Om  
Svend Danielsen

Dødsfald: Fhv. landsdommer, dr.jur. Svend Danielsen (87)

Forhenværende dommer ved Østre Landsret, dr.jur. Svend Danielsen, Holte, er død, 87 år gammel. Begravelse 23. februar.

Hans svigerfar var bokser - hans søn er en af landets mest fremgangsrige og velhavende iværksættere. 

Sådan kunne en nekrolog indledes over den nu afdøde dommer ved Østre Landsret, dr.jur. Svend Danielsen. 

Men helt centralt i juristens 87-årige liv står også hans interesse for andres børn og urimeligt stillede ægtefæller, kort sagt juraens sociale enzym. Sin juridiske embedseksamen fik Svend Danielsen i 1958 fra Københavns Universitet, og sin doktorgrad tog han ved Aarhus Universitet i 1989.

Det begyndte - som for så mange af de dygtigste jurister - med en årrække som embedsmand i Justitsministeriet, hvor Svend Danielsen gjorde tjeneste i årene 1958-73. Så fulgte en ny årrække, 1973-81, som byretsdommer i København og 20 år som landsdommer frem til pensioneringen i 2001. 

Vel, pensionering "når man skal gå" er der færre og færre, der finder sig i. Svend Danielsen var faktisk fra 1997 og helt frem til 2016 medredaktør af Tidsskrift for Familie- og Arveret, ligesom han var medredaktør af Ugeskrift for Retsvæsen i tiåret 1991-2001.

Retten for børn, ægtefæller og familier havde ganske enkelt dommer Svend Danielsens særlige interesse. Det vidner sådan helt formelt et afsnit af hans biografi i Blå Bog om:

"Adjungeret professor i person-, familie- og arveret ved Københavns Universitet 1997-2007. Sekretær for Ægteskabsudvalget af 1969, medlem 1977-83, næstformand for kommissionen om de homoseksuelle 1984-88, formand for arbejdsgruppen vedr. forældremyndighed mv. 1981-83, vedr. separations- og skilsmissebetingelser 1987 og vedr. internationale børnebortførelser 1988-89, for Værgemålsudvalget 1989-93 og Forældremyndighedsudvalget 1993-94, medlem af arbejdsgruppen om en familieretlig strukturreform 2004, udvalget om forældremyndighed og samvær 2005-06, Advokatrådets privatretsudvalg 2003-07, Ægtefælleskifteudvalget 2007-10, Ægtefællelovsudvalget 2009-15."

Den afdøde landsdommer skrev en række bøger og artikler om familieretten, bl.a. Arveloven med Kommentarer.

Svend Danielsen blev selv født i Viborg i et hjem, hvor faderen var skolepsykolog og moderen overlærer. Han overleves af sin hustru siden 1959, 88-årige Grete, født Agerholm. De har fået to succesrige børn: Sønnen Kaare er stifter af og hovedaktionær i den børsnoterede iværksættersucces Jobindex A/S, mens datteren Astrid er viceprotokolchef i Udenrigsministeriet. Dertil kommer børnebørn.

Begravelsen finder sted fra Søllerød Kirke onsdag 23. februar 2022.

Omtalte personer

Svend Danielsen

Fhv. landsdommer, dr.jur.
Cand.jur. (Københavns Uni. 1958)

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion