EU hæver målet for vedvarende energi

AFTALE: EU er klar med et mål for vedvarende energi i 2030 på 32 procent. Samtidig indføres en særskilt målsætning for transportsektoren for at fremme elbiler. Det lykkedes ikke forhandlerne at enes om energieffektivitet.

32 procent vedvarende energi i 2030.

Sådan lyder EU’s nye målsætning for vedvarende energi. Aftalen faldt på plads ved 3:30-tiden natten til torsdag efter hårde forhandlinger.

Målet er med mulighed for opjustering i senest 2023, siger det luxembourgske medlem af Europa-Parlamentet Claude Turmes til mediet Euractiv

EU-Kommissionens mæglede i forhandlingerne mellem Ministerrådet og Europa-Parlamentet. Den ansvarlige kommissær, spanske Miguel Arias Cañete, er glad for aftalen:

 

Særligt mål for transport
Som en del af aftalen bliver der sat en specifik målsætning for vedvarende energi i transportsektoren. Det skal være med til at fremme grønne biler som el- og brintbiler.

Der er stor forskel på, hvordan skiftet til elbiler går rundt om i EU. I Danmark er udviklingen stagneret, siden deres afgiftsfritagelse faldt bort i 2016.

Ud over den specifikke målsætning er forhandlerne enige om, at man i 2030 skal have udfaset brugen af den omdiskuterede palmeolie i transportsektoren.

Ikke direkte betydning for Danmark
I Danmark har optakten til de afsluttende forhandlinger været præget af et usædvanligt forløb, hvor energiminister Lars Chr. Lilleholt (V) fik mandat med støtte fra Dansk Folkeparti.

Danmarks målsætning for vedvarende energi i 2030 er 50 procent. Det vil formentlig ikke skulle ændre sig efter nattens aftale.

Da ministeren fik sit mandat i midten af maj, fortalte han nemlig om en ny rapport, der opdaterede fremskrivningerne for, hvordan EU skal fordele opgaverne for at nå målet i 2030.

”Nye beregninger viser, at vi godt kan gå over 30 procent og stadig holde os inden for en ramme, der samlet set betyder, at Danmark kan gøre det inden for 50 procent i 2030,” sagde Lars Chr. Lilleholt dengang.

Glæde hos branchen
Hos Dansk Energi glæder man sig over aftalen i EU. Viceadministrerende direktør Anders Stouge understreger, at de først skal nærlæse aftalen, men at det er gode nyheder for Danmark.

”Dagens aftale betyder, at medlemslandene skal i gang med at bygge en masse vedvarende energi. Det er vi gode til i Danmark, hvor 70 procent af elforbruget er dækket med vedvarende energi. En tommelfingerregel er, at når EU øger sit mål om vedvarende energi med ét procentpoint, øges danske eksportindtægter med 2,5 milliarder,” siger Stouge i en pressemeddelelse og fortsætter:

”Forudsat at vi får sat en energipolitisk retning, der gør, at vi kan holde fast og måske endda udvide vores markedsandele, så kan det betyde øgede danske eksportindtægter på over 12 milliarder kroner frem mod 2030.”

No deal på energieffektivitet
Til gengæld formåede forhandlerne ikke at nå til enighed om et nyt direktiv om energieffektivitet – altså reduktion af det eksisterende forbrug.

Her går Rådet efter et mål på 30 procent i 2030, mens Parlamentet har sagt 35 procent. Men også i detaljerne står parterne et stykke fra hinanden, særligt når det kommer til fleksibilitet i effektiviseringskravet.

Det handler blandt andet om, hvad man må tælle med som reduktioner, om solceller og varmepumper skal give nedslag, og om transportsektorens energiforbrug skal inkluderes, når grundlaget for reduktioner beregnes.

Efter et ministerrådsmøde i Luxembourg mandag havde Rådet rykket sin position, men det var usikkert hvor meget. Mødet var første gang, repræsentanter fra de store lande Spanien og Italiens nye regeringer deltog, hvilket gav en vis usikkerhed.

Omkring klokken 18 onsdag aften opgav forhandlerne at nå til enighed. Det er endnu uvist, om det bulgarske formandskab vil gøre et sidste forsøg på at lande en aftale, inden Østrig tager over 1. juli.

Næste opgave: EU's energiagentur
På mandagens møde talte de europæiske energiministre også om energiagenturet ACER’s fremtidige rolle og udvikling.

I takt med at de europæiske elmarkeder bliver mere forbundne, får ACER flere opgaver, mere ansvar og skal koordinere flere opgaver med de nationale myndigheder. Derfor skal reglerne for agenturet genforhandles.

Det er den sidste del af Clean Energy Package, som Kommissionen fremlagde i 2016, og forhandlingerne ventes at starte efter sommerferien. Ministrene blev mandag enige om deres forhandlingsposition.

Medlemslandene vil være sikre på, at de får indflydelse på eventuelle processer, der giver ACER flere beføjelser.

”Efter intense forhandlinger har vi i dag opnået en balanceret aftale, der giver et fremragende udgangspunkt til forhandlingerne med Europa-Parlamentet,” sagde den bulgarske energiminister, Temenuzhka Petkova, efter mødet mandag i en pressemeddelelse.

Forrige artikel Torsdag på Folkemødet: Britisk soft power og politisk ukorrekte jokes Torsdag på Folkemødet: Britisk soft power og politisk ukorrekte jokes Næste artikel Dagens overblik: Departementschef indstillet til international toppost Dagens overblik: Departementschef indstillet til international toppost
Magnus Heunicke trækker omstridt lovforslag efter kritik

Magnus Heunicke trækker omstridt lovforslag efter kritik

PERSONLIGE DATA: Sundhedsministeren har fået kritik for at "snige" et forslag om at give myndighederne adgang til hemmelige telefonnumre på coronasmittede og deres kontakter ind i behandlingen af et andet lovforslag. Nu trækker han det tilbage.