Her er regeringens handlingsplan for psykiatriområdet

DOKUMENTATION: Flere danskere kæmper med psykiske lidelser og dårligt mentalt helbred. Regeringen præsenterede i dag den ventede psykiatrihandlingsplan. Se initiativerne herunder og hør regeringen præsentere udspillet i videoen. 

I dag fredag præsenterede regeringen en handlingsplan for psykiatrien frem til 2025.

Initiativerne går på tværs af sundheds-, social-, undervisnings- og uddannelsesområdet og skal blandt andet være med til at sikre en bedre og tidligere indsats for sårbare børn og unge. 

"Vi går nu sammen på tværs af regeringen for at sikre, at flere børn og unge får hjælp, før deres problemer har vokset sig så store, at de skal have behandling i psykiatrien – det skylder vi de unge," siger sundhedsminister, Ellen Trane Nørby, i en pressemeddelelse.  
 
Med psykiatrihandlingsplanen har regeringen valgt at sætte ind med 43 konkrete initiativer fordelt på seks indsatsområder: 

Flere gribes med en tidligere og lettilgængelig indsats

 • Lokal forankring af afstigmatiseringsindsatsen EN AF OS 
 • Bedre inddragelse af mennesker med psykiske lidelser og deres pårørende gennem civilsamfundet 
 • Viden om og udbredelse af "peer to peer"-projekter 
 • Videreførelse af Psykiatritopmødet
 • Landsdækkende udbredelse af Headspace 
 • Styrkelse af Studenterrådgivningen på de videregående uddannelser 
 • Udvikling af forebyggende kommunale tilbud for psykisk sårbare unge 
 • Øgning af viden om mental sundhed og mistrivsel blandt børn og unge 
 • Reducering af psykisk mistrivsel i grundskoler og på ungdomsuddannelser 
 • Sikring af kompetencecenter målrettet børn som pårørende af mennesker med psykiske lidelser 
 • Videreførelse af tilskud til psykologbehandling for angst og depression 
 • Fjernelse af aldersloftet for tilskud til psykologbehandling af angst  
 • Sikring af tilskud til psykologbehandling til unge mellem 14-17 år med angst og depression 

Personalets kompetencer styrkes og bruges bedre 

 • Specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje skal leve op til fremtidens krav 
 • Specialpsykologernes kompetencer skal bedre i spil 
 • Mulighederne for sundhedsautorisation af psykologer skal undersøges
 • Rekruttering af dygtige medarbejdere til psykiatrien skal understøttes
 • Den Kliniske Basisuddannelse indrettes, så psykiatrien får en mere fremtrædende rolle
 • Retspsykiatrien analyseres
 • Behandlingsmulighederne for ambulante retspsykiatriske patienter udvides

Kvaliteten i indsatsen i socialpsykiatrien styrkes til gavn for mennesker med psykiske problemer

 • En strategisk omlægning og udvikling af indsatsen i socialpsykiatrien
 • Videns- og kompetenceløft af ledere og medarbejdere i socialpsykiatrien
 • Kvalitetssikring på socialpsykiatriens største ydelsesområder
 • Justering af visitationen til de særlige pladser i psykiatrien

De mest syge patienter får bedre og mere intensiv behandling

 • Udvikling af et sundhedspædagogisk værktøj til forebyggelse af somatisk sygdom
 • Nationale standarder for intensive sengeafsnit
 • Nye, intensive sengeafsnit i voksenpsykiatrien
 • Nye, intensive specialiserede teams inden for børne- og ungdomspsykiatrien
 • Styrkelse af de regionale akutte udrykningsteams i psykiatrien
 • Bedre samarbejde mellem politiet og sundhedssektoren

Bedre sammenhæng i borgerens indsatser

 • Bedre overgang fra behandling i psykiatrien til indsatser i socialpsykiatrien
 • Bedre inddragelse af pårørende i forbindelse med udskrivning fra psykiatrien
 • Justering af taksten for færdigbehandlingsdage
 • Analyse, der skal understøtte bedre forløb for færdigbehandlede patienter
 • Bedre overgange fra børne- og ungdomspsykiatrien til voksenpsykiatrien
 • Kompetencecentre for behandling af dobbeltbelastning
 • Udvikling og afprøvning af værktøjer til brug for opsporing af mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug 
 • Færre rusmidler og farlige genstande på psykiatriske afdelinger

Mere forskning og innovation til gavn for mennesker med psykiske vanskeligheder

 • Nyt forsknings- og teknologifællesskab
 • Flere innovative forskningsprojekter og teknologiafprøvning
 • Mere viden om behandling med elektrochok
 • Nye Nationale Kliniske Retningslinjer 
 • Ny klinisk kvalitetsdatabase for psykologbehandling

Læs den fulde psykiatrihandlingsplan her.   

,

Forrige artikel Prøv quizzen: Har du fulgt med? Prøv quizzen: Har du fulgt med? Næste artikel Konservative fortsætter fremgang: Nu har partiet igen over 10.000 medlemmer Konservative fortsætter fremgang: Nu har partiet igen over 10.000 medlemmer