Johanne Schmidt-Nielsen
Johanne Schmidt-Nielsen er én af de åbenlyse årsager til Enhedslistens medlemsfremgang, og tilgangen af de mange nye medlemmer ventes at styrke den pragmatiske linje. (Foto: Casper Andersen/Altinget.dk)

Enhedslisten skovler medlemmer ind

21. marts 2012 kl. 11:26
PARTIMEDLEMMER: Enhedslisten æder sig også ind på SF, når det gælder medlemmer, men SF's procentmæssige medlemstab er betydelig mindre end partiets vælgertab.
| Flere

20.000 medlemmer.

Det var det proklamerede mål for SF-formand Villy Søvndal ved sit partis euforiske landsmøde i 2008. Han nåede næsten i havn med 18.000 organiserede partifæller i 2010, men det sidste år er vinden vendt, og SF har siden toppen tabt 2.250 medlemmer.

Anderledes er det gået med Enhedslisten, der pr. februar 2012 boomede med præcis 8.004 medlemmer, en hidtidig rekord for Enhedslisten, der i årene 2005 - 2009 lå og rullede omkring 4.000 medlemmer.

Partier i stærk fremdrift får næsten altid medlemsfremgang, men sammenhængen mellem antallet af medlemmer og andelen af vælgere er langt fra så snæver, som man kunne forvente. Derfor oplevede Enhedslisten kun et mikroskopisk medlemsfald ved partiets lavpunkt i 2007, hvor opstillingen af Asmaa Abdol-Hamid sendte partiet ud i et livstruende vælgerdyk.

Hver syvende sagde farvel
På samme måde er SF's tab af medlemmer siden de gyldne tider i 2010 begrænset: Mens SF har mistet mere end hver anden vælger siden foråret 2010, har partiet mistet mindre end hvert syvende medlem.  

Forklaringen ligger lige for: Det er en langt mere forpligtende handling at blive medlem af et parti end blot at stemme på et, og loyaliteten over for et parti er betydelig større blandt medlemmer end blandt vælgere. Et parti kan hurtigt opnå en stor medlemsfremgang, hvis der er begejstring om det, men frafaldet vil ofte være langsomt og sivende.

De deserterede SF'ere stammer primært fra de områder, hvor partiet havde størst fremgang i årene efter valgsejren i 2007, fortæller SF's sekretariatsleder Jens Andersen:

"Vi gik mest frem i de store byer, og det er her frafaldet er størst. De fleste udmeldelser kommer fra folk, der har været medlem af partiet i relativt kort tid," siger Jens Andersen.

Dertil kommer, at det kun er ved sammenligning med årene 2009 - 2011, man kan tale om en medlemsnedgang i SF. Det aktuelle medlemstal svarer til niveauet for 2008, der på mange måder var et jubelår for SF. I det sidste år, hvor Holger K. Nielsen var SF-formand, var medlemstallet nede på godt 7.000, altså under halvt så mange som i dag.

Mange unge til EL
Hos Enhedslisten har man ikke et samlet tal for, hvor mange af de nye medlemmer, der er tidligere SF'ere. Man er nemlig ikke tvunget til at oplyse, om man har været medlem af et andet parti. Men siden november 2009 har 153 nye medlemmer af Enhedslisten selv valgt at oplyse, at de tidligere har været medlemmer af SF, og i EL hører man ofte, at nye medlemmer har en fortid hos Søvndal.

Johanne Skriver fra Enhedslistens Landskontor oplyser, at de nye medlemmer er ret jævnt fordelt geografisk, dog med en tredjedel fra højborgen i Hovedstaden.

Knap halvdelen af de 4.263 nye medlemmer siden november 2009 er under 30 år, men der er dog også en relativt stor gruppe nyindmeldte i 50'erne. Kønsmæssigt er der nogenlunde ligestilling med omkring 54 procent mænd blandt de nyindmeldte.

Nye medlemmer styrker ledelsen
I forhold til de interne politiske positioner i partiet, ventes udmeldelserne ikke i synderlig grad at rykke ved styrkeforholdet mellem de forskellige tendenser i SF.

Derimod er der ingen tvivl om, at tilstrømningen af de mange nye medlemmer vil styrke de pragmatiske kræfter i Enhedslisten omkring Johanne Schmidt-Nielsen, Per Clausen og Frank Aaen.

De mange nye medlemmer har meldt sig ind, mens den nuværende ledelse har lagt linjen - og haft succes med den. Indmeldelserne kan dårligt ses som andet end et skulderklap til EL-ledelsen. Samtidig bliver det sværere for sekteriske smågrupper at få indflydelse og udfordre ledelsen i en situation, hvor partiets medlemsskare er blevet bredere.

 

Antal medlemmer af SF og Enhedslisten:

Enhedslistens tal opgøres omkring 1. oktober hvert år. For 2012 er det dog fra februar. SFs opgørelser er for hvert år lavet omkring første marts. 

 

 
Altinget | Christiansborg

MODTAG ET DAGLIGT NYHEDSBREV FRA ALTINGET.DK