DUF-formand står til at overtage Mette Frederiksens kreds

FOLKETINGSKANDIDAT: Formand for Dansk Ungdoms Fællesråd, Kasper Sand Kjær, er enstemmigt indstillet som folketingskandidat i Ballerupkredsen og overtager med al sandsynlighed Mette Frederiksens gamle kreds.

Formand for Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), Kasper Sand Kjær, er blevet indstillet som folketingskandidat af et enstemmigt kandidatudvalg i Ballerupkredsen.

Det skriver Netavisen Pio.

"Jeg er rigtig glad og stolt over indstillingen. Men jeg er også meget ydmyg, når det er en kreds med så lange traditioner for at være repræsenteret ved socialdemokratiske folketingsmedlemmer på Christiansborg. En tradition, som det er mit klare mål, skal fortsætte efter næste valg,” siger Kasper Sand Kjær til Netavisen Pio.

Han skal dog vælges af kredsens medlemmer 17. april, før han officielt overtager Mette Frederiksens kreds. Indtil videre er han dog den eneste indstillede kandidat.

Kasper Sand Kjær har siden 2015 været formand for DUF, men skal, hvis han bliver valgt som kredsens endelige kandidat 17. april, stå i spidsen for en af de mest sikre socialdemokratiske valgkredse i Danmark.

Kamp om populær valgkreds
Socialdemokratiets Kredsforening i Ballerup har ledt efter en ny kandidat, siden Mette Frederiksen i midten af marts fortalte, at hun skiftede valgkredsen i Ballerup ud med den i Aalborg Øst. Kredsen i Ballerup fik i alt 14 henvendelser fra interesserede kandidater, hvor af 8 kandidater blev kaldt til samtale, og valget faldt i første omgang på Kasper Kjær Sand.

"Kasper vandt udvalgets hjerter, da vi mødtes med ham. Det er en vigtig egenskab, når man taler med medlemmer, og når man skal skaffe rigtigt mange stemmer," skrev kredsformand Torben Jensen i et brev til medlemmerne i kredsen.

Kredsen har haft Mette Frederiksen som folketingskandidat siden 2001, og kredsen har i de sidste 45 år været uafbrudt repræsenteret i Folketinget. Noget den nyindstillede kandidat forventer at fortsætte.

”Det er jo nogle store sko, som jeg skal udfylde. Og jeg har ingen ambition om at kunne udfylde dem fra dag ét. Men Mette har jo så at sige vist vejen og blev selv valgt ind i 2001 fra Ballerupkredsen som ung kandidat,” siger Kasper Sand Kjær til Netavisen Pio.

Lønforhøjelse, disruptionsråd og kampagneerfaring
En af argumenterne for at indstille Kasper Sand Kjær var ifølge kredsformand Torben Jensen, at han havde stor erfaring med kampagnearbejde. Den erfaring stammer blandt andet fra hans tid som kampagnekoordinator for Helle Thorning og senere hans kandidatur til formandsposten i DUF, som det lykkedes ham at opnå valg til i december 2015.

Som formand for DUF har Kasper Sand Kjær været en aktiv deltager i den offentlige debat, og han blev i kraft af sin stilling som formand i DUF udpeget til at være en del af regeringens Disruptionsråd.

I slutningen af 2017 kom DUF-formanden dog i modvind, da Ekstra Bladet skrev, at Kasper Sand Kjær var steget i løn, mens unge frivillige blev skåret i tilskuddet fra DUF. Kasper Sand Kjær afviste, at pengene stammede fra de samme puljer, og han gjorde i samme omgang opmærksom på, at ændringen af lønnen var sket med et stort flertal.

"Det er sket meget åbent og demokratisk. Jeg har ikke siddet på et skjult kontor og sat mig selv op i løn," sagde han til Ekstra Bladet. 

Forrige artikel Her er regeringens medieudspil Her er regeringens medieudspil Næste artikel S sikrer regeringen de afgørende stemmer for et burkaforbud S sikrer regeringen de afgørende stemmer for et burkaforbud