HK: Regeringen svigter kvinderne

DEBAT: Med ændringen af ligelønsloven spoler regeringen kampen for ens løn til mænd og kvinder tilbage til nul, skriver HK’s næstformand, Mette Kindberg. Hun ærgrer sig, for åbenhed om lønforholdene er den eneste vej fremad, mener hun.

Af Mette Kindberg
Næstformand i HK

Folketinget skal tirsdag behandle en ændring af ligelønsloven. 

Bliver ændringen vedtaget, vil virksomhederne for fremtiden slippe for at arbejde med kønsopdelt ligelønsstatistik, der skal sikre, at medarbejderne kan kontrollere, om mænd og kvinder får lige løn for lige arbejde, og dermed om ligelønsloven bliver overholdt på deres arbejdsplads. 

Bliver ændringen vedtaget, vil det være et alvorligt tilbageslag i kampen for ligeløn. 

Efterlysning: Mere gennemsigtighed
Lovforslaget vil føre retstilstanden tilbage til den lov, der blev vedtaget under VK-regeringen i 2006. Det sker vel vidende, at loven fra 2006 ikke virkede. Det viste en evaluering foretaget af SFI i 2011: 

Kun mellem hver tredje virksomhed ifølge virksomhederne og hver fjerde virksomhed ifølge medarbejderne udarbejdede ligelønsstatistik. 

Selv når virksomhederne udarbejdede ligelønsstatistik, blev medarbejderne kun i otte ud af ti tilfælde orienteret om ligelønsstatistikken, og kun i fire ud af ti tilfælde blev ligelønsstatistikken stillet til rådighed for dem. I undersøgelsen efterlyste medarbejderrepræsentanterne derfor, ikke overraskende, mere gennemsigtighed om løn og lettere adgang til statistik. 

Men det får de ikke. Bliver lovforslaget vedtaget, vender medarbejdere og medarbejderrepræsentanter tilbage til præcis de tilstande, de kritiserer i SFI’s evalueringsrapport. Og som SR-regeringen reagerede på ved i 2015 at indføre åbenhed om lønstatistikker.  

Et spørgsmål om rettigheder
Kun én ting vil med forslaget ændre sig til det bedre i forhold til loven fra 2006: Virksomheder, der er omfattet af loven, vil fra den 1. september 2016 modtage en gratis ligelønsstatistik fra Danmarks Statistik. 

Det har den positive virkning i forhold til tidligere, at virksomhederne ikke kan påstå, at de ikke vidste, at de var omfattet af loven. 

Til gengæld forsvinder lønmodtagernes ret til at modtage information om ligelønsstatistikken. 

Den nugældende lov sikrer medarbejdere og deres repræsentanter klare rettigheder i forhold til at få indblik i lønstatistikkerne og i forhold til at få indflydelse på, hvordan statistikkerne behandles. Men de klare rettigheder forsvinder sammen med åbenheden, hvis lovforslaget vedtages. 

Og Beskæftigelsesministeriet har under det lovforberedende arbejde tilkendegivet, at det er op til virksomheden selv at bedømme, om oplysningerne i ligelønsstatistikken er så væsentlige, at der er behov for at informere medarbejdere og medarbejderrepræsentanter. 

Så selvom en virksomhed bliver gjort opmærksom på kønsmæssige lønforskelle, er det ikke sikkert, at medarbejdere og medarbejderrepræsentanter får adgang til den samme viden. Det har de nemlig ikke ret til. 

Handler også om ligestilling
Samtidig vil færre virksomheder blive omfattet af reglerne om ligelønsstatistik. 

Tidligere har alle virksomheder med ned til 10 ansatte været omfattet af loven. Men med lovændringen vil virksomheder med mellem 10 og 35 ansatte ikke længere modtage gratis ligelønsstatistik fra Danmarks Statistik. 

Det er et stort problem, for som tidligere undersøgelser har vist, så er lønforskelle mellem mænd og kvinder større på de små virksomheder end på de store. 

Det fremgår af regeringsgrundlaget, at kønnenes ligestilling og ligeværd er af central værdi for regeringen. Men ligestilling og ligeløn for samme arbejde er desværre to vidt forskellige ting for regeringen.

Med tilbagerulning af ligelønsloven står det klart, at den ikke ønsker at arbejde aktivt for at nedbringe lønforskellene mellem mænd og i kvinder, der udfører samme arbejde eller arbejde af samme værdi. 

 

Forrige artikel LA: Regeringens udbuds-tog er gået i stå LA: Regeringens udbuds-tog er gået i stå Næste artikel Skoleledere: Kom ud i virkeligheden Skoleledere: Kom ud i virkeligheden