Fl. Chr. Nielsen: Ungdomsoprørets joker blev til snæversynets profet

KOMMENTAR: Han opfordrede ungdomsoprørerne til at brænde Christiansborg af og ville have en stalinist som justitsminister, men han endte som bedstefar til den politiske vrangvilje mod de fremmede. Vi burde derfor rejse en statue af ham på Sankt Annæ Plads, mener Fl. Chr. Nielsen.

I sommeren 1970 var ungdomsoprøret så godt i gang, at ingen tog notits af en potentiel bombemand, der i Virum-Posten opfordrede aktivisterne til at brænde Christiansborg af i stedet for at knuse ruder på ØK og ambassader.

Selv var pyromani-anstifteren grebet af et endnu mere anarkistisk projekt, der havde som mål at få statsapparatet til at gå op i luer. Før ordet fandtes, havde han opfundet en app, der efterhånden ville tømme statskassen for penge og lede alle skatteindtægter ned i hans egen swimmingpool i Lyngby – med bifloder af kontanter til alle, der oprettede et aktieselskab i hans advokatbutik.

Læseren har naturligvis gættet, at bombemanden hed Mogens Glistrup. Som bekendt stiftede han i 1972 sit Fremskridtsparti, der året efter kom i Folketinget med 28 mandater og et løfte om at afskaffe indkomstskatten. En halv million vælgere stemte på partiet, men skønt Mogens Glistrup Havde ærkestalinisten Carl Madsen som landets justitsminister, bemærkede de færreste, at de havde sat deres kryds ved en radikaliseret ungdomsoprører. Yderligere skulle posten som kulturminister gå til en hippie, der trillede rundt med en barnevogn på Strøget i København og solgte modernistisk lyrik og anden samfundsnedbrydende litteratur.

Forsvarsministeriet skulle udskiftes med en telefonsvarer, der på russisk sagde: ”Vi overgiver os.” Et kirkeministerium var lige så overflødigt, da Folkekirken skulle sælges, for ”hvorfor skulle vi ikke selv kunne lønne vore præster, når muslimer og andre klarer sig fortræffeligt?” (Dengang vrængede han ikke ordet 'muhammedaner').

Den verbale terrorist flirtede sågar med formand Maos permanente revolution og de hundrede blomster, der skal blomstre. I et interview med forfatteren Henrik Stangerup fortalte han, at hvis Fremskridtspartiet virkelig kom til magten, ville det blive nødvendigt med et nyt parti, der brugte alle sine kræfter på at nedbryde Fremskridtspartiets magtfuldkommenhed.

Men foreløbig var det advokatens træk-procent på NUL og hans vejsidebomber i form af aktieselskaber, der fik ham dømt og i 1983 fængslet for såkaldt skattesvig. Dog ikke i form af nutidig hvidvask og skattely, Putin-fætre og obskøne bankfilialer, for faktisk oplyste han som sin egen højrøstede whistleblower alle indtægter og fradrag, så det er stadig blandt jurister et omtvistet spørgsmål, hvad han egentlig blev dømt for. Måske skulle han bare have holdt sin mund med den misundelsesværdige træk-procent.

Ovenstående mini-portræt af den surrealistiske advokat har hverken til hensigt at forsvare eller anklage ham, men modsat de andre ungdomsoprørere, som nu er henvist til et skyggeliv i marxistiske og psykedeliske studiegrupper, har vi fortsat jokeren iblandt os.

Fængselsopholdet i Horserød kurerede ham ganske vist for evnen til at agere papir-missil og terrorist, bajads og hofnar. Hans utæmmelige fantasi ebbede ud. Han blev med et moderne udtryk af-radikaliseret, for hans sprængfarlige amokløb og normbrud havde vakt forargelse i såkaldt borgerlige kredse. Futte Christiansborg af? Ophøje en stalinist til justitsminister? Privatisere vor danske kristendom? Gøre en hippie til kulturminister?

I bedste fald var han en underholdende uromager.

Derfor er det ikke som eksponent for ungdomsoprøret, at Glistrup den dag i dag går lyslevende rundt, men fordi han i 1985 kom ud af fængslet som sin egen modsætning og lige foran Horserød-porten holdt sin indledende politiske forelæsning:

”Danske penge skal ikke bruges til at fodre muhammedanere.”

Og dagen efter reagerede medierne:

”Svinehunde som Glistrup skal indfanges, før de anretter alvorlig skade.”

Men den omskabte Glistrup blev ikke en svinehund. Derimod en forførende fløjtespiller. Medier og politikere lærte at fløjte i takt med de nye toner, og den forhenværende oprørers småborgerlige program viste sig at være noget uhyre smitsomt.

Selv uden den bornholmske dialekt kunne alle nynne med på folkemelodien om, at de fremmede i landet er en trussel mod danskhed og sammenhæng. De er griske og utaknemmelige turister på fast ophold og forlanger gratis Bed & Breakfast. Og frem for alt er de udstyret med en aldeles pervers religion.

Via det kuldsejlede Fremskridtsparti bredte smitten sig gennem Dansk Folkeparti. Den erobrede de borgerlige partier og invaderede Socialdemokratiet. Ser du et brunt ansigt, tænker du ghetto. Ser du et smykke under et tørklæde, tænker du konfiskation. Ser du en burka, tænker du terrorist. Vrangviljen mod indvandrere og afvigere er blevet en så nagelfast dansk værdi, at den har udkonkurreret vort berømte frisind, vor favnende humor, vor nysgerrighed og åbenhed.

Kun modvilligt synger vi, at ”her har jeg hjemme, herfra min verden går.”

Allerhelst ville vi synge, at ”her har jeg hjemme, hertil min verden går.”

Ungdomsoprøret blev efterfulgt af politisk surhed og snæversyn. Glistrup førte an i begge manøvrer, og da der aldrig i fristaden Christiania blev rejst en Satyr-statue af den unge Glistrup, burde den gamle Glistrups politiske børnebørn gøre skaden god og alternativt rejse en Grubler-statue af ham på Sankt Annæ Plads.

Eller bare et lille mindesmærke. Da Søren Pind ikke som Venstre-minister opnåede at få sin Reagan-statue, er der masser af sankt-annæ-plads til en taknemmelig indskrift:

”Kære bedstefar. Som repræsentanter for en småsindet danskhed skylder vi dig alt.”

-----------

Flemming Chr. Nielsen (f. 1943) er journalist, forfatter og oversætter af flere klassiske værker. Han er aktuel med bogen ”Sort hedder en sten – mellem hedenskab og kristendom i 1000 år”. Klummen er alene udtryk for skribentens egne holdninger.

Forrige artikel David Trads: Ole Birk Olesen forcerede notat om Kattegatbro - men det blev opdaget David Trads: Ole Birk Olesen forcerede notat om Kattegatbro - men det blev opdaget Næste artikel Jarl Cordua: EL-angreb på regnemodeller kan hjælpe S ud af Corydons skygge Jarl Cordua: EL-angreb på regnemodeller kan hjælpe S ud af Corydons skygge
 • Anmeld

  Ole Gerstrøm · Økonom, Tidl. MF

  Han var den klogeste af dem alle

  Glistrup ville bestemt ikke tømme statskassen for penge. Partiet udarbejdede hvert år et balanceret forslag til finanslov, med angivelse af besparelser, der skulle gøre det muligt at afskaffe indkomstskatten. Det er der ikke mange der ved, for de elendige journalister skrev kun om besparelserne, men fortiede formålet.
  Partiets mange programpunkter blev efterhånden flittigt overtaget af de andre partier. F.eks. privatisering og udlicitering. Forslaget til afskaffelsen af den for alle parter skadelige u-landshjælp har dog kun ført til reduktion af skandalen. Men muhammedanerpolitikken mangler nu kun Enhedslistens og Alternativets deltagelse, for at tilslutningen bliver 100%. Som kloge Christiansborg-analytikere har sagt, så var Mogens Glistrup den person af alle, som havde størst politisk indflydelse i de sidste årtier i det gamle århundrede. Mogens Glistrup var den klogeste af alle. Derfor skulle han straffes.

 • Anmeld

  Krister Meyersahm

  Blot så ingen snubler på dette punkt.

  FCN skriver ....." så det er stadig blandt jurister et omtvistet spørgsmål, hvad han egentlig blev dømt for".

  Nja; Højesteret afgjorde, at Glistrups skattefradrag var fiktive, de var ikke andet end luftkasteller og det giver ingen skattefradragsret.

 • Anmeld

  Ole Gerstrøm · Økonom, Tidl. MF

  Han var den klogeste af dem alle II

  Krister Meyersahm, Glistrup var uskyldig. Alle aktiver var til stede. Fast ejendom, værdipapirer, bankindeståender. Men domstolene så kun på udvalgte 3 promille af selskaberne, som kun havde relationer til andre Glistrup-selskaber. Dommene er en skændsel.

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  "Når en mand har fundet en sandhed og betænker sig på at udlevere den til offentligheden, er det ligeså ofte for at skåne den som af frygt for at vække dens vrede."

  Samfundets finere hykleri hyklede en dyd af Glistrups mindre laster, for derigennem at kunne dække over egne større.
  Budbringeren og de uskyldige straffes dobbelt op.

  Kun den, der betyder noget har en skæbne.
  Den der blot er en del af mængden, - for ham interesserer skæbnen sig ikke.
  Han er som den mindreårige, for hvem straffeloven endnu ikke er trådt i kraft.

  Glistrup havde skyggesider, men et genialt fejlgreb er mere værd end hundrede korrekte selvfølgeligheder, - de som vi fik bagefter.

  Hvad et geni siger eller gør har altid betydning, selvom det strider imod al fornuft.

  At være udvalgt af guderne er en tragedie, hvis dybde og omfang de som ikke er det er ude af stand til at forestille sig.
  Glistrups indsigt i samfundets absurde dobbeltmoralske hykleri og dobbelt bogholderi var for hård kost, - også for ham selv.

  Men ligesom en kædes styrke er afhængig af den svageste led, er den offentlige mening om Glistrup bestemt af hvad de dummeste tænker.

  Hvad kunne vi idag ikke gøre med de penge vi bruger nyttesløst millitært og endda skyldpådragende agressivt på "muhammeddanske" lande, og istedet brugte pengene til gavn for disse lande.
  Lande vi idag bekriger og destruerer, og så endda tillader os at kalde det "befrielser"?

 • Anmeld

  John Alex Hvidlykke

  Lyslevende?

  Når man læser teksten, får man det indtryk, at Glistrup går lyslevende rundt den dag i dag. Men han har altså været død i 10 år.

 • Anmeld

  Christian X

  Glistrups største dumhed

  var at tro, at åndspygmæer kunne tænke som ham.
  Glistrup var den mest visionære politikere i nyere tid.
  Alt hvad vi slås med i dag, havde han forudset:
  miljøproblemer, migranter og et endnu mere bureaukratisk system, hvor skrankepaverne nu er erstattet DJØF’ere og kommunikationsfolk med samme funktion; at stå i vejen for løsninger i stedet for hjælpe borgerne.

 • Anmeld

  Krister Meyersahm

  Ole Gerstrøm.

  ...alle aktiver var til stede, fast ejendom, værdipapirer, bankindeståender...skriver du og jeg tvivler ikke. Men det var de fiktive fradrag i indkomsten der var ulovlige. Se gerne Højesterets afgørelse som er tilgængelig for alle.

 • Anmeld

  Ole Gerstrøm · Økonom, Tidl. MF

  Han var den klogeste af dem alle III

  Krister Meyersahm, fradragene var ikke fiktive. Det var f.eks. reelle afskrivninger på reelle ejendomme. Renteudgifter af aktuelle lån, o.s.v.
  Men retterne baserede sig på et revisornotat bestående af fiktive spekulationer.