Efter korruptionssag: Minister retter skarp kritik mod egen styrelse

KRITIK: Moderniseringsstyrelsen forlængede tre kontakter med den korruptionsdømte it-leverandør ATEA uden at inddrage hverken innovationsministeren eller Finansministeriets departement i beslutningen.

Hverken innovationsministeren eller Finansministeriets departement blev involveret, da Moderniseringsstyrelsen i september forlængede tre fællesstatslige kontrakter med den korruptionsdømte it-virksomhed ATEA.  

Det oplyste innovationsminister Sophie Løhde (V) på et samråd torsdag. Sagen har nu fået ministeren til at rette skarp kritik mod sin egen styrelse:

"Set med mine øjne er det stærkt kritisabelt, at medarbejdere i Moderniseringsstyrelsen egenhændigt har besluttet at forlænge tre aftaler med et år, uden at hverken jeg eller Finansministeriets departement har været inde over," sagde Løhde under samrådet.

Aftalerne, hvor ATEA er leverandør, er blevet forlænget fra udgangen af 2018 til 2019. Og det er en "klar fejl", mener ministeren, der nu har bedt Moderniseringstyrelsen om en redegørelse for, hvilke tiltag styrelsen vil tage for, at noget tilsvarende ikke gentager sig i fremtiden. 

Stærkt kritisabelt 
På samrådet gjorde Sophie Løhde det samtidig klart, at hun gerne havde set, at ATEA – i en periode efter domsafsigelsen - blev frataget muligheden for at byde på opgaver i offentligt udbud.

Det er dog ikke muligt inden for de nugældende regler i udbudsloven, forklarede hun. 

Sagen er dog en anden, når det kommer til de kontrakter, Moderniseringsstyrelsen forlængede med ATEA uden at indblande ministeren. Her  var der nemlig tale om kontrakter, der stod til at udløbe, men hvor der lå en forlængelsesmulighed. 

"Her mener jeg, at det er stærkt kritisabelt, at der er medarbejdere i Moderniseringsstyrelsen, som egenhændigt har besluttet at forlænge tre aftaler, som altså ellers havde været udløbet, uden at hverken jeg eller Finansministeriets departement har været inde over. Spørger I mig, skulle ikke en eneste af de tre aftaler have været forlænget," sagde ministeren. 

Vil se på loven
ATEA-sagen har fået ministeren til at nedsætte en arbejdsgruppe i Finansministeriet, der skal undersøge mulighederne for at ændre reglerne inden for EU's udbudsdirektiv, så virksomheders aftaler med staten i fremtiden kan bringes til ophør, såfremt de dømmes for lovovertrædelser.  

"Hensigten er, at det skal virke præventivt og være med til at nedbringe risikoen for, at vi skal opleve lignende sager i fremtiden," forklarede Løhde. 

Arbejdsgruppen skal afrapportere inden udgangen af første halvår 2019.  

Se hele samrådet her.

Styrelse tager kritik til efterretning*
Hos Moderniseringsstyrelsen har man taget Sophie Løhdes kritik til efterretning.

”Vi har naturligvis taget ministerens kritik til efterretning og har lidt røde ører. Vi burde naturligvis i september have forelagt sagen for ministeren, så hun havde mulighed for at vurdere, om aftalerne skulle forlænges eller ej," fortæller Poul Taankvist, der er direktør for Moderniseringsstyrelsen, i en skriftlig kommentar.

Han fortæller, at styrelsen i september vurderede, at det var hensigtsmæssigt at forlænge de tre aftaler med Atea og de andre leverandører, da kunder i staten ellers kunne risikere at stå uden mulighed for at købe blandt andet sikkerhedssoftware og netværkskomponenter til de udbudte priser.

”Det ville efter vores vurdering have været meget vanskeligt at gennemføre et hasteudbud i efteråret, inden de tre aftaler med Atea og de andre leverandører udløb her i december 2018. I øvrigt ville det også have ramt de andre leverandører, hvis vi ikke havde forlænget aftalerne,” siger Poul Taankvist.

”Men under alle omstændigheder burde vi naturligvis have forelagt sagen for ministeren," tilføjer han.

 ---

* Artiklen er tirsdag morgen opdateret med citater fra Moderniseringsstyrelsens direktør.

Forrige artikel Dagens overblik: Klimarådets eksformand oplevede pres fra regeringen Dagens overblik: Klimarådets eksformand oplevede pres fra regeringen Næste artikel Amerikansk professor: Mellemøsten brænder, og Europa sover Amerikansk professor: Mellemøsten brænder, og Europa sover