Se planen for dagens ministeroverdragelser

OVERBLIK: Den nye VLAK-regering er på trapperne. Løkke præsenterer sine ministre for dronningen kl. 10.30. Se hele planen for alle overdragelser.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) præsenterer den nye regering for dronningen på Amalienborg kl. 10.30.

De afgående ministre modtages i afskedsaudiens samme sted kl. 12.15.

Overdragelsesforretningerne finder sted i de hidtidige ministerier efter følgende plan:

Kl. 13.15 i Udenrigsministeriet

Kristian Jensen (V) overdrager til udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) og minister for udviklingssamarbejde Ulla Tørnæs (V).

Kl. 13.45 i Justitsministeriet

Søren Pind (V) overdrager til justitsminister Søren Pape Poulsen (K).

Kl. 14.15 i Kulturministeriet

Bertel Haarder (V) overdrager til kulturminister Mette Bock (LA).

Kl. 14.15 i Erhvervs- og Vækstministeriet

Troels Lund Poulsen (V) overdrager til erhvervsminister Brian Mikkelsen (K).

Kl. 14.15 i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

Ellen Trane Nørby (V) overdrager til undervisningsminister Merete Riisager (LA) og minister for ligestilling og nordisk samarbejde Karen Ellemann (V).

Kl. 14.45 i Finansministeriet

Claus Hjort Frederiksen (V) overdrager til finansminister Kristian Jensen (V) og minister for offentlig innovation Sophie Løhde (V).

Kl. 14.45 i Transport- og Bygningsministeriet

Hans Christian Schmidt (V) overdrager til transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA).

Kl. 15.15 i Uddannelses- og Forskningsministeriet

Ulla Tørnæs (V) overdrager til uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V).

Kl. 15.15 i Social- og Indenrigsministeriet

Karen Ellemann (V) overdrager til økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA) og børne- og socialminister Mai Mercado (K).

Kl. 15.15 i Beskæftigelsesministeriet

Jørn Neergaard Larsen (V) overdrager til beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V).

Kl. 15.45 i Kirkeministeriet

Bertel Haarder (V) overdrager til kirkeminister Mette Bock (LA).

Kl. 15.45 i Forsvarsministeriet

Peter Christensen (V) overdrager til forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V).

Kl. 15.45 i Sundheds- og Ældreministeriet

Sophie Løhde (V) overdrager til sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) og ældreminister Thyra Frank (LA).

* * *

Centrale regeringsudvalg:

Regeringens Koordinationsudvalg: Statsministeren (formand), udenrigsministeren, justitsministeren, finansministeren, forsvarsministeren, erhvervsministeren samt økonomi- og indenrigsministeren.

Regeringens Økonomiudvalg: Finansministeren (formand), erhvervsministeren, økonomi- og indenrigsministeren og skatteministeren.

Regeringens Sikkerhedsudvalg: Statsministeren (formand), udenrigsministeren, justitsministeren og forsvarsministeren.

Regeringens Ansættelsesudvalg: Statsministeren (formand), udenrigsministeren, justitsministeren og finansministeren.

Regeringens EU-implementeringsudvalg: Beskæftigelsesministeren (formand), udenrigsministeren, justitsministeren, erhvervsministeren, energi-, forsynings- og klimaministeren, skatteministeren, miljø- og fødevareministeren samt transport- og bygnings- og boligministeren.

Forrige artikel Her er Løkkes nye ministerhold Her er Løkkes nye ministerhold Næste artikel Overblik: Se regeringens magtfulde udvalg Overblik: Se regeringens magtfulde udvalg