EU-ekspert om overimplementering: Det er ren politik

DUKSEDANMARK: Regeringen har kaldt til kamp mod overimplementering af EU-regler, som ifølge erhvervslivet koster milliarder. Socialdemokraterne er stærkt skeptiske, og ifølge professor er der ingen forskning, som underbygger problemet.

Placeholder image
Nogen Europaminister blev der ikke plads til i den smalle Venstre-regering. Men erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen står i spidsen for regeringens nye implementeringsudvalg, som skal forhindre, at EU-lovgivning spænder unødigt ben for danske erhvervsinteresser. Foto: Sara Gangsted/Scanpix

Danmark har et overimplementeringsproblem. Det mener regeringen, som vil sætte en stopper for, at danske myndigheder stiller skrappere krav end EU's minimumskrav.

Ifølge erhvervslivet koster Danmarks dukserolle i EU milliarder af kroner og tusindvis af arbejdspladser.

Efter valgsejren i juni nedsatte regeringen derfor et nyt implementeringsudvalg, hvor otte centrale ministre skal se nye EU-direktiver efter i sømmene, før de implementeres i dansk lovgivning.

Men er overimplementering det problem, som regeringen og erhvervslivet har udråbt det til?

Fakta
Implementeringsudvalget
Venstre luftede før valget ambitioner om en Europaminister. Det blev der ikke plads til.

Venstre-regeringen har dog nedsat et EU-implementeringsudvalg, som drøfter 
sager om implementering af erhvervsrettet EU-lovgivning.

Udvalget medlemmer er:
  • Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (formand)
  • Udenrigsminister Kristian Jensen
  • Skatteminister Karsten Lauritzen
  • Justitsminister Søren Pind
  • Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen
  • Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt
  • Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt
  • Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen

Kilde: Stm.dk

Det ved vi ganske enkelt ikke, forklarer Dorte Sindbjerg Martinsen, som forsker i implementering af EU-politik.

“Vi har ikke nogen undersøgelser, som understøtter, at Danmark skulle overimplementere mere end andre EU-lande. Så det er indtil videre en politisk antagelse, som skulle undersøges systematisk, hvis man ønsker et præcist billede af, hvordan Danmark forholder sig til EU-lovgivning,” siger professoren fra Københavns Universitet.

Det handler om politik
Det betyder ikke, at der ikke kan være noget om snakken. Men nogle direktiver levner mere rum til fortolkning end andre, og nogle direktiver kan have modsatrettede målsætninger.

Derfor vil graden af implementering variere meget mellem de forskellige politikområder, understreger Dorte Sindbjerg Martinsen.

“Det er ikke nogen objektiv videnskab, hvordan man skal implementere, og der kan hurtigt opstå konflikter omkring, hvad det er, vi først og fremmest skal prioritere. Så i bund og grund handler implementeringsprocesser også om politik og om interesser,” siger hun.

Ofte lyder den mest krasse kritik af dansk overimplementering fra landbruget. Ifølge en analyse fra Landbrug & Fødevarer koster Danmarks dukserolle landbruget mindst 3,5 milliarder kroner årligt.

Trylleord skal dække over gældsfælde
Ifølge ‘Landbrugsbarometeret’ fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet er det ikke miljøregulering, men primært stor gæld og dels faldende priser på svinekød og mælk, som sætter landbruget under pres.

“Betyder miljøreglerne, at dansk landbrug er dårligere stillet konkurrencemæssigt? Nej, det gør de ikke. Vi har ikke skrappere krav, når man tager højde for, at direktiverne tager udgangspunkt i naturens og miljøets tilstand,” siger Rikke Lundsgaard.

Dorte Sindbjerg Martinsen finder det positivt, at regeringen stiller skarpt på implementering af EU-regler. Men det kalder samtidig på modspil fra oppositionen, Folketingets Europaudvalg og et bredere udsnit af interesseorganisationer.

“Nu har regeringen blæst til politisk kamp mod overimplementering, og det forpligter også de andre aktører i arenaen. Ellers kan der hurtigt opstå en situation, hvor man tilgodeser bestemte interesser i implementeringsprocesserne,” siger hun.

Gjerskov: Dukse-rolle er en myte
Der skal ikke herske tvivl om, at Europaudvalget vil holde skarpt øje med regeringens implementeringsudvalg, understreger udvalgets formand Mette Gjerskov (S).

Den tidligere fødevare- og landbrugsminister deler ikke regeringens bekymring for overimplementering.

“Der er ingen tvivl om, at det, som regeringen kalder overimplementering, i virkeligheden bare er danske regler. Når man kalder det overimplementering og så taler miljøregler, så handler det jo om, at man er parat til at begå overgreb på den danske natur i erhvervslivets hellige navn,” siger hun.

Det nye implementeringsudvalg er et politisk projekt, der bygger på myten om Danmark som EU-duks, mener Mette Gjerskov.

“Det holder bare ikke mere. Det er et levn fra dengang, der ikke fandtes miljøregler i EU. Tidligere betragtede man EU’s regler som minimumsregler, men i dag har Venstre besluttet at anse det for maksimumsregler,” siger hun. 

Nedsætter et råd
Udover implementeringsudvalget vil regeringen nedsætte et implementeringsråd bestående af blandt andet erhvervsorganisationer og særligt sagkyndige, som skal rådgive om gennemførelsen af erhvervsrettet EU-lovgivning.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V), som er formand for implementeringsudvalget, da han er i Sydafrika. Ifølge hans ministerium er det planlagte implementeringsråd endnu ikke nedsat.

Læs hele artiklen på Altinget: eu (kræver abonnement). Tegn gratis prøveabonnement her.

Dokumentation

Regeringsgrundlaget om overimplementering

Regeringen vil gøre op med overimplementering af EU-regler. Vi skal naturligvis gennemføre de EU-regler, vi er forpligtet til, men hvis vi overimplementerer, kan det give danske virksomheder dårligere vilkår end deres udenlandske konkurrenter.

Erhvervs- og vækstministeren vil stå i spidsen for et regeringsudvalg, der skal sikre en mere systematisk og ensartet tilgang til implementering af erhvervsrettet EU-lovgivning, så der bliver et samlet og styrket fokus på at undgå unødigt restriktive regler til skade for danske virksomheder og arbejdspladser. Regeringen vil endvidere nedsætte et implementeringsråd med deltagelse af blandt andet erhvervsorganisationer og særligt sagkyndige. Rådet skal rådgive om gennemførelsen af erhvervsrettet EU-lovgivning.

Kilde: Sammen for fremtiden, juni 2015


Omtalte personer

Dorte Sindbjerg Martinsen

Professor, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
msc (London School of Economics 1997), cand.scient.pol. (Københavns Uni. 1999), ph.d. (Firenze 2004), dr.scient.pol. (2015)

Mette Gjerskov

MF (S), ordfører for miljø og verdensmål
cand.agro. (Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole 1993)

Thomas Torp

Adm. direktør, Grakom, fhv. chef for politisk-økonomisk sekretariat og pressechef for Konseravtive
cand.oecon. (Aalborg Uni. 1994)

Politik har aldrig været vigtigere
Få gratis nyheder fra Danmarks største politiske redaktion
Ved at tilmelde dig Altingets nyhedsbrev, accepterer du vores generelle betingelser