Debat

DUF: Ny magtudredning skal forpligte på handling

Demokratiet er udfordret. Særligt unge har desværre meget lav tillid til politikere og medier. Derfor bør unge have særligt fokus i den kommende magtudredning. Magthavere og meningsdannere skal være med til at finde løsninger og politiske svar, skriver Chris Preuss.

Unge bør aktivt inddrages i magtudredningen, for eksempel med ungehøringer i hele landet, så vi kan forstå hvordan kommende generationer, forholder sig til vores folkestyre, skriver Chris Preuss.
Unge bør aktivt inddrages i magtudredningen, for eksempel med ungehøringer i hele landet, så vi kan forstå hvordan kommende generationer, forholder sig til vores folkestyre, skriver Chris Preuss.Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix
Chris Borup Preuss
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

I 2018-2020 samlede vi i DUF Demokratikommission til at tage temperaturen på folkestyret i Danmark. Her sad politikere, chefredaktører, eksperter og civilsamfundsrepræsentanter omkring samme bord til grundige diskussioner af demokratiets styrker og svagheder i Danmark anno 2020.

Debatserie om ny magtudredning

På opfordring fra samtlige af Folketingets partier skal uddannelses- og forskningsministeren til efteråret tage initiativ til en opdatering af den gamle magtudredning fra 2003.

Altinget giver i debatserien 'Hvordan skal en ny magtudredning se ud?' ordet til forskere, politikere, journalister og relevante aktører, som i debatindlæg vil diskutere spørgsmål som:

  • Hvorfor er der brug for en ny magtudredning?
  • Hvad er det vigtigste, den skal se på?
  • Hvad har ændret sig siden 2003, når det kommer til vores demokrati og folkestyre?
  • Hvordan skal man gribe det an i forhold til udredningen fra 2003? Hvem skal inddrages?
  • Og hvad lærte vi af processen ved den seneste magtudredning?

Hvis du er interesseret i at deltage i debatten, kan du skrive til [email protected].

Og diagnosen var klar: Demokratiet i Danmark er faktisk udfordret på en række afgørende område. Partierne bløder medlemmer og kun et fåtal af danskerne er involveret i deres politikudvikling og udvælgelsen af kandidaterne til stemmesedlen.

De publicistiske medier som skal holde magthaverne i skak med kritisk kvalitetsjournalistisk lider under tech-giganternes store magt på de sociale medieplatforme og deres monopol på den demokratiske samtale.

Mistillid til magthaverne

Måske mest bekymringsvækkende, så vi og ser vi, at danskernes – og særligt unges - tillid til nøgleaktørerne i demokratiet er helt i bund. Dugfriske tal fra DUF's Demokratianalyse fra 2021 viser, at unge har tillid de danske domstole og til demokratiet som helhed, men desværre meget lav tillid til politikere og medier.

Andre undersøgelser bekræfter, at vores folkevalgte politikere og vores journalister ligger i bunden af rangstigen sammen med bilforhandlerne, når det kommer til hvem danskerne finder troværdige. Det bør få alarmklokkerne til at ringe hos enhver god demokrat, for hvis ikke borgerne har en tro på at hovedrolleindehaverne i demokratiet kan levere løsninger på deres problemer, så risikerer vi at fundamentet for folkestyret smuldrer.

Konsekvenserne af mistillid til magthaverne ser vi tydeligst blandt nogle af vores nærmeste naboer. Med gule veste og stormløb på demokratiets højborge. Og selvom situationen naturligvis er en anden i det Danmark vi kender, må vi ikke bilde os ind, at vi er immune overfor hvad en høj og langvarig mistillid til magthaverne kan føre os hen til. Med en ny magtudredning skal vi derfor udvise rettidig omhu i dag og undersøge demokratiets store udfordringer i morgen - og hvad vores fælles modsvar skal være.

Ret mikroskopet mod unge

Det er åbenlyst for os i DUF, at unge bør have et helt særligt fokus i den kommende magtudredning. Det er unge i dag, som skal være både borgere og beslutningstagere i det danske demokrati de næste mange årtier fremover.

Unges forhold til demokratiet indeholder mange paradokser og nuancer, som er værd at sætte under mikroskopet i den kommende magtudredning.

Chris Preuss, formand, DUF

Så for at ruste folkestyret til fremtiden, skal vi forholde det overfor de udfordringer og de muligheder, som unge oplever nu. Hvorfor ser vi eksempelvis at flere og flere unge ”stemmer med dankortet” og fravælger varer af politiske eller etiske hensyn - men selvsamme unge ikke i samme grad som resten af danskerne kommer til stemmeurnerne til valgene?

Eller hvorfor ser vi at flere og flere unge underskriver borgerforslag og underskriftsindsamlinger, men ikke melder sig ind i partierne? Og har fremkomsten af sociale medieplatforme grundlæggende styrket eller svækket den demokratiske samtale, som unge forventes at deltage i?

Unges forhold til demokratiet indeholder mange paradokser og nuancer, som er værd at sætte under mikroskopet i den kommende magtudredning. Og unge bør aktiv inddrages i det arbejde, for eksempel med ungehøringer i hele landet, så vi kan forstå hvordan kommende generationer, forholder sig til vores folkestyre.

En udredning som forpligter på handling

Der er kommet mange gode forslag i denne debatserie om hvordan den nye magtudredning bør gennemføres.

Vi tilslutter os mange af pointerne: At der fastholdes et armslængdeprincip fra politisk hold. At arbejdet både skal gøres grundigt og ordentligt, men uden at sande til i tung teori. Og at formidlingen af resultaterne fra magtudredningen skal ud over de akademiske vægge.

I DUF ønsker vi os mest af alt en ny magtudredning som forpligter på handling. Vi opfordrer derfor magthavere og meningsdannere blandt politikere, medier og i civilsamfundet til at mødes på tværs til diskussion af resultaterne og til en grundig drøftelse af mulige løsninger og politiske svar.

Springbræt for demokratiske reformer

Med Demokratikommissionen samlede vi i DUF 24 demokratiaktører henover lidt mere end ét år og til en pris langt under de budgetter der drøftes for Magtudredningen. Under de rammer leverede Demokratikommissionen 27 skarpe anbefalinger til at styrke det danske demokrati, så med tilstrækkelige tid, midler og politisk opbakning er potentialet for Magtudredning enormt.

Det kan være springbrættet for de store demokratiske reformer og forstærkninger af folkestyret, som vi så ofte diskuterer når vi brokker os over politikerleden, skælder ud på de sociale eller publicistiske medier eller over borgernes apati.

Det ønsker vi os i DUF. For demokratiet kan mere. Og vi bidrager gerne med perspektiverne fra unge i vores 80 medlemsorganisationer, så også kommende generationer kan vokse op i et kernesundt folkestyre.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00