Eva Kjer indleder tjenstligt forhør mod to ansatte 

KRITIK: Kammeradvokaten langer i ny rapport kraftigt ud efter forvaltningen af fiskeriområdet, som samtidig har båret præg af at være imødekommende over for fiskerierhvervet. Fiskeriministeren bebuder ny undersøgelse og to tjenstlige forhør. 

Kammeradvokaten rejser tvivl, om det tidligere Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har ført en lovlig administration og kontrol af fiskeriet.

Det fremgår af en ny 250 siders rapport fra Kammeradvokaten, hvor den overordnede konklusion er, at der er blevet ført en meget kritisabel forvaltning med flere eksempler på en mangelfuld og fejlbehæftet administration.

"Jeg tager det her meget alvorligt. De første skridt til genopretning af fiskeriområdet blev allerede taget sidste år. Hele forvaltningskulturen skal ændres. De regler, der gælder, skal implementeres og administreres korrekt. Det siger sig selv," siger fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V) i en pressemeddelelse.

Blandt skudsmålene fra Kammeradvokaten er, at der er "adskillige" eksempler på, at styrelsen fejlanvender regler eller tilsyneladende ikke er opmærksom på dem. Dette har ført til flere alvorlige fejl, lyder det eksempelvis i Kammeradvokatens rapport.

Samtidig er der eksempler på, at man ikke har forstået selskabsretlige og strafferetlige regler, som har betydning for reguleringen på fiskeriområdet.

"Dette efterlader tvivl om, hvorvidt administrationen på området har været lovlig og har givet anledning til utilstrækkelige og fejlbehæftede svar til Rigsrevisionen," skriver Kammeradvokaten.

Erhvervsvenlig administration
Kammeradvokaten konkluderer desuden, at forvaltningen i sin administration har været meget imødekommende over for fiskerierhvervet og bevidst har set bort fra regler, som for eksempel var uhensigtsmæssige for erhvervet.

Sammen med en meget "formløs" administration bidrager det til at rejse tvivl om, hvorvidt styrelsens kontrolvirksomhed har været lovlig og konsekvent.

Kammeradvokaten har ikke fundet tegn på korruption, strafbare forhold eller favorisering af enkeltpersoner, men vurderer alligevel, at der er “grundlag for at indlede tjenstlige forhør mod to tjenestemænd”.

En anbefaling, som Eva Kjer Hansen vil følge.

Rapporten fra Kammeradvokaten er en nærmere belysning af syv konkrete sager, som Udenrigsministeriet havde udvalgt, fordi de var potentielt problematiske. Der er derfor ikke tale om en undersøgelse af hele forvaltningskulturen.

Blandt de forløb, der har indgået i undersøgelsen, var en række uregelmæssigheder i forbindelse med politianmeldelser mod flere fiskeriselskaber og en fisker for at overtræde kvotekoncentrationsreglerne.

Nu bebuder Eva Kjer Hansen endnu en undersøgelse, der skal følge op på Kammeradvokatens rapport.

Hvor snittet mere præcist skal lægges her, vil Eva Kjer Hansen først tage stilling til, når Rigsrevisionens beretning om tilskud på fiskeriområdet er udkommet om cirka tre uger. Det fortalte Eva Kjer Hansen på et samråd med Folketingets ordførere tidligere torsdag.

Forrige artikel Regeringen vil kulegrave retspsykiatrien og oprette intensivafdelinger Regeringen vil kulegrave retspsykiatrien og oprette intensivafdelinger Næste artikel Rokade i Venstre: Marcus Knuth er ikke længere udlændingeordfører Rokade i Venstre: Marcus Knuth er ikke længere udlændingeordfører
Mundbind bliver nu et krav i seks kommuner

Mundbind bliver nu et krav i seks kommuner

PRESSEMØDE: Fem kommuner følger i Aarhus’ fodspor og får et krav om mundbind i al offentlig transport. Det oplyser regeringen efter et pressemøde, hvor sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har orienteret om en stigning i antallet af coronasmittede, der giver ”grund til bekymring”.