En usexet trædesten til et bedre samfund

KLUMME: Hvilket udtryk er mest usexet? "Civilsamfundets Videnscenter" eller "Den statslige registreringsordning"? Men lær af og brug Videnscentret til gavn for Danmarks sammenhængskraft, opfordrer Altingets udgiver, Rasmus Nielsen.

CIVILSAMFUNDETS VIDENSCENTER ER vel nok et af de mest usexede udtryk, det danske sprog kan frembringe. Skulle det nu være noget?

Ja, det gør Danmark til et bedre samfund. Eller i hvert fald: Smider en smutsten i åen, der kan blive en trædesten til et bedre samfund på den anden side.

Civilsamfundet er som bekendt "det tredje samfund" mellem det offentlige og det fakturérbare, altså foreningerne og fondene. Og med Videnscentret har Altingets særlige portal for denne uegennyttige del af Danmark fået en kanal, der lærer os alle mere om, hvordan vi gør mere bedst muligt i det civile samfund.

Portalen, der naturligvis i bedste ånd er gratis – takket være støtte fra Tuborgfondet – er spækket med artikler, der konkret lærer os, hvordan vi kan gøre. Hvordan vi starter en såkaldt socialøkonomisk virksomhed, hvordan vi leder frivillige i forskellige aldre, eller for eksempel hvordan man leder en bestyrelse uden at være alt for meget alfahan.

DET ER LÆRERIGT. Tag selv et kig og sug til dig af viden. Det gjorde jeg ved at læse artiklen "Sådan starter du en socialøkonomisk virksomhed". Anede ikke hvad en socialøkonomisk virksomhed er for noget. Men det er vist noget meget spændende og sympatisk noget, måske man skulle prøve at gå ad det spor?

Man skal, fremgår det, leve op til fem kriterier, for at blive omfattet af... ja, det er om muligt et endnu mere usexet udtryk: Den statslige registreringsordning! Virksomheden skal have et socialt formål, men samtidig have væsentlig erhvervsdrift. Den skal være uafhængig af det offentlige, have en inddragende og ansvarlig ledelse samt håndtere sit overskud på en socialt ansvarlig måde – det vil sige, at "virksomheden bruger primært sit overskud til at fremme sociale formål, reinvestere i egen virksomhed eller i andre socialøkonomiske virksomheder. En begrænset andel af overskuddet kan udbetales som udbytte til investorer."

Det nye læringssted definerer selv sin opgave sådan:

Ved at øge vidensniveauet hos alle dele af civilsamfundet ønsker Civilsamfundets Videnscenter at skabe bedre forudsætninger for samarbejder, administration, drift, inddragelse og anvendelse af frivilligt arbejde og derved opnå en større effekt af civilsamfundets projekter.

Gennem guideartikler, undervisningsmateriale og opslagsværker er videnscentret både et forum for videndeling og et mødested for alle aktører i civilsamfundet, heriblandt fonde, foreninger, ngo’er, frivillige, socialøkonomiske virksomheder og kommuner.

Indholdet kredser om de temaer, der påvirker civilsamfundets virke, herunder økonomi, lovgivning, lobbyisme, fundraising, teknologiske redskaber, tværsektorelle samarbejder, organisationsledelse og -innovation.

JOURNALISTIK ER VERDEN over i økonomisk og publikumsmæssig krise. Mange søger den direkte information via sociale medier. Derfor har medierne længe arbejdet på at udvikle nye produkter og formidlingsmetoder. Civilsamfundets Videnscenter er et fornemt eksempel herpå. Netop Altinget som bredt respekteret, uvildigt medie kan stå som udgiver af denne informationssøjle. News you can use. Journalistik, formidling og pædagogik i en smagfuld blend.

Nogle af artiklerne kan synes på begynderstadiet i den forstand, at de målretter sig nybegynderen. Men vi kommer jo til hele tiden. Så det er der brug for.

Videnscentret bestyres veloplagt og produktivt af Julie Hjerl Hansen og Claus Nordahl under ansvar over for civilsamfundsredaktør Carsten Terp.

Jeg vil vove den påstand, at Tuborg-støtten og vores personalesats kommer mangefoldigt tilbage i form af mere og bedre frivilligt arbejde. Noget, der ikke kan og skal gøres op i penge. Netop fordi det bare er Danmarks kit, landets sammenhængskraft. Civilsamfundet.

Forrige artikel Rasmus Nielsen: Derfor stopper jeg som direktør Rasmus Nielsen: Derfor stopper jeg som direktør Næste artikel  Fra Bornholm til Skagen: Ti tips til ferien i Danmark Fra Bornholm til Skagen: Ti tips til ferien i Danmark