Geelmuyden Kiese: Utilfredsstillende underskud i 2018

Public affairs-bureauet Geelmuyden Kieses danske afdeling gik ud af 2018 med faldende omsætning og et resultat efter skat på minus 1,56 millioner kroner. Underskuddet betegnes som utilfredsstillende.

Det norsk-ejede public affairs-bureau Geelmuyden Kiese kom skidt ud af sine danske aktiviteter i 2018, fremgår det af selskabets nye regnskab.

Nettoomsætningen blev på 41,3 millioner kroner mod 44,1 millioner kroner året før, og året endte med et underskud efter skat på 1,56 millioner, mens 2017 gav et overskud efter skat på 1,2 millioner.

Egenkapitalen var ved årets udgang på beskedne 1,2 millioner kroner mod 3,8 millioner året før. Der udbetales ikke udbytte for 2018 mod én million kroner for 2017.

Regnskabet er revideret af Beierholm uden bemærkninger.

Resultatet følger en aktuel udvikling med dårligere resultater i en ellers normalt profitabel branche.

Store dele af ledelsen fratrådte
Selskabet, der i 2018 beskæftigede 36 fuldtidsmedarbejdere i Danmark mod 35 i 2017, giver selv personalemæssige forklaringer på den negative udvikling:

"Geelmuyden Kiese gennemgik i 2018 et ledelsesskift, da mangeårige partner Karne Lykkebo tiltrådte som CEO for Geelmuyden Kiese i Danmark. Samtidig indtrådte Mikkel Salgaard Bendtsen i partnerkredsen, og en ny partnerstyret ledelse blev implementeret.

Partnerskabet i Geelmuyden Kiese Danmark består nu af Karne Lykkebo, Christian Grønning og Mikkel Salgaard Bendtsen. Mangeårig partner Maria Steno valgte i maj at indtræde i en ny rolle som associated partner, mens Janna Sundewall valgte at forlade selskabet.

I forbindelse med den nye partnerledelse fratrådte store dele af den eksisterende ledelse. Den daværende organisering havde sikret tilfredsstillende resultater i 2017, men en markant afgang af medarbejdere og et fald i omsætning og faktureringsgrad i årets første måneder tydeliggjorde udfordringer med den eksisterende organisation.

I juni 2018 igangsatte Geelmuyden Kiese derfor en række omfattende organisatoriske ændringer med henblik på reetablering af virksomhedens langsigtede forretningsgrundlag og et øget fokus på kundetilfredshed og branchespecialisering."

Vil flytte magt
Selskabet anfører om sit formål:

"Geelmuyden Kiese er et full service kommunikationsbureau, der hjælper vores kunder med at flytte magt. Politisk magt, finansiel magt, markedsmagt, mediemagt og ledermagt."

Den danske filial er integreret med sine søsterselskaber i Norge og Sverige. Tilsammen udgør man Skandinaviens største partnerejede kommunikationsbureau med over 150 ansatte.

Geelmuyden Kiese ejes for 91 procents vedkommende af nordmanden Hans Geelmuyden. Den administrerende direktør i Danmark er som nævnt nu Karne Marie Benn Lykkebo, København V, mens bestyrelsen består af Hans Geelmuyden (formand), Lommedalen, Norge, Svein Rogen Selle, Søreidgrend, Norge, Mikkel Salgaard Bendtsen, Espergærde og Christian Grønning, Holte.

Forventninger til 2019
I regnskabet hedder det om forventningerne tll det igangværende regnskabsår:

"2018 blev et udfordrende år med en række svære beslutninger. Økonomisk var resultatet ikke tilfredsstillende, men ledelsen vurderer, at den nødvendige oprydning er foretaget og efterlader et stærkt Geelmuyden Kiese.

Dette bekræftes af positive marginer i fjerde kvartal 2018 og øget tilgang af store kundeforhold. Denne vækst skyldes ikke mindst en stærk efterspørgsel inden for public affairs, adfærdskampagner, finansiel kommunikation og organisationsudvikling.

Et kommunikationsbureau bliver aldrig bedre end den faglighed og kultur, der er i huset. Med de organisatoriske ændringer har Geelmuyden Kiese lagt grunden for den langsigtede udvikling og vækst. Fagligheden er stærk, samfundsindsigten dyb og de kreative kompetencer på forkant med brancheudviklingen."

Forrige artikel Folkemødet slog igen besøgsrekord trods fravær af politikere Folkemødet slog igen besøgsrekord trods fravær af politikere Næste artikel Eggert Petersen (92) bag ny bog om 60 års trivsels-forskning Eggert Petersen (92) bag ny bog om 60 års trivsels-forskning