Her er Løkkes nye ministerhold

ROKADE: Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har udnævnt de 22 ministre i den nye trekløverregering.

Mandag præsenterer statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) sin nye VLAK-regering.

Ministerholdet for den nye regering består af 22 ministerposter, hvor af 13 besættes af Venstre, seks af Liberal Alliance og tre af Konservative.

Den nuværende Venstre-regering består af kun 17 ministre, og derfor bliver der oprettet nye ministerier. Det betyder også, at en række Venstre-ministre må vinke farvel til regeringskontorerne for at give plads til Liberal Alliances og Konservatives nye ministre.

Her er de 22 nye ministre:

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V)
Lars Løkke Rasmussen

Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA)
Anders Samuelsen
Liberal Alliances leder overtager posten fra Kristian Jensen (V). Samuelsen har ikke tidligere ministererfaring.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K)
Søren Pape Poulsen
Konservatives formand overtager Justitsministeriet fra Søren Pind (V). Pape har ikke været minister før.

Finansminister Kristian Jensen (V)
Kristian Jensen
Venstres næstformand forlader posten som udenrigsminister til fordel for Finansministeriet. Han overtager posten fra Claus Hjort Frederiksen (V). Han har tidligere også været skatteminister fra 2004 til 2010.

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V)
Claus Hjort Frederiksen
Han overtager Peter Christensens post som forsvarsminister. Hjort forlader samtidig Finansministeriet, hvor han har været finansminister fra 2009 til 2011 og fra 2015 til nu. Han har tidligere været beskæftigelsesminister fra 2001 til 2009.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K)
Brian Mikkelsen
Han overtager erhvervsministeriet fra Troels Lund Poulsen (V). Mikkelsen var også med i VK-regeringerne i 00'erne, hvor han var kulturminister fra 2001 til 2008, justitsminister fra 2008 til 2010 og økonomi- og erhvervsminister fra 2010 til 2011.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA)
Simon Emil Ammitzbøll
Han tager plads i et nyt økonomi- og indenrigsministerium, hvor han overtager indenrigsdelen fra Karen Ellemann (V), der indtil nu har været social- og indenrigsminister. Ammitzbøll har ligesom de andre nye LA-ministre ingen ministererfaring.

Minister for udviklingssamarbejde Ulla Tørnæs (V)
Ulla Tørnæs
Hun skifter uddannelses- og forskningsministeriet ud med det nye Ministeriet for Udviklingssamarbejde, hvilket indtil nu har hørt under udenrigsministerens ressort. Tørnæs har tidligere været minister for udvikling fra 2005 til 2010.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V)
Troels Lund Poulsen
Han overtager ministerposten fra Jørn Neergaard (V), der ryger ud af regeringen i forbindelse med rokaden. Lund Poulsen har indtil nu været erhvervs- og vækstminister. I den tidligere VK-regering har han været både undervisningsministrer, skatteminister og miljøminister.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V)
Inger Støjberg
Hun afgiver boligministeriet til Ole Birk Olesen (LA), men ellers beholder Støjberg alle de arbejdsopgaver, hun har haft siden 2015.

Minister for ligestilling og nordisk samarbejde Karen Ellemann (V)
Karen Ellemann
Hun forlader ministerposten i Social- og Indenrigsministeriet, der er blevet splittet op i to dele. Det nordiske samarbejde er ikke nyt for Ellemann, der under VK-regeringen blandt andet var miljøminister og minister for nordisk samarbejde fra 2010 til 2011.

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V)
Søren Pind
Venstres selvudnævnte "sherif" skal ikke længere være justitsminister. I stedet overtager han Udannelses- og Forskningsministeriet fra Ulla Tørnæs. Han har tidligere været udviklingsminister fra 2010 til 2011.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V)
Lars Christian Lilleholt
Han er en af de fire Venstre-ministre, der beholder sin ministerpost, som han har haft siden 2015.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V)
Ellen Trane Nørby
Hun bliver sundhedsminister i stedet for Sophie Løhde (V). Trane Nørby har siden 2015 og indtil nu været minister for børn, undervisning og ligestilling.

Minister of offentlig innovation Sophie Løhde (V)
Sophie Løhde
Hun får plads i et helt nyt ministerium og forlader Sundhedsministeriet, hvor hun har været minister siden 2015.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V)
Karsten Lauritzen
Han beholder sin plads som skatteminister, hvilket han har været siden 2015.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V)
Esben Lunde Larsen
Miljø- og fødevareministeriet beholder sin minister, der har stået i spidsen for ministeriet siden februar 2016.

Børne- og socialminister Mai Mercado (K)
Mai Mercado
Hun indtager et nyt ministerium, hvor hun overtager børneområdet fra Ellen Trane Nørby (V) og socialområdet fra Karen Ellemann (V). Mercado har ikke været minister før.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA)
Merete Riisager
Hun overtager posten som undervisningsminister fra Ellen Trane Nørby (V). Riisager har tidligere ingen erfaring som minister.

Kultur- og kirkeminister Mette Bock (LA)
Mette Bock
Hun bliver minister i stedet for Bertel Haarder (V), der ryger ud af regeringen. Bock har ikke tidligere været minister.

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA)
Ole Birk Olesen
Han bliver ny minister i stedet for Hans Christian Schmidt, der ikke har fået en ny post i regeringen. Ole Birk har ligesom sine andre kolleager i Liberal Alliance ingen ministererfaring.

Ældreminister Thyra Frank (LA)
Thyra Frank
Det nye Ældreministeriums minister er den eneste, der er fundet uden for Folketinget. Hun overtager ældreområdet fra Sophie Løhde. Frank har tidligere været i Folketinget for Liberal Alliance, men hun opnåede ikke genvalg i 2015. Hun har ingen ministererfaring. 

Her er planen for dagens ministeroverdragelser

Disse V-ministre ryger ud af regeringen
Bertel Haarder forlader posten som kultur- og kirkeminister
Peter Christensen forlader posten som forsvarsminister
Jørn Neergaard Larsen forlader posten som beskæftigelsesminister
Hans Christian Schmidt forlader posten som transportminister

Forrige artikel Det sker i EU: Stor energipakke og Brexit-seminar Det sker i EU: Stor energipakke og Brexit-seminar Næste artikel Se planen for dagens ministeroverdragelser Se planen for dagens ministeroverdragelser