested.

Partiet deler desuden Dansk Folkepartis holdning til, at der kan være andre ting end timemodellen, som man kan bruge pengene på.

”Vi synes, timemodellen er fornuftig nok, men der er altså andre byer i Danmark end de fire største byer. Så vi skal have fundet en eller anden form for balance,” siger Henning Hyllested.

R: Bredt forlig er vigtigt
Radikales trafikordfører Andreas Steenberg glæder sig over, at Dansk Folkeparti vil være med i togfonden. For det er vigtigt med mindst et blåt parti, hvis aftalen skal være sikker ved et eventuelt regeringsskifte. 

”Jeg er glad for, at Dansk Folkeparti vil være med. Det er vigtigt, fordi det vil sikre, at der ikke vil komme et flertal imod aftalen på en senere tidspunkt,” siger Andreas Steenberg.

Han afviser dog kritikken af timemodellen, som han fastholder er den bedste løsning.

”Hele landet kommer til at få noget ud af timemodellen, hvis du bor i Ringkøbing og skal til Odense, får du også noget ud af det. Men det er klart, at det må vi se på i forhandlingerne,” siger Andreas Steenberg.

Han mener desuden, at timemodellen spiller fint sammen med en eventuel Kattegatforbindelse i fremtiden. 

Dokumentaion

Sådan vil regeringen bruge midlerne fra Togfonden DK:

Investering  Mia. kr.
Timemodellens 3. etape Odense-Aarhus 
- Ny bane over Vestfyn       5,4
- Bro over Vejle Fjord       4,0 
- Ny bane Hovedgård-Aarhus       3,4 
- Opgraderinger Fredericia-Aarhus       1,1 
Resterende tiltag på timemodellens 1. 
og 2. etape og øvrige anlæg 
 
Elektrificering  
- Fredericia-Aalborg       5,0 
- Roskilde Kalundborg       1,2 
- Vejle-Struer        1,5
- Aalborg-Frederikshavn       1,0 
I alt       27,5

 
Altinget | Energi og Klima
 
Altinget | Transport

MODTAG ET DAGLIGT NYHEDSBREV FRA ALTINGET.DK