Fakta: Her er den nye asylaftale

DOKUMENTATION: Regeringen, DF, LA og K er netop blevet enige om det såkaldte "straksindgreb" mod tilstrømningen af flygtninge til Danmark. Aftalen betyder blandt andet, at der indføres en ny integrationsydelse på SU-niveau. Få overblik her.

Regeringen har onsdag indgået en aftale med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative om en ny integrationsydelse.

Formålet med aftalen er i følge regeringen, at "det bliver mindre attraktivt at komme til Danmark og mere attraktivt at arbejde og bidrage til det danske samfund".

Hovedpunkterne i forslaget er: 

  • Integrationsydelsen er målrettet nytilkomne udlændinge og danskere, der ikke har haft ophold i riget i mindst syv ud af de sidste otte år, og som ikke kan opnå status som vandrende arbejdstagere eller selvstændigt erhvervsdrivende i henhold til EU-retten.

  • Ydelsesniveau: Satserne for integrationsydelsen tager udgangspunkt i satserne for uddannelseshjælp (satser for unge under 30 år uden uddannelse i kontanthjælpssystemet), der blev indført med kontanthjælpsreformen pr. 1. januar 2014. Satserne for uddannelseshjælp blev fastsat med udgangspunkt i SU-systemet.

    For eksempel vil enlige uden børn fremover modtage 5.945 kroner før skat i integrationsydelse om måneden mod i dag op til 10.849 kroner før skat i kontanthjælp om måneden. Et ægtepar over 30 år med børn vil fremover modtage i alt 16.638 kroner før skat i integrationsydelse om måneden mod 28.832 kroner før skat i kontanthjælp om måneden.

  • Dansktillæg: Personer, der modtager integrationsydelse, kan modtage et dansktillæg på 1.500 kroner om måneden. Dansktillægget gives ved bestået Prøve i Dansk 2.

Regeringen fremsætter et lovforslag om ydelsen i Folketingssalen fredag 3. juli, og de nye regler skal træde i kraft 1. september. 

Desuden fremsættes et lovforslag, der genindfører optjeningsprincippet for flygtninges modtagelse af børnecheck og børnetilskud, som blev afskaffet af SRSF-regeringen, samt et lovforslag, der afskaffer de særlige regler for flygtninges ret til folkepension, oplyser ministeriet i en pressemeddelelse. 

  Integrationsydelse Fuld kontanthjælp
Hjemmeboende u. 30 år u. børn 2.562 3.374
Enlig u. børn 5.945 10.849
Gifte/samboende u. børn 11.890 (5.945*2) 21.698 (10.849*2)
Enlig m. barn/børn 11.888 14.416
Par m. barn/børn 16.638 (8.319*2) 28.832 (14.416 *2)

Satserne for hhv. integrationsydelse og kontanthjælp fordelt på forskellige familietyper. Satserne angiver det månedlige beløb før skat. I tabeloversigten er der ikke taget højde for det tillæg, der kan opnås som følge af bestået prøve i dansk 2 på 1.500 kr. om måneden. Kilde: Beskæftigelsesministeriet.

Forrige artikel Vraget departementschef rykker til Integrationsministeriet Vraget departementschef rykker til Integrationsministeriet Næste artikel Pia Kjærsgaard bliver ny formand for Folketinget Pia Kjærsgaard bliver ny formand for Folketinget