Tidligere overvismand skal lede regeringens Klimaråd

NAVNE: Den tidligere økonomiske overvismand Peter Birch Sørensen er valgt af klima- og energiminister Rasmus Helveg Petersen (R) til at stå i spidsen for Klimarådet. Øvrige rådsmedlemmer er ikke fundet endnu.

Tidligere formand for Det Økonomiske Råd Peter Birch Sørensen er valgt som formand for regeringens nye Klimaråd.
Tidligere formand for Det Økonomiske Råd Peter Birch Sørensen er valgt som formand for regeringens nye Klimaråd. Foto: Klima- og Energiministeriet
Morten Øyen

Det bliver økonomiprofessor og tidligere formand for Det Økonomiske Råd Peter Birch Sørensen, der bliver formand for regeringens Klimaråd.

Det oplyser Klima- og Energiministeriet i en pressemeddelelse.

Senest har Peter Birch Sørensen stået i spidsen for Produktivitetskommissionen, og han underviser for tiden på Københavns Universitet i miljø-, ressource-, og klimaøkonomi.

Klimarådet skal komme med anbefalinger til regeringen om, hvordan den kan sikre omstillingen til et samfund med lavere CO2-udledning på den billigste måde.

Selvom Klimarådet skal starte arbejdet 1. januar, er det endnu ikke på plads.

Fakta
Klimaloven
Loven har til formål at etablere en overordnet strategisk ramme for Danmarks klimapolitik med henblik på at overgå til et lavemissionssamfund i 2050. Loven skal derudover fremme gennemsigtighed og offentlighed om status, retning og fremdrift for Danmarks klimapolitik.

For at skabe en klar retning for klimaindsatsen forudsættes det, at klima- og energiministeren - på regeringens vegne - mindst hvert femte år skal udarbejde nationale klimamålsætninger over for Folketinget. De nationale målsætninger skal have et 10-årigt perspektiv.

For at fremme et fagligt sammenhængende beslutningsgrundlag for Danmarks klimapolitik nedsætter klima- og energiminsiteren Klimarådet som et uafhængigt rådgivende ekspertorgan.

”Formanden udgør selvfølgelig ikke Klimarådet alene. Nu skal vi have fundet det hold af kloge hoveder, der skal udgøre resten af rådet, og som skal rådgive regeringen om alt fra energieffektivisering af bygninger, vejen til fossilfri energisektor, omstilling af transportsektoren, udledningerne fra landbruget og meget mere,” siger klima- og energiminister Rasmus Helveg Petersen i en pressemeddelelse.

Da loven bag Klimarådet skulle vedtages i foråret, justerede regeringen på den efter kritik fra aktører, SF og Enhedslisten, så rådets medlemmer nu skulle have en mere klar "klimarelevant profil" end bare en "faglig baggrund inden for blandt andet samfundsøkonomi". 

Fakta
Klimarådet
For at fremme et fagligt sammenhængende beslutningsgrundlag for Danmarks klimapolitik nedsætter klima- og energiministeren Klimarådet som et uafhængigt rådgivende ekspertorgan. 

Udgifterne til Klimarådet og øvrige aktiviteter som følge af loven fastlægges til 12 millioner kroner årligt, som skal findes på finansloven. 

Klimarådet er en del af klimaloven.

Kilde: ft.dk

Klimarådet søger i øjeblikket efter en sekretariatschef. Det bliver denne, der sammen med Peter Birch Sørensen skal stå for Klimarådets arbejdsplan.

Klimarådet og dets sekretariat skal indtil videre holde til i DMI's lokaler på Lyngbyvej i det nordlige København.

 

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Peter Birch Sørensen

Professor, Økonomisk Institut, Københavns Universitet
lic.polit. (Københavns Uni. 1985), cand.polit. (Københavns Uni. 1980)

Rasmus Helveg Petersen

Fhv. MF (R), fhv. klima- og energiminister
journalist (DJH 1993)