Hjort lægger op til massive ændringer af Togfonden

TOGFOND: Regeringen er klar til at bremse 11 ud af togfondens 18 konkrete projekter, fremgår det af nyt notat. Det går ud over timemodellen og dele af elektrificeringen. Venstrefløjen raser.

Står det til finansminister Claus Hjort Frederiksen (V), skal der ske omfattende ændringer af Togfonden.

Alle projekter, der udruller timemodellen og dele af elektrificeringen, skal ikke sættes i gang på nuværende tidspunkt, lyder det i et notat fra Finansministeriet, som Altinget er i besiddelse af.

Finansministeriet har tidligere beregnet, at Togfonden har et finansieringshul på 15,5 milliarder kroner. Og at der derfor kun er 13 milliarder tilbage af de 28,5 milliarder, som partierne bag Togfonden afsatte under den tidligere regering. I sidste uge meldte Claus Hjort Frederiksen ud, at regeringen er klar til at tilslutte sig Togfonden, hvis man kan finde en god løsning på de manglende oliemilliarder.

Det nye notat viser, hvad regeringens oplæg til en god løsning er. Samlet set lægger man op til at bremse togfond-projekter for 16,1 milliarder. Det fremgår ikke, om regeringen helt vil droppe projekterne, eller om de skal udskydes til et andet tidspunkt.

”Regeringen lægger op til at igangsætte elektrificeringen på strækningerne Fredericia-Aalborg og Roskilde-Kalundborg, et projekt vedrørende bedre internet i tog samt allerede igangsatte mindre projekter. Det betyder, at en række projekter i regi af Togfonden DK ikke igangsættes på nuværende tidspunkt,” lyder det i notatet.

Der henvises derudover til en tabel (se fakta i bunden), hvor det fremgår, hvad regeringen vil gennemføre nu, og hvad der ikke skal. Lægger man de projekter sammen, som regeringen ønsker fortsat som i dag, vil der blive brugt 7,6 milliarder kroner af den togfond, som, finansministeren mener, har 13 milliarder at gøre godt med. Der er så at sige rum til at komme med ønsker til flere projekter, der skal bevares.

V: Elektrificering er vigtigst
Venstres transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen, mener, at listen flugter meget godt med, at regeringen først og fremmest vil prioritere elektrificeringen af jernbanen.

”Vi er jo nødt til at få pengene til at passe. Og vi går efter at få elektrificeret til Kalundborg og Aalborg. Det er vigtigt, at DSB kan investere i nye tog, så vi får vores fjerntogdrift til at virke,” siger han.

Men regeringen lægger op til at udskyde rigtigt mange projekter?

”Altså, du er tre uger for tidligt ude. Vi har bare sagt, hvad vi synes er vigtigt. Hvad der er kernen. Og når der mangler 15 milliarder, så kan alle se, at der ikke er råd til en timemodel,” siger Kristian Pihl Lorentzen.

Det er en noget anden udlægning, der kommer fra venstrefløjen. Her er man stærkt utilfreds med regeringens oplæg.

”Det er jo positivt, at regeringen vil være med i et forlig. Men jeg er ikke ret glad for, at de møder os med en le for at høste alt ned,” siger transportordfører for SF Karsten Hønge.

En total massakre
Enhedslisten er meget fortørnet over det, regeringen har lagt frem.

”Der er ikke noget tilbage af Togfonden, hvis regeringen får sin vilje. Det her er en total massakre. Der er ikke engang den fulde elektrificering tilbage,” siger transportordfører Henning Hyllested (EL).

Han peger på, at den danske jernbane er i en rigtig dårlig forfatning.

”Og det skal Togfonden jo rette op på. Og derfor bør man ikke fjerne den her langsigtede investeringsplan for den danske jernbane. Vi vil holde fast i Togfonden,” siger Henning Hyllested.

Socialdemokraterne er noget mere fåmælte om notatet.

”Jeg kommenterer ikke på interne dokumenter fra forhandlinger. Men jeg kan sige, at vi er villige til kigge på udfordringerne. Og jeg er positiv overfor, at regeringen har indset, at den er nødt til at tilslutte sig togfonds-forligskredsen. Og så må vi tage den derfra,” siger finansordfører Benny Engelbrecht (S).

Notat fra Finansministeriet: Projekter i regi af Togfonden DK
Regeringen lægger op til at igangsætte elektrificeringspojekterne på strækningerne Fredericia-Aalborg og Roskilde-Kalundborg, et projekt vedr. bedre internet i tog samt allerede igangsatte projekter. Det betyder, at en række projekter i regi af Togfonden DK ikke igangsættes på nuværende tidspunkt, jf. tabel 1.
Tabel 1
Projekter i regi af Togfonden DK
Mia. kr., 2016-pl Udgift Gennemføres nu?
Timemodel    
- Ny bane over Vestfyn 5,0 Nej
- Ny banebro over Vejle Fjord 4,4 Nej
- Ny bane Hovedgård-Aarhus**  3,4 Nej
- Hastighedsopgradering Fredericia-Hobro 1,9 Nej
- Reserve til stationspulje 0,3 Nej
Elektrificering    
- Elektrificering Fredericia-Aalborg 4,7 Ja
- Vejle-Struer 1,5 Nej
- Elektrificering Roskilde-Kalundborg 1,2 Ja
- Aalborg-Frederikshavn 0,9 Nej
- Kørestrøm 0,6 Ja
Øvrige projekter    
- Hastighedsopgradering Østerport-Helsingør 0,1 Nej
- Hastighedsopgradering Hobro-Aalborg 0,1 Nej
- Øvrige hastighedsopgraderinger 1,1 Nej
- Ny bane til Billund 0,8 Nej
- Fly-over og perroner ved Ny Ellebjerg 0,5 Ja
- Bedre internet i tog 0,1 Ja
- Ramme til godstrafik i Nordjylland 0,1 Ja
- Øvrige mindre projekter 0,4 Delvist
- Reservation 1,6 Nej
I alt* (2014-pl) 28,5  
Anm.: *) Togfonden DK udgør i alt 28,5 mia. kr. i 2014-pl. Togfonden DK udgør ca. 29 mia. kr. i 2016-pl.

** Midler er kun reserveret - endelig beslutning skal ifølge aftalen om Togfonden først træffes i 2024, red.

Forrige artikel Hjort om EU-karakterbog: Fornuftige anbefalinger Hjort om EU-karakterbog: Fornuftige anbefalinger Næste artikel Forbund tror ikke på praktikpladsgaranti Forbund tror ikke på praktikpladsgaranti