Her er regeringens tre scenarier for dansk økonomis genopretning

CORONA: Regeringen opstiller tre scenarier for, hvordan dansk økonomi kan udvikle sig i år og næste år som følge af coronakrisen. Se dem her.

Finansministeriets regnedrenge og -piger har brugt en del af tiden på deres hjemmearbejdspladser de seneste fire uger på at udregne og opstille tre scenarier for, hvordan dansk økonomi kan komme til at udvikle sig i år og næste år som følge af coronakrisen.

Finansminister Nicolai Wammen fremlagde på et pressemøde torsdag de tre scenarier, som han betegnede som henholdsvis scenariet med hurtig genopretning af dansk økonomi, gradvis genopretning og begrænset genopretning.

Nicolai Wammen understregede, at der ikke var tale om prognoser, men om scenarier for, hvordan dansk økonomi kunne udvikle sig. Det kan ikke udelukkes, at tingene udvikler sig værre endnu, understregede finansministeren.

Finansministeriets tre scenarier for den økonomiske udvikling

Anmærkning: Nøgletallene viser alene scenarier for den økonomiske udvikling og afledte konsekvenser heraf for de offentlige finanser med afsæt i modelberegninger. Der er ikke tale om en egentlig prognose.
Kilde: Danmarks Statistik og Finansministeriets egne beregninger.

I scenarie et antages en hurtig genopretning af produktion og beskæftigelse, i takt med at epidemien kommer under kontrol, og restriktioner hæves. De gennemførte hjælpepakker og pengepolitiske foranstaltninger understøtter virksomhedernes soliditet, beskæftigelsen og forbrugertilliden. Der vil allerede ske en vis genopretning i andet halvår 2020, som fortsætter ind i 2021. 

I scenarie to antages en mere gradvis genopretning som følge af mere tilbageholdende forbrugere og virksomheder samt mindre efterspørgsel fra udlandet, som vurderes at være mindre godt rustet end Danmark til at modgå de økonomiske effekter af epidemien. Muligheden for en relativt hurtig genopretning er imidlertid fortsat til stede. Produktionen vil være lavere gennem andet halvår 2020 og næste år.

I scenarie tre forudsættes epidemiens påvirkning af de vestlige økonomier at vare længere. Et langvarigt epidemiforløb øger risikoen for konkurser og endnu flere afskedigelser i mange lande. Det giver yderligere fald i indkomster og gør forbrugere og virksomheder mere tilbageholdende med forbrug og investeringer.

Der vil i scenariet kun ske en begrænset genopretning af aktivitetsniveauet i Danmark 2021, navnlig på grund af svækket eksport, og produktionen vil ligge væsentligt under det normale produktionsniveau. Ledigheden vil være høj, og kapacitetsudnyttelsen i økonomien vil i 2021 ligge på omtrent samme svage niveau som efter finanskrisen.

Forrige artikel Dagens corona-overblik: Regeringen fremlægger dystre scenarier for dansk økonomi, og gymnasieelever skal til færre eksamener Dagens corona-overblik: Regeringen fremlægger dystre scenarier for dansk økonomi, og gymnasieelever skal til færre eksamener Næste artikel Regeringen indleder lynforhandlinger og advarer mod hastværk Regeringen indleder lynforhandlinger og advarer mod hastværk