EU vil hæve medlemsgebyret med op mod 20 procent

UDSPIL: Kommissionen vil have medlemslandene til at bidrage med mellem 10 og 20 procent flere penge til det fælles budget. Det er nødvendigt for at lukke huller efter flygtningekrisen og Brexit, mener kommissær Oettinger, der også vil se på ny plastikafgift.

BRUXELLES: Medlemslandene skal spytte flere penge i kassen, hvis EU’s næste husholdningsbudget skal hænge sammen.

Sådan lyder udspillet fra EU-Kommissionen, der foreslår at hæve landenes årlige EU-bidrag med mellem 10 og 20 procent.

“Vi ønsker at udvide vores rammer, så der budgetteres med EU’s nye opgaver,” sagde budgetkommissær Günther Oettinger, da han onsdag fremlagde Kommissionens indledende udspil til de kommende forhandlinger om det flerårige budget for Unionen, der skal gælde efter 2020.

I dag betaler landene cirka en procent af deres bruttonationalindkomst til EU årligt, hvilket Kommissionen ønsker at hæve til mellem 1,1 og 1,2 procent.

Udspillet kommer efter det første af en række møder blandt EU-kommissærerne, der leder frem mod et endeligt budgetforslag fra Kommissionen i maj.

Kompenserer for Brexit
Pengene skal EU bruge til at lukke to store huller i EU-budgettet, der er opstået i løbet af de senere år.

Dels vil nettobidragsyderen Storbritanniens planlagte EU-exit i 2019 betyde, at Unionen fremover hvert år mangler omkring 100 milliarder kroner.

Dels har EU siden de sidste budgetforhandlinger fået nye uforudsete udgifter til især flygtninge og forsvar. Den regning har Unionen hidtil betalt ved at spare på andre områder.

"De nye opgaver, som vi ikke kunne forudsige dengang for fem-seks år siden, har vi finansieret ved at omlægge vores budget. Men det ønsker vi at få styr på nu ved at sætte de nødvendige midler af," sagde Oettinger.

Klimaafgifter i EU-lommen
Kommissionen foreslog samtidig, at indtægterne fra EU's CO2-kvotehandelssystem skal gå til EU i stedet for de enkelte medlemslande.

"Udslipskvoterne handles på de europæiske børser, men indtægterne går til de nationale budgetter. Det burde være logisk, at de skal indgå i det europæiske budget. Pengene skal ende det samme sted som lovgivningen er vedtaget," sagde Oettinger.

Forslaget følges af en idé fra Kommissionen om at indføre en ny EU-afgift på plastik.

Det er ifølge kommissæren nødvendigt at reducere plastikforbruget markant, fordi Kina, der er storopkøber af europæisk plastikaffald, netop har droppet al import af brugt plastik.

Markante programbesparelser
De nye indtægter skal ifølge budgetkommissær Oettinger følges af betydelige besparelser.

Han lagde på pressemødet op til, at der skal skæres i næsten alle EU-programmerne. Det vil også gælde centrale programmer som den økonomisk udlignende samhørighedspulje, landbrugsstøtten og puljen til landdistriktsudvikling.

Besparelserne skal i alt lette EU-budgettet med en sum svarende til halvdelen af hullet efter Brexit-milliarderne samt 20 procent af de nye udgifter til flygtninge, forsvar og forskning.

Kun ungdomsuddannelsesprogrammet Erasmus+ og forskningsprogrammet Horizon 2020 går fri af EU-Kommissionens oplæg til spareøvelsen.

Støtter kun "merværdi"
Som led i besparelserne vil Kommissionen lægge en række programmer sammen og helt nedlægge andre. Det følges af en ny ambition om, at alle EU's programmer skal give konkret "merværdi" til Europa:

"Vi har aftalt, at vi vil påtage os pligt til at bevise merværdi-effekten af alle EU-programmer," sagde Oettinger.

Det er endnu usikkert præcis, hvordan merværdi skal forstås, men Kommissionen vil i løbet af næste uge komme frem til en juridisk definition, fortæller Oettinger.

Forrige artikel Anders Samuelsen til partifællerne: Undskyld! Anders Samuelsen til partifællerne: Undskyld! Næste artikel Fogh: Muhammedkrisen ændrede mit syn på grøn energi Fogh: Muhammedkrisen ændrede mit syn på grøn energi