Folketinget vil halvere antallet af statslige velfærdspuljer

NY AFTALE: Alle partier står bag ny aftale, som skal reducere antallet af statslige puljer målrettet kommuner og regioner frem mod 2022. Det skal mindske bureaukratiet forbundet med at søge puljer.

De statslige ansøgningspuljer skal være færre og større i 2022.

Det er pejlemærket for en ny bred aftale i Folketinget, hvor samtlige partier har stemt for et opgør med puljetyranniet.

Aftalen skal halvere antallet af statslige ansøgningspuljer målrettet kommuner og regioner inden for velfærdsområder. Desuden indfører partierne en minimumsgrænse på 10 millioner kroner for nye puljer, hvilket sparer kommuner og regioner for at bruge tid på ansøgninger, der ikke er bureaukratiet værd.

I 2017 var omkring halvdelen af de i alt 70 ansøgningspuljer under 10 millioner kroner. Netop det skal aftalen sætte en stopper for, fremhæver innovationsminister Sophie Løhde (V), der har forhandlet aftalen på plads:

”Vi knæsætter et helt nyt princip om, at alle landets 98 kommuner ikke skal bruge deres kræfter på at jagte de samme få millioner, som for længst er blevet ædt op i administration.”

Ofte indebærer puljesøgning en række administrative krav som vejledninger, løbende dokumentation og selve ansøgningen. Kommuner og regioner fik i 2017 omkring 3 milliarder kroner via statslige puljer inden for de store velfærdsområder.

”Det er rigtig stærkt, at alle Folketingets partier står bag den politiske aftale. I mange år har vi politikere talt om puljetyranniet, men vi har aldrig fået sat handling bag ordnede og forpligtet hinanden i fællesskab. Det har vi gjort nu,” forklarer innovationsministeren i en pressemeddelelse.

"Puljekalender" skal give overblik
Hvert år vil regeringen fremlægge et regnskab, som giver en oversigt over de ansøgningspuljer, der er slået op i det forgangne finansår. Ideen er, at kommunerne kun skal lede efter puljer fire dage om året – og ikke som i dag alle årets 365 dage.

Den brede aftale stammer fra regeringens reform af bureaukratiet i den offentlig sektor.

Et af målene med den såkaldte reform ”Færre regler og mindre bureaukrati” er at skabe bedre sammenhæng på tværs af den offentlige sektor, for eksempel mellem stat og kommuner.

Forrige artikel Dagens overblik: S vil løse lægemangel med tvang Dagens overblik: S vil løse lægemangel med tvang Næste artikel Deadline-vært forlader DR Deadline-vært forlader DR