Her er Klimarådets medlemmer

RÅD: Klima- og energiminister Rasmus Helveg Petersen (R) har nu udpeget alle medlemmer til Klimarådet. Udover formand Peter Birch Sørensen, sidder tidligere formand for Klimakommissionen Katherine Richardson med i udvalget. Se alle medlemmer her.

Tidligere formand for Klimakommissionen, Katherine Richardson, er et af medlemmerne i regeringens Klimaråd. 
Tidligere formand for Klimakommissionen, Katherine Richardson, er et af medlemmerne i regeringens Klimaråd. Foto: Københavns Universitet
Anne Justesen

Alle Klimarådets medlemmer er nu på plads. 

Foruden professor Peter Birch Sørensen, der blev udpeget som formand i december sidste år, har klima- og energiminister Rasmus Helveg Petersen (R) nu udpeget de resterende seks medlemmer. 

Klimavismændene er udpeget på baggrund af deres høje klimafaglige niveau og brede ekspertise, skriver ministeriet i en pressemeddelelse.

De skal komme med anbefalinger til, hvordan regeringen kan sikre omstillingen til et samfund med lavere CO2-udledning på den billigste måde.

Rådet består af følgende medlemmer: 

 • Peter Birch Sørensen (formand), professor i økonomi ved Københavns Universitet og underviser pt. i miljø-, ressource- og klimaøkonomi.
   
 • Katherine Richardson, professor ved Københavns Universitet. Forsker i klimaforandringernes påvirkning af havmiljøet og er tidligere formand for Klimakommissionen.
   
 • Niels Buus Kristensen, institutdirektør ved Institut for Transport. Har blandt andet forsket i transportsektoren i relation til klimaudfordringen og er derudover tidligere medlem af blandt andet Trængselskommissionen.
   
 • Jette Bredahl Jacobsen, professor ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet. Forsker bl.a. i miljøøkonomi, værdisætning, økonomi i naturnær skovdrift, klimaforandringer samt rammevilkår for skovbruget.
   
 • Poul Erik Morthorst, professor i energiøkonomi og forskningsspecialist ved DTU-Risø. Forsker blandt andet i integration af vindmøller i det danske varme- og energisystem, samt anvendelsen af instrumenter til regulering af energi- og miljøforhold.
   
 • Pia Frederiksen, sektionsleder og seniorforsker ved Institut for Miljøvidenskab ved Aarhus Universitet. Beskæftiger sig primært med landbrugsområdet og landbrugssystemer samt sammenhængen med biobrændstoffer og bioenergi.
   
 • Jørgen Elmeskov, rigsstatiker hos Danmarks Statistik med stor erfaring inden for vækst og økonomisk politik, herunder samfundsøkonomi.
Dokumentation

Klimaloven
Loven har til formål at etablere en overordnet strategisk ramme for Danmarks klimapolitik med henblik på at overgå til et lavemissionssamfund i 2050. Loven skal derudover fremme gennemsigtighed og offentlighed om status, retning og fremdrift for Danmarks klimapolitik.

For at skabe en klar retning for klimaindsatsen forudsættes det, at klima- og energiministeren - på regeringens vegne - mindst hvert femte år skal udarbejde nationale klimamålsætninger over for Folketinget. De nationale målsætninger skal have et 10-årigt perspektiv.

Klimarådet
For at fremme et fagligt sammenhængende beslutningsgrundlag for Danmarks klimapolitik nedsætter klima- og energiministeren Klimarådet som et uafhængigt rådgivende ekspertorgan. 

Udgifterne til Klimarådet og øvrige aktiviteter som følge af loven fastlægges til 12 millioner kroner årligt, som skal findes på finansloven. 

Klimarådet er en del af klimaloven.


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00