Henrik Dahl: Nasserøveriet har bredt sig til alle samfundslag

KOMMENTAR: Hvordan man i fuld alvor kan mene, at alle mulige andre end én selv skal bære konsekvenserne af de valg, man har truffet, er for mig aldeles gådefuldt, skriver Henrik Dahl.

At nasse er ifølge netordbogen Den danske ordbog ”at lade sig forsørge af andre uden at yde noget til gengæld”. Ordets oprindelse er i øvrigt ukendt. Det foreslås, at der enten er tale om et lydord for ”gnaske” eller ”smovse”, eller at der er tale om en fordanskning af tysk studenterslang for at spise ved et bord, hvor man ikke er inviteret.

Efter en langstrakt debat på Twitter, kom jeg for nylig til at tænke på udtrykket.

Baggrunden er, at det simpelthen går over min forstand, at man kan udklække den idé, at noget andet menneske end en selv har ansvaret, hvis man frivilligt flytter permanent til et andet land, og ikke magter at lære sproget der.

I min forestillingsverden lyder spørgsmålet: Hvorfor i hele den vide verden skulle jeg dog ikke selv bære konsekvenserne af mine valg?

Hvis jeg flyttede permanent til Kina, Japan eller Brasilien – tre lande, hvor jeg ikke behersker nationalsproget – ville jeg nok i første omgang tage en hel del sprogundervisning. Skulle det ikke medføre de ønskede fremskridt, ville jeg i næste omgang sætte de penge, jeg sparede på sprogundervisning, ind på en budgetkonto eller lignende. Så ville de altid stå og være til rådighed, hvis jeg akut fik brug for en tolk.

Men jeg må forstå på mange af de kommentarer, jeg har modtaget, at det er en helt forkert tankemåde.

Hvis man flytter til et fremmed land, og ikke magter eller ikke orker at lære nationalsproget, så skal skatteyderne i det land, hvortil man er flyttet, naturligvis til lommerne.

Hvordan man i fuld alvor kan mene, at alle mulige andre end én selv skal bære konsekvenserne af de valg, man har truffet, er for mig aldeles gådefuldt. For er man først begyndt at tænke sådan, er der jo ikke nogen ende på, hvad man kan finde rimeligt.

Er min konto i overtræk, så burde jeg vel bare sende regningen videre til fælleskassen? Kan jeg ikke magte at spare op eller budgettere mig til en sommerferie, burde det så ikke også være noget for mine medborgere at sponsere? Og nærmer julen sig uden, at jeg har fået lagt penge til gaver til side, må det vel igen være det samme: en oplagt sag for alle andre at finansiere?

Derfor tror jeg, vi skal til at tale om nasseri igen. Og måske til at bruge det gode, gamle udtryk nasserøv om dem, der konsekvent mener, at alle andre skal betale for deres forbrug og vaner; og deres manglende vilje til at prioritere.

I bedste fald kan man måske udlægge nasseri som en slags umodenhed. Man er endnu ikke vokset fra at være barn og har derfor endnu ikke vænnet sig til, at man må tage ansvar; sætte tæring efter næring og i det hele taget prioritere. Men i værste fald er der nok mere på spil, som man ser i tv-programmet Luksusfælden. Her er de dybe problemer under de overfladiske pengetrængsler jo ofte en udtalt mangel på ansvarlighed, selvrespekt og realitetssans.

På samfundsplan er spørgsmålet om nasseri dog mere skummelt. Blandt økonomer taler man ofte om begrebet ”rent-seeking”. Det vil sige at forsøge at skaffe sig en gevinst på bekostning af andre.

Rent-seeking kan ytre sig i formelle begrænsninger af konkurrencen. At man for eksempel udnytter sin politiske styrke til at skabe et system af licenser eller autorisationer som forhindrer, at enhver, som er kvalificeret, kan træde ind i et erhverv, hvor man selv er etableret i forvejen.

Gør man det, bliver det forbrugerne, som kommer til at betale i form af højere priser.

Men rent-seeking kan også ytre sig i, at man udnytter sin politiske styrke til at forlange, at et vist antal attraktive positioner (bestyrelsesmedlem, professor eller lignende) på forhånd reserveres til en bestemt stand eller gruppe. Ser man økonomisk på feminismens krav om, at der skal reserveres attraktive pladser til kvinder rundt omkring i samfundet, er der således tale om den rene og skære rent-seeking.

I disse tilfælde er det ikke forbrugerne, der betaler i form af højere priser. I stedet er det for det første den individuelle ansøger, der vrages, skønt han er bedre kvalificeret. Og for det andet samfundet, som lider et generelt tab derved, at poster ikke uddeles efter kvalifikationer, men efter irrelevante kriterier.

En rent-seeker er dybest set en person, som er på jagt efter et privilegium. Derfor er også en rent-seeker en nasserøv. Hvad enten der er tale om en erhvervsdrivende, der vil have monopol, eller en privatperson, der vil have attraktive positioner reserveret til medlemmer af den gruppe, hun selv tilhører.

Der er således mange, gode grunde til, at i vi fremtiden bør tale mere om nasseri og nasserøve, end vi gør i dag.

------------

Henrik Dahl er folketingsmedlem for Liberal Alliance. Klummen er alene udtryk for skribentens egne holdninger.

Forrige artikel Bertel Haarder: Opråb fra en politiker - må vi lige være her! Bertel Haarder: Opråb fra en politiker - må vi lige være her! Næste artikel Kraka: Elever med svag baggrund får svagere lærere Kraka: Elever med svag baggrund får svagere lærere
 • Anmeld

  J. Jensen

  Billige point

  Man kan forstå, at Henrik Dahl har fået lyttet til den gamle vise. "Ih hvor er det kommunalt", der allerede i Fønixrevyen 1936 beskrev den dårlige side af det politiske system, når han givet sig af med en beskrivelse af, hvordan man med en ikke robust privatøkonomi sender regningerne videre til fælleskasse, og hvordan folk med forstand bliver fejet af.
  Samtidig med at han for alle uden for det politiske samfund uselvisk blitlægger, hvad der vil sige, at forsøge at skaffe en gevinst på bekostning af fælleskassen, men at det skulle være en slags umodenhed er vist bare en dårlig undskyldning for en upassende agerende.
  Men så lige når man tror, at det er et opgør med den politiske elite, så ser man straks at det bare er endnu en gang nedrakning af fremmed for at få nogle billige point

 • Anmeld

  Jens Erik Starup

  Populisme.

  Det ville være dejligt, hvis politikerne var i stand til at støtte nogle løsninger, i stedet for at rakke ned på alt og alle, men det rækker evnerne åbenbart ikke til.

 • Anmeld

  Christian X

  Og

  når der så endelig bliver stillet krav til disse infantile teenagere eller "voksne", så bliver de stressede/ angste/deprimerede. Da de er vænnet til, at andre løser deres problemer, har de ikke tilegnet sig kompetencer og gå på mod til selv at komme videre, så de fortvivler sig længere og længere ned i en snæversynet, selvcentret og ond spiral.

  Resultetet er:
  https://www.b.dk/nationalt/aldrig-foer-er-saa-mange-maend-erklaeret-uegnet-til-vaernepligt-en-saerlig-gruppe
  Empirien viser, at det står værre til med pigerne...

  Og når disse infantile voksne får børn - bliver det endnu værre…


 • Anmeld

  Krister Meyersahm

  De universelle velfærdsgoder underminerer samfundets fundament.

  Når alle skal have de samme ydelser, uanset behov endsige trang, så siger det sig selv at pengene aldrig vil række. For på samme måde som et forsikringsselskab ikke kan holde til at alle kunder får præmien tilbage, så kan en stat heller ikke holde til at store dele af befolkningen får den betalte skat og mere til tilbage, i form af tilskud og fradrag i skatten.

  Man kan roligt hævde, at skiftende politiske flertal har strakt deres mandat langt ud over Grundlovens grænser. For Grundloven bestemmer, at kun de der ikke kan ernære sig selv, har ret til offentlig hjælp og denne afgrænsning er så langt man kan komme fra begrebet, universelle velfærdsgoder.

  Så, først og fremmest, tilbage til Grundlovens smalle sti som ikke har plads til universelle snyltere. Dernæst må vi tøjle de folkevalgte mere stramt end vi gør nu. Vi må tage legetøjet fra dem; deres ret til offentlig gældsætning og vi må lægge loft over deres ubegrænsede ret til skatteudskrivning. Lad os få disse to værn mod politikernes hærgen, ind i Grundloven.

 • Anmeld

  Ib Christensen · fhv. MEP & MF

  Landrent-seeker

  Der kan også være tale om landrent-seekers, d.v.s. personer, der til berigelse for sig selv udnytter det faktum, at jorden er en begrænset ressource og derfor får en merværdi, kaldet jordrenten (=landrent) . Det optog Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill og andre liberale økonomer og filosoffer, bl.a. Henry George. Det burde interessere Liberal Alliance, hvis de vil leve op til betegnelsen liberal og ikke bar være et skattenægterparti.

 • Anmeld

  S.Andersen

  nasserøve

  Tidligere var det at nasse noget med at låne en smøg eller en liter benzin til knallerten. Det var jo ikke så slemt.
  I nutiden er det, at være en nasserøv, synonym med en livstil der især praktiseres af indvandrere, særligt muslimer eller andre der bare godt kan lide at leve af andres penge.
  Så længe vi har et system der gør, at alle og enhver kan komme og hæve "gratis" penge, vil vi være en magnet for overskudsbefolkningen i de islamiske lade. Sådan er det jo!

 • Anmeld

  Tommy Poulsen

  Hykleri

  Skrevet af manden som på sin Facebook forside tigger om økonomisk hjælp for at opnå de privilegier, som følger med en plads i folketinget.

 • Anmeld

  Jens Lysdal · Sanger komponist

  Et godst sted at starte

  Her et rigtigt godt sted at tage fat Henrik - hvis ellers du er konsekvent i dine holdninger og handlinger.

  http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/365221/danske_banks_hvidvasksag_vokser_til_en_af_de_stoerste_i_europa.html

 • Anmeld

  Tage Møller · Samfundskritiker

  Til Henrik Dahl.

  "En rent-seeker er dybest set en person, som er på jagt efter et privilegium. Derfor er også en rent-seeker en nasserøv. "

  Hvorfor nævner du ikke politikere som eksempel ?

 • Anmeld

  Henrik Winther Nielsen · Cand. theol.

  Lige så barnligt som skattesnyd, ja

  Lad os ikke glemme den umodne foragt for samfundet, der udøves i socialgruppe 1 og 2, hvor man udnytter skattehuller, opretter kommanditselskaber, mm., blot for at undgå at medfinanciere mindre heldigt stillede. Barnligheden findes måske i højere grad i de velstillede kredse, dvs. LAs vælgere. Der lader det til at handle mest om at bidrage så lidt som muligt økonomisk, fordi man (umodent) føler sig berettiget og man har gjort sig fortjent til det, fordi man mener at yde en mediterende indsats.

 • Anmeld

  hans preben pedersen · Vi Grønne EUer !!!!!

  DEN KORRUPTE NASSER !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Når man bevilger sir selv penge for at holde nye partier ude af
  folketinget , så skal man ikke se ned på andre !!! Der er nogle der
  har bedre forudsætninger for at opnå status qou en andre !!!!
  Venligst hp.

 • Anmeld

  Jakob Møller · ingeniør

  vi søger vel alle privilegier?

  ... så vi er alle i Henrik Dahls optik nasserøve. Ok. Det gør bare begrebet til et ligegyldigt synonym for 'levende organisme'.

  Det er virkelig svært at identificere sigtet med ovenstående indlæg. Men jeg mener at kunne læse at Henrik Dahl går i forsvar for den nyligt indførte brugerbetaling af sprogundervisning? Er det korrekt forstået?

  Der er naturligvis fordele og ulemper ved denne brugerbetaling. Og det kunne være en interessant debat. Hvis altså man fik præsenteret nogle saglige argumentationer man kunne forholde sig til.

  Det fordrer naturligvis at afsenderen nærer et reelt ønske om at bidrage til debatten frem for at nasse likes fra folkeopinionen...

 • Anmeld

  Karl Rølle

  Svar til S.Andersen!

  Øv, nu glædede det lige at en LA'er, fik bredt nasseriet ud over alle i samfundet. Så trækker du det ned på sædvanligt fremmedfjends, enøjet niveau. Nå det kan jo skyldes at du lider af tunnelsyn, som hindrer dig i at se bredt?

 • Anmeld

  Morten Holgersen · Entreprenør kandidat for Nye Borgerlige

  Hvad der gælder jordrente er det værd at erindre om patiet Retsforbundet,

  som var baseret på Henry George's tanker. Slå det op.
  Når det gælder nasseriet, skal man betænke den manglende betalingsmoral og fætterloyalitet, og ikke samfundsloyalitet, vi har fået påtvunget fra Mellemøstens snyderlivsholdning, som også viser ast Mellemøsten ikke kan en skid, ikke vil en skid og aldrig bidrager med noget.
  Det er nassere og det er derfor at samtlige islamistiske lande kører så dårligt.
  mvh

 • Anmeld

  S.Andersen

  til Karl Rølle

  Det er muligt at jeg lider af tunnelsyn - eller omvendt tunnelsyn?
  Lad os se det på denne måde. Hvis vi proppede alle nasserøvene i en tyllepose og trykkede til, ville resultatet blive det samme, uanset hvilken ende du trykkede fra.
  Muslimske indvandrere ville altid være i overtal i nasseposen.
  Tunnelsyn oversat til tyllesprog; et eller andet sted ender tunnellen og alle ender med at se lyset - også de der i mangel på oplysning hidtil har fundet sig i alt!
  Kan jeg beskylde dig for at mangle klarsyn, mangle kritisk sans overfor den islamiske indvandring og dermed være en blåøjet landsforrædder?

 • Anmeld

  Morten Anker Christensen · Landmand

  Retning er rimelig vigtig hvis man vil trække en parallel...

  Hvis en indvandrer ikke har evnen eller modet til at lære fremmedsprog så kan det have mange årsager, også kulturelle. Men det har intet med nasseri at gøre Henrik Dahl! Når samfundet stiller en tolk til rådighed er det netop for at bruge eks. sundhedsvæsenets ressourcer effektivt.
  Men det rigtige nasseri er overalt i Danmark og har alle hudfarver. Da vi er flest hvide danskere, er nasseri en overvejende "bleg" praksis. En usmagelig praksis som betyder at de som gerne vil klare sig uden offentlig hjælp og forsørgelse bliver set på som skruebrækkere! Hvis de, som Henrik Dahl er velbeslåede, er de snarere "samfundstømmere" for de liberale har jo taget for sig af de offentlige ydelser inden de bliver hellige!
  Henrik Dahls øvrige beskrivelse af nasseriet er meget rigtig men der er også en anden side af det: Det samlede korps af politikere betragter befolkningen som statens ejendom og binder dens vilje og evner med den påtvungne offentlige forsørgelse! Det betyder at alle danske skal følge samfundets politiske parole og agere som politikerne ønsker. For øjeblikket går det mest ud over de brune danskere, men også os hvide er der kontrol med og bunkevis af restriktioner for. Det overses behændigt eller udygtigt af medierne og offentligheden!
  Danmark er reelt et af verdens mest ufrie samfund på grund af vores rigide sociale kontrol. En afart af janteloven.
  Hvis Henrik Dahl vil af med nasseriet så skal han tage et arbejde med almindelig indtægt og lære at leve af den! Det kan han så være rollemodel med.
  Skal nasseriet have et par gode ord med på vejen så er det jo værd at huske på at INGEN i Danmark får indtægter noget sted fra uden at skulle betale skat! 40 % af alle indtægter ryger tilbage i statskassen. For almindelige menneskers vedkommende går resten til daglig- og forbrugsvarer som skaber nye lønninger og skatter. Forbrug udgør endvidere over 60 % af BNP!
  Til S. Andersen kan jeg sige at det netop er dig der forråder hele det danske samfunds grundvold med dit og de andre fascistiske populisters fremmedhad. Når I en dag modtager Putin på Kvæsthusbroen, som en befrier, kan du jo se hvor mange af dine landsmænd der vil kendes ved dig.


 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Det er så fattigt....,

  når man som ansvarlig, folkevalgt politiker forsøger at trække point ved at mobbe og generaliserende nedvurdere de mennesker i det samfund,, hvis trivsel og livsbetingelser, man som ansvarlig politiker har det endelige og alvorlige ansvar for.
  I folkeskolerne nedsættes der mobbeudvalg (lovgivet), der skal sørge for, at modvirke mobning imellem børnene, så de lærer at magte social og respektfuld omgang med hinanden. Men det er selvfølgelig sket efter Hemrik Dahl er gået ud af folkeskolen !! Desværre.
  Man kunne fristes til at foreslå , at der på Slotsholmen nedsættes et hurtigtarbejdende Anti-Mobbe-Udvalg, der kan vejlede de politisk ansvarlige om anstændig og ordentlig arbejdsomhed og social og ansvarlig opførsel....overfor såvel "høj" som "lav".
  Der findes desværre pt fysisk voksne mennesker på Christiansborg, der ikke magter at finde relevante og ordentlige løsninger på problemstillinger i vores fællesskab.
  "Et angreb er bedre end et forsvar", siger det gamle ordsprog. Den taktik er åbenbart velkendt for Henrik Dahl?
  Har arbejdet som leder af et støttecenter på en stor, tresporet forstadsskole. i mange år. Hvis jeg havde omtalt mine elever og forældrene, som Henrik Dahl gør, så havde jeg fået 10 minutter til at rydde skrivebordet. Selvfølgelig. Det er primitivt og fattigt at sparke til folk, der "ligger ned". Det kan bruges til ingenting......også for en sociologisk (?) uddannet politiker.
  Tænk, jeg er overbevist om, at den vælgergruppe, HD appellerer til, er for begavede og rummelige til at hoppe på den limpind, ...., selv om historiske skattelettelser og nedsættelsen af registreroingsafgiften på de dyreste personbiler kan lyde fristende. ....!!??
  **Tag arbejdstøjet på i stedet for at angribe og nedgøre generaliserende og beskylde andre for at være barnlige nasserøve.**
  Synes, Henrik Dahl i stedet skal bruge kræfterne på de store nedskæringsproblemer i folkeskolerne og i uddannelsessystemet, da det jo er på disse områder, Henrik Dahl er partiets ordfører.
  I relation til ovenstående, er Henrik Dahls egen konklusion tankevækkende (citat):
  "En rent-seeker er dybest set en person, som er på jagt efter et privilegium. Derfor er også en rent-seeker en nasserøv. Hvad enten der er tale om en erhvervsdrivende, der vil have monopol, eller en privatperson, der vil have attraktive positioner reserveret til medlemmer af den gruppe, hun selv tilhører.
  Der er således mange, gode grunde til, at i vi fremtiden bør tale mere om nasseri og nasserøve, end vi gør i dag". Citat slut.
  ....Tja....Tanker er toldfrie..............

 • Anmeld

  Morten Holgersen · Entreprenør kandidat for Nye Borgerlige

  Landmand?

  Eller vandmand?
  I hvert fald uden anstand, flyder med fralandsstrømmen, ender som krabbeføde..
  mvh

 • Anmeld

  Arne Lund · pensioneret trafikrådgiver

  Trængsel i kattebakkken

  Henrik Dahls parti, Labil Alliance, blev oprindelig grundlagt i protest mod DF's stigende indflydelse i dansk politik, og især i protest mod det fremmedhad og latente racisme, som DF stod for. "Nok er nok", lød det, da Seeberg, Khader og Samuelsen sagde fra overfor den borgerlige deroute ned ad skråplanet.

  Dét er meget længe siden, og Labil Alliance deltager nu på mange måder i mobningen af "de fremmede." Jo vist stemmer dele af partiet mod burkaforbuddet, men ellers deltager man lystigt (?) i den samlede regerings felttog mod folk med ikke-vestlig baggrund. Senest med den infame ghettopakke, som tillige støttes af de stedse mere højredrejede Socialdemokratiet g SF. Motiverne til at stemme for ghettopakken er for Labil Alliances vedkommende også, at der hermed er en mulighed til at kunne svække det almennyttige byggeri, og tyvstjæle sociale boliger og omdanne dem til ejerboliger.

  Den aktuelle klumme er et angreb på den betalte tolkeordning, som kommer asylansøgere mv. til gode, når disse kommer i kontakt med sundhedssystemet, retsvæsenet og lign. instanser. Her foreslår Støjberg, at når den pågældende har været her i landet i mere end tre år, så skal vedkommende have lært så meget dansk, at det er muligt, at klare sig uden off. betalt tolk.

  Ja, det ville da være ønskeligt, og på papiret set det jo tilforladeligt ud, men det holder ikke i virkeligheden, og det burde Henrik Dahl også vide. For det drejer sig jo hyppigt om mennesker, der er flygtet fra tortur, krig, undertrykkelse - individuelt eller kollektivt. De er som regel plaget af voldsomme traumer med afsæt i det, de har været igennem. Det er evident, at stærkt traumatiserede mennesker kan have endog meget svært ved at tilegne sig et sprog, der er så forskelligt fra deres modersmål, som fx det danske.

  Den problemstilling fortier Henrik Dahl, og får det til at lyde som om det drejer sig om folk, der frivilligt bosætter sig i Kina, Brasilien eller Japan. Og hvis det var den slags frivillighed det drejede sig om, så er sagen jo en ganske anden.

  Men her drejer det sig om flygtninge, hvilket Dahl ikke nævner med ét ord. Ikke desto mindre får Dahl mellem linierne sagt, at flygtningene er nogle værre nasserøve, der blot lægger samfundet til last, at de koste samfundet det hvide ud af øjnene - 36 mia kr. p.a. påstår Finansministeriet i et notat, der er bestilt af DF, og som skal bruges i den kommende valgkamp.

  Motiverne til at få fjernet den betalte tolkebistand er forskellig fra parti til parti. DF vil hellere bruge de "sparede" penge på ældreforsorg, mens Labil Alliance vil bruge dem til partiets eneste programpunkt: skattelettelser.

  Dahls klumme er et led i en orkestreret indsats fra partiets side. I Frederiksborg Amts Avis d. 12.7. har ordfører for den off. sektor, Laura Lindahl, er indlæg, der ligner Dahls - bortset fra, at her er det ikke Brasilien, Kina eller Japan hun frivilligt flytter til, men til Spanien.

  Det overgår Dahls forstand, hvordan "man" - som altså omfatter flygtninge uden midler af nogen art - kan bede et samfund om at være dem behjælpelig med at forstå sproget i det land, de pågældende er flygtet til.

  Igen fortier Dahl, at vi her i landet har forpligtiget os til at overholde de internationale konventioner, vi har underskrevet, og det omfatter bl.a. at sørge for flygtninges ve og vel indtil disse er i stand til at klare sig selv - på arbejdsmarkedet, i undervisningen eller på anden vis er blevet selvhjulpne borgere. Den slags tager tid, men tid er åbenbart en lukses for et parti, der gør alting op i skattelettelser. Tid er penge, hedder det jo, og det gør Labil Alliance alt for at leve op til.

  Labil Alliance var jo for et par år siden villig til, at suspendere de internationale konventioners retsvirkning med to år, "for at vi lettere kunne integrere de flygtninge, der allerede var i landet".
  Et forslag, som dukkeføreren i Folketinget, DF, "fandt yderst sympatisk, og som vidnede om, at Labil Alliance var ved at komme til fornuft".

  Hvordan kan det gå til, at Labil Alliance, der dog blev grundlagt på at tage afstand fra det grasserende fremmedhad, nu er endt som et liberalt halehæng til det parti, man dybest set foragter? Er det udsigten til komme ned i nærheden af spærregrænsen ved det kommende valg, der får partiet til at panikke?

 • Anmeld

  S.Andersen

  Til Morten Anker Christensen

  "" Når I en dag modtager Putin på Kvæsthusbroen "" og en masse andet ævl...

  Vil du hellere modtage Erdogan, Abu Bakr al-Baghdadi, Ayman al-Zawahiri, og lignende fremragende ledere og eksempler på de islamiske vandvid på rådhuspladsen?
  I så fald vil det blive fordi du bliver fragtet til henrettelsespladsen oprettet midt i København.
  Det går jeg ikke ud fra at du er interesseret i.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Re. Tage Møller

  Enig. HD glemte politikerne i sin konklusion,....og hvis man skal være pedantisk, så kan det undre, at der anvendes betegnelsen "hun" om 'en rent-seeker'..??
  Tja. Så længe man undrer sig, lærer man.
  I hvert fald har ovenstående indlæg fra Henrik Dahl lært mig noget om, hvor mit kryds ikke skal sættes.

 • Anmeld

  Arne

  Om at bo i et glashus

  Jeg går ud fra, at du totalt friholder mennesker, der søger ind i politik, for dér at skaffe sig en lukrativ platform med pension mm, hvor man kan føre sig frem ved, berettiget eller uberettiget, at dømme eller mistænkeliggøre sine medmennesker?

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  " Flygtninge".

  Nu vi taler om "flygtninge" , så findes de i hvert fald to kategorier.
  De rigtige flygtninge, som flygter fra politisk og religiøs (muhamedansk) forfølgelse.
  Migranter, som kun, som de lykkeriddere de er, er interesseret i at skabe sig en behagelig fremtid på vores bekostning. Dem er der flest af blandt de horder, som siden 2015 har invaderet os. Vi bør lige sondre i mellem disse to grupper. Islamisk Stat erklærede samtidig med at de ville sende mindst 5000 af deres terrorrister med herop sammen med strømmen. Jo, der såmænd nok af nasserøve, eller hvad vi nu kan kalde dem, i blandt dem.

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  Samfundet er nu indrettet så de største nasserøve er de bedst lønnede og indflydelsesrige mennekser,


  inkl Henrik Dahl.

  Idiot betød på græsk privatmand: en der var ubrugelig il at beklæde offentlige embeder.

  Nu har det fået den modsatte betydning

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Om at flygte

  ..Allan Gorm Larsen.
  Man flygter også fra håbløs fattigdom, tørke og naturkatastrofer. Det er de stærkeste og mest initiativrige, der magter det.. og overlever.
  Mennesker og dyr har til alle tider flyttet sig efter, hvor der er mad, tryghed og bedre livsbetingelser..
  Det mærkværdige er, at det først gik op for de fleste i 2015, for selv er vi helt oprindeligt kommet langvejs fra.... fra Afrika....
  Nogle staver endda deres efternavn Dahl på god engelsk vis....eller det gamle navernavn Messerschmidt (knivsmed) på klingende tysk
  Intet nyt og mærkværdigt under solen.
  Men hvorfor sparke nedad og beskylde alle andre for de vanskeligheder, man åbenbart ikke selv magter at løse på ordentlig vis?

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  Overbefolkning.

  Var der ikke i de sidste 40, 50 år ikke født så mange børn , navnlig i Afrika eller Mellemøsten ville flugt fra disse steder ikke have været nødvendigt.
  Ældgamle traditioner, samt religiøse skikke byder mange gange på at der skal fødes mange børn, i sær drenge, som skal føre slægten videre. Hele afrikanske landsbyer er beboet af en eneste familie.
  Hvad prævention og familie planlægning angår er det sådan at, hverken den katolske kirke eller islam vil "røre" ved dette med en" ildtang."

  Så længe at disse tilstande findes, kan jeg ikke se, hvordan problemerne kan løses. Overbefolkning giver også miljømæssige problemer. Jo flere mennesker, jo mindre plads til dyrene og jo færre resourser til os alle sammen. Det gælder bl. a. fødevarer.

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  Målet er at gøre migrationen så stor at alle accepterer et EU hele middelhavet rundt og

  Vestafrika med.


  Afrika, som end del af EU..

  Så har EU sin stødzone i Afrika og kan altid skrue på knappen for villig arbejdskraft.

  Fødselstallet er stagneret og vi bliver kun flere så længe folk bliver ældre.

  hurtigt vil verdensbefolkningstallet falde til et overraskende lavt tal.

 • Anmeld

  Henrik Gøtke

  Dårlig hukommelse

  Der er masser af præcedens for den adfærd i Danmark. I 1980´erne satte Danmark stort set en hel generation af unge mennesker på overførselsindkomst, for deres situation på dette tidspunkt angiveligt ikke var deres egen skyld.

  Det bemærkelsesværdige i den forbindelse er dog, at i dag anklages det selv samme segment af unge for "personlige fejlslagne valg".