FN-organ blander sig i kommunal konflikt om byggeri ved Vadehavet

VERDENSARV: Unescos Verdensarvscenter vil kigge udvidelsen af Esbjerg Havn efter i sømmene. Fanøs borgmester jubler. Vi skal have belyst tingene grundigt, lyder det fra Esbjerg.

Konflikten mellem Fanø og Esbjerg om havnebyggeri ved Vadehavet får nu international opmærksomhed.

Unescos Verdensarvscenter, der hører under FN, har sendt et brev til de danske myndigheder for at få mere klarhed over planerne om en udvidelse af Esbjerg Havn i området.

”Jeg ville være taknemmelig, hvis jeres myndigheder kunne give Verdensarvscentret yderligere klarhed over de tilvejebragte oplysninger, såsom et kort over den planlagte konstruktion samt den virkning, som byggeriet kan have på Vadehavets Outstanding Universal Value (kriterier til vurdering af verdensarv, red.),” skriver Mechtild Rössler, der er direktør for Unescos Verdensarvscenter.

Brevet er i første omgang sendt til den danske ambassadør ved Unesco og herefter sendt videre til Slots- og Kulturstyrelsen. Styrelsen har i den forbindelse bedt Esbjerg Kommune om hurtigst muligt at fremsende et kort over planerne samt at udarbejde en særlig vurdering af konsekvenserne for Vadehavets status som verdensarv som en del af en kommende stor undersøgelse af projektets miljø- og naturkonsekvenser – en såkaldt vvm-undersøgelse.

Stor udvidelse
Unescos brev er en reaktion på de protester, som Fanø Kommune har gjort over for planerne om at udvide Esbjerg Havn. Esbjerg Havn har ansøgt Esbjerg Kommune om en stor udvidelse af havnen på en million kvadratmeter. Det nuværende havneområde er i dag 4,5 millioner kvadratmeter.

Der er både tale om en udvidelse af havnen på land, men også oprettelsen af en kunstig ø ude i vandet. Begge dele ligger inden for Esbjergs havnegrænse og uden for Natura 2000-områder, Unescos verdensarv og Nationalpark Vadehavet.

Men det har ikke dæmpet kritikken fra Fanø, hvor man er dybt bekymret for konsekvenserne for Vadehavet. Og netop derfor har man arbejdet målrettet på at trække Unesco ind i sagen.

Vækker glæde på Fanø
Fanøs borgmester, Sofie Valbjørn (ALT), er derfor tilfreds med FN-organets reaktion:

”Vi er rigtig glade. Det bekræfter os i, at vi ikke er fuldstændig hysteriske eller irrationelle i vores bekymring for Vadehavet,” siger Sofie Valbjørn.

I det nye brev henviser Unesco-direktøren til anbefalinger, hun har indhentet fra sit rådgivningsorgan, International Union for Conservation of Nature (IUCN).

IUCN udtrykker ønske om at modtage den kommende miljøvurdering, og om at der ikke bliver truffet nogen beslutninger, før IUCN har haft mulighed for at komme med sin vurdering af planerne. Netop det element skaber ifølge Sofie Valbjørn tryghed om, at vvm-undersøgelsen bliver udført tilpas grundigt.

En stor bid
I Fanø håber man fortsat, at Esbjergs planer bliver lagt helt i graven. Sofie Valbjørn peger på, at havnen er blevet udvidet flere gange, og at man nu tager ”endnu en bid af Vadehavet”.

”Og det er en stor bid,” siger Sofie Valbjørn og fortsætter:

”Esbjerg vil bygge ud i Vadehavet og komme meget, meget tæt på de fredede områder. Man vil bygge en halvø og en kunstig ø helt ud til Natura 2000-grænsen og de beskyttede områder med fredninger.”

Det handler om vækst
Esbjergs borgmester, Jesper Frost Rasmussen (V), der også er næstformand for Esbjerg Havn, er stor tilhænger af havneudvidelsen. Han fortæller, at havnen er en vækstmotor, der sikrer 15.000 arbejdspladser. Og derfor er der behov for udvidelse.

”Esbjerg Havn kan ikke i lige så høj grad som ønsket være udskibningsport for vindmøller, og havnen kan ikke opretholde sin position som verdensførende på det felt, hvis ikke der kommer mere plads,” siger han.

Selvom Jesper Frost Rasmussen er varm havnetilhænger, betyder det ikke, at han ikke kerer sig om Vadehavet. Og han ser brevet fra Unesco som en helt naturlig del af den igangværende høringsproces.

”Der kommer forskellige input, og det skal være med til at kvalificere, hvad der skal undersøges i en vvm, så vi får belyst, om den skitserede udvidelse har nogen påvirkninger af Vadehavet,” siger han og henviser til, at det er staten, der står for vvm-høringen for udvidelserne på havet.

"Vi er også opmærksomme på Vadehavet"
Han vil ikke udelukke, at det nuværende havneforslag kommer til at ændre sig, jo længere man kommer i vvm-processen.

”Vi skal have belyst tingene grundigt, så vi ikke ender med at sige god for en havn, som har skadelige virkninger på miljøet. Det må selvfølgelig ikke have skadesvirkninger for Vadehavet,” siger Jesper Frost Rasmussen.

Gør det et større indtryk, at det er Unesco, der kommer med det her?

”Jeg synes ikke, at nogen er vigtigere end andre i den her sag. Men Esbjerg Kommune er også meget opmærksomme på, at vi har Vadehavet, som er Unescos verdensarv. Vi har også en bekymring, men forskellen til Fanø er, at vi ikke vil stoppe processen,” siger Jesper Frost Rasmussen og fortsætter:

”Vi behandler selvfølgelig en ansøgning, når der kommer en ansøgning, der er helt inden for rammerne.”

Forrige artikel Jeppe Kofod fortsætter som spidskandidat til EP-valget Jeppe Kofod fortsætter som spidskandidat til EP-valget Næste artikel Her er tre af de mest spektakulære konflikter – og den, der ikke blev til noget Her er tre af de mest spektakulære konflikter – og den, der ikke blev til noget