”Energikommissionen når kun halvt i mål”

REAKTIONER: Der er både ros og ris til Energikommissionens anbefalinger. Altinget giver her et overblik over nogle af kommentarerne til anbefalingerne fra aktører og oppositionspolitikere.

Mandag formiddag præsenterede regeringens Energikommission sin rapport og anbefalinger.

Herunder kan du få et overblik over nogle af reaktionerne på udspillet fra kommissionen, som overordnet ønsker, at den næste energiaftale frem mod 2030 skal gøre dansk energipolitik mere markedsdrevet, digital og international.

Læs også: Energikommissionen: Støtten til vedvarende energi skal udfases og Her er Energikommissionens anbefalinger

Halvt i mål
Tænketanken Cepos roser overordnet Energikommissionens arbejde, men savner en mere konkret køreplan at navigere efter allerede nu. Her mener man i øvrigt, at kommissionens anbefaling om at skrue op for forskningspenge til energiforskning risikerer at blive en skjult erhvervsstøtte.

Noget, som Energikommissionen ellers ønsker skal afvikles, når det gælder vedvarende energi.

”Energikommissionen når kun halvt i mål. Målsætninger og pejlemærker om en markedsdrevet, internationalt orienteret energipolitik og en afvikling af den direkte støtte til vedvarende energi er overordnet gode, men der mangler en køreplan for en hurtig omstilling,” udtaler analysechef i Cepos, Otto Brøns-Petersen.

Tid til at droppe elafgift
I store træk er der kun ros fra Dansk Energi, der bruger rapporten til at understrege, at det er tid til at droppe den høje danske elafgift. Her er man tilfreds med, at et flertal i Folketinget allerede har sat arbejdet med at udfase PSO-afgiften i gang.

”Nu opfordrer vi til, at næste energiaftale vil have som mål at tage et opgør med den forvridende elafgift, der ikke giver mening, når vores strøm primært kommer fra grønne energikilder,” siger adm. direktør i Dansk Energi, Lars Aagaard, i en kommentar til rapporten.

Flere midler til energiforskning
Industrien er også glade for Energikommissionens arbejde. ”Grunden er lagt til en fremsynet og ambitiøs energiaftale,” lyder det fra DI. Og man roser det 'paradigmeskift', Energikommissionen lægger op til:

Fra at det er politikere, som i detaljer planlægger, hvor meget der skal energieffektiviseres og hvor mange vindmøller og biogasanlæg, der skal opføres, til i højere grad at se Danmark som en del af et europæisk energimarked, hvor det er markedet, der skal bestemme, hvilke løsninger der vælges.

Og så støtter DI, modsat Cepos, kommissionens anbefalinger om at øge midlerne til forskning, udvikling og demonstration.

”Det er helt nødvendigt at øge midlerne til energiforskning. Det er de gode ideer og den kompromisløse udvikling af produkterne, der har gjort os til foregangsland inden for grøn energiteknologi. Hvis vi slapper af nu, vil vi hurtigt blive overhalet af andre,” siger Tine Roed, direktør i DI, i en skriftlig kommentar.

Brug for intelligent energisystem
Også Dansk Fjernvarme mener, at udspillet er en solid trædesten mod efterårets politiske forhandlinger om en energiaftale. Her ser man gode muligheder for effektiviseringer, når energisystemerne knyttes tættere sammen.

Dansk Fjernvarme peger på, at udfordringen med indpasning af vindkraften og anden vedvarende energi ikke kan løses af elsektoren alene, men kun kan ske gennem et tættere integreret energisystem, hvor både fjernvarme-, el-, gas-, affalds-, vand- og spildevandssektorerne kobles stærkere i sammenhængende energisystemer.

”Derfor synes jeg også, det er rigtigt set, når Energikommissionen foreslår, at vi skal have digitaliseret energisektoren til et intelligent samspil mellem produktion, konvertering, lagring og forbrug,” siger Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme, i en kommentar.

Savner fokus på biomasse
Landbruget stemmer overordnet i og roser Energikommissionens rapport for at indeholde mange gode elementer. Landbrug & Fødevarer savner dog i udpræget grad fokus på biomassens rolle i det fremtidige energisystem, herunder om biogassens muligheder for anvendelse af biobrændstoffer og VE-gasser i transportsektoren.

”Energikommissionens rapport handler meget om elsamfundet, herunder elbiler, mens biomasse til energiproduktion kun er sporadisk omtalt. Det giver et meget ufuldstændigt billede af potentialerne i den danske energipolitik. Landbruget kan levere betydelige mængder af biomasse, herunder halm og energiafgrøder som pil til forskellige former for energiproduktion, ligesom biomasse supplerer den fluktuerende vind- og solenergi godt,” siger Lars Hvidtfeldt, viceformand i Landbrug & Fødevarer, i en pressemeddelse.

Stadig brug for støtte
Installatørernes brancheorganisation, TEKNIQ, bakker op om Energikommissionens ønske om teknologineutrale udbud. Det vil sikre flere solceller, der både er billigt og effektivt, men har tidligere tabt kampen om støttekronerne, mener organisationen.

Men der vil stadig være behov for støtte, når det gælder energirenoveringer, mener TEKNIQ.

”Vi kommer ikke uden om, at støtte i dag er afgørende for boligejerne, når de skal beslutte, om de vil energirenovere deres huse. Til at drive den fortsatte energirenovering er der derfor brug for støtteordninger, der fastholder den nødvendige mængde energirenoveringer i bygningsmassen – og gør det på en omkostningseffektiv måde. Det bør samtidig ske via gennemskuelige og langsigtede støtteordninger, så både boligejere, producenter og installatører ved præcis, hvad de har at rette sig efter,” siger Simon O. Rasmussen, underdirektør i TEKNIQ, Installatørernes Organisation, i en kommentar.

Gode, men ukonkrete takter
Greenpeace ser gode ting i Energikommissionens arbejde, men savner, at den var endnu mere konkret i sine anbefalinger.

”Vi savner lidt mere præcise målsætninger og virkemidler i Energikommissionens udspil, men der er bestemt mange gode takter, såsom behovet for at rette op på et utidssvarende afgiftssystem, at der i langt højere grad skal satses på el, og at der skal mere ambitiøse indgreb til, end dem, der kom 18. april, for virkelig at få gang i elbilsalget i Danmark,” siger Tarjei Haaland, klima- og energimedaerbejder hos Greenpeace, i en kommentar.

Må ikke blive uland for biler
På Christiansborg ser Alternativet mange gode takter i Energikommissionens udspil og har også opsnappet kommissionens kritik af den netop indgåede aftale om elbiler.

”Kommissionen har også helt ret, når den fastslår, at Danmark ikke må blive et uland for elbiler, hvilket vi desværre er på vej til, efter elbilsalget er gået helt i stå. Det glæder mig, at kommissionen også påpeger, at de 5.000 ekstra elbiler, der blev indgået aftale om i sidste uge, er alt, alt for uambitiøst. Fra Alternativets side foreslår vi derfor en fuld afgiftsfritagelse, der er finansieret ved at hæve fradragsgrænsen for benzin- og dieselbiler,” skriver Alternativets energi- og klimaordfører, Christian Poll.

Markedet løser ikke alt
Ifølge Enhedslisten bringer Energikommissionen ikke særligt nyt til forhandlingerne om en ny energiaftale, men understreger behovet for, at vi må og skal have gennemført den nødvendige afgiftsomlægning, så vi kan bruge vores egen vindenergi til varme og transport.

Og så er man kritisk over for Energikommissionens ønske om en mere markedsdreven energipolitik.

”Jeg er ikke enig i, at vi skal overgå til teknologineutrale udbud. Vi har et politisk ansvar for, at vi får opbygget den rette balance mellem forskellige energiformer, så forsyningssikkerhed sikres i et optimalt energisystem. Et elsystem med 20 procent solcellestrøm skal sikres, og det opnås ikke ved, at landvind konkurrerer med solcelleparker, men skal styres af politiske beslutninger. Markedskræfterne sikrer ikke de samfundsøkonomiske bedste løsninger,” siger Enhedslistens energiordfører, Søren Egge Rasmussen, i en kommentar til Energikommissionens anbefalinger.

Forrige artikel Kæmpe stigning i støtten til Danske Skoleelever Kæmpe stigning i støtten til Danske Skoleelever Næste artikel EU barsler med øremærket forældreorlov EU barsler med øremærket forældreorlov
Uffe Elbæk: Jeg er ikke sikker på, at Alternativet overlever

Uffe Elbæk: Jeg er ikke sikker på, at Alternativet overlever

INTERVIEW: Alle kan se, at Alternativet står på sammenbruddets rand. Men hvordan havnede partiet der så få år efter, det stormede ind i Folketinget? Uffe Elbæk fortæller her om partiets fløje, om den skæbnesvangre beslutning om at melde sig som statsministerkandidat, og hvorfor partiet kan ødelægge det hele for sig selv.