Høje fejlrater fortsatte på handicapområdet i 2020: Støttepartier kræver handling fra ministeren

Mere end hver tredje afgørelse om ydelser til borgere med handicap blev i 2020 omgjort af Ankestyrelsen. Klagesager om hjælp til børn med handicap omgøres i lidt over halvdelen af tilfældene. EL og SF opfordrer minister til at indkalde til drøftelser om nye tiltag, der kan forbedre retssikkerheden for udsatte borgere.

Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix
Simon Lessel

Trods det seneste år store politiske fokus på retssikkerhed bliver mere end hver tredje klagesag på handicapområdet fortsat omgjort af Ankestyrelsen.

I alt blev 37 procent af klagesagerne på handicapområdet, hvor borgerne klager over kommunens afgørelse i sager om handicapkompenserende ydelser, omgjort i det forgangne år. Enten ved at borgeren har fået medhold i klagen, eller at sagen er blevet sendt til genbehandling. 

Det viser nye tal fra Advokatrådet.

Selvom de 37 procent udgør et fald på fem procentpoint sammenlignet med tallene for 2019, steg omgørelsesprocenten på børnehandicapområdet 51 til 52 procent i 2020.

“Det er bekymrende,” siger Karen Wung-Sung, der er medlem af Advokatrådet.

Fejlprocenterne vækker bekymring blandt regeringens støttepartier, der opfordrer social- og ældreminister Astrid Krag (S) til at sætte gang i forhandlinger om, hvordan retssikkerheden kan forbedres. 

"Det undrer mig helt vildt, hvorfor Astrid Krag ikke tager sine støttepartier med i det her. Det nærmer sig et demokratisk underskud, når man ikke tager sit parlamentariske grundlag med," siger SF's handicapordfører, Charlotte Broman Mølbæk.

Også Enhedslisten vil have gang i de politiske forhandlinger. Lige med hensyn til retssikkerheden er det ikke nødvendigt at afvente evalueringen af det specialiserede socialområde, mener handicapordfører Jakob Sølvhøj.

"Man kunne godt gå i gang med at forhandle ændringer af retssikkerheden, så den lå klar i en eller anden grundstruktur, som bare skulle tilpasses, når vi gik i gang med at forhandle en større reform af området," siger han.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra social- og ældreminister Astrid Krag.

Advokat: Der er for mange fejl
Tallene for 2020 er en opfølgning på en rapport om retssikkerhed for udsatte borgere, som Advokatrådet udgav sidste år i samarbejde med advokatfirmaet Embedsværket, der laver juridisk rådgivning på socialområdet.

I alt traf Ankestyrelsen i 2020 7682 afgørelser i klagesager inden for de 38 bestemmelser i serviceloven om handicapkompenserende ydelser til børn og voksne, som rapporten har haft under lup.

I 2927 klagesager - svarende til 37 procent - har borgerne enten fået medhold i klagen eller fået genbehandlet kommunens afgørelse. 

"Det generelle billede er, at der ikke er nogen særlig god retssikkerhed på området. Det er simpelthen for mange sager, der bliver lavet fejl i. Det ville aldrig blive tolereret på skatteområdet eller i operationer for blindtarmsbetændelse," siger Sanne Møller, der er partner i Embedsværket. 

Nye tiltag i spil
Selvom det seneste år har været præget af corona, er debatten om retssikkerheden på socialområdet fortsat med samme styrke. Social- og ældreministeren indledte folketingssæsonen efter sommerferien med to samråd om netop dette emne. 

Forbedringen af retssikkerheden var også et tema under finanslovsforhandlingerne. Her endte finanslovspartierne med at blive enige om at afsætte 30 millioner årligt til, at kommunerne kan ansætte flere borgerrådgivere. Og senest har social- og ældreministeren indgået et partnerskab med DH og Dansk Socialrådgiverforening.

Men tiltagene er ikke nok, ifølge støttepartierne.

Enhedslisten ønsker blandt et opgør med det, Jakob Sølvhøj betegner som "kommunernes visitationsmonopol". Præcis hvordan det skal ske, vil partiet først tage endeligt stilling til, når evalueringen af det specialiserede socialområde ligger klar. 

"Men jeg tænker, at det kunne være naturligt, at en stor del af visitationen rykkede over til regionerne," siger han. 

SF ønsker at indføre et slags ekspertudvalg, der skal granske afgørelserne foretaget af kommunerne og bidrage med en second opinion i sagerne til gavn for borgerne.

"Det skal være et ekspertsystem, der står på borgerens side og bidrager med viden, der sikrer, at man får den hjælp, man har brug for,” siger Charlotte Broman Mølbæk.

Advokater foreslår retssikkerhedsfond
Hos Konservative mener handicapordfører, Brigitte Klintskov Jerkel, at udfordringerne med retssikkerheden skal løses gennem en opkvalificering af de socialrådgivere, der behandler borgernes sager.

Samtidig mener den konservative ordfører, at en anden mulighed kan være at se på, om der er regler i systemet, der kan forenkles.

De andre partiers løsningsforslag om blandt andet at flytte visitationskompetencerne væk fra kommunerne vil Brigitte Klintskov Jerkel vente med at drøfte til evalueringen af det specialiserede socialområde ligger klar.

Men hun afviser ikke noget på forhånd.

“Når vi har en afdækning af hele det specialiserede socialområde, så må vi kigge på løsningerne der,” siger Brigitte Klintskov Jerkel. 

Tilbage hos Advokatrådet, der står bag undersøgelsen af retssikkerhedens tilstand på socialområdet anno 2020, mener man fortsat, at etableringen af en retssikkerhedsfond vil være et redskab, der kan forbedre sagsbehandlingen og nedbringe omgørelsesprocenten. Idéen blev lanceret allerede sidste år, og fik opbakning fra flere partier.

Tanken med fonden er, at kommunerne skal indbetale et beløb til fonden, der svarer til det beløb, kommunen har sparet i det tidsrum, hvor borgeren ikke har fået den ydelse, som man var berettiget til. Den økonomiske bod fra kommunen skal dels gå til at kompensere borgeren, og dels til at opkvalificere sagsbehandlerne. 

“Vi mener fortsat, at en retssikkerhedsfond vil være en farbar vej at gå," siger Karen Wung-Sung og fortsætter:

“Den enkelte borger vil kunne få kompensation, og der vil ikke være noget incitament til at træffe den forkerte afgørelse."

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Brigitte Klintskov Jerkel

MF (K), byrådsmedlem, Greve
socialrådgiver

Charlotte Broman Mølbæk

MF (SF)
pædagog

Jakob Sølvhøj

Fhv. MF (EL)
Studentereksamen (Helsingør Gymnasium, 1973)

0:000:00