Holger K.: Brændeafgift tredobler grænsehandel

AFGIFT: Grænsehandlen med VE-brændsler tredobles, hvis brændeafgiften bliver indført, lyder det fra skatteminister Holger K. Nielsen (SF). Erhvervslivet og Konservative frygter tab af arbejdspladser. Men afgiften er nødvendig, fastholder Radikale.
Ifølge skatteministeren kommer grænsehandlen med VE-brændsler til at stige fra 100 til 300 millioner kroner om året i 2020.
Ifølge skatteministeren kommer grænsehandlen med VE-brændsler til at stige fra 100 til 300 millioner kroner om året i 2020.Foto: Colourbox
Hjalte T. H. Kragesteen

200 millioner kroner om året.

Så meget stiger grænsehandlen, hvis den omdiskuterede brændeafgift føres ud i livet. Og det svarer til en tredobling af det nuværende niveau, som lyder på 100 millioner kroner.

Det oplyser skatteminister Holger K. Nielsen (SF) i et svar til Folketinget.

"Grænsehandlen med VE-brændsler forventes på baggrund af det lovforslag, der er sendt i høring, at stige fra det nuværende årlige niveau på ca. 100 mio. kr. (2013-priser) til godt 300 mio. kr. (2013-priser) i 2020," skriver han (læs hele svaret i linkboks).

Fakta
Forsyningssikkerhedsafgift

Som en del af det brede energiforlig i 2012 blev regeringen, Dansk Folkeparti, Venstre, Konservative og Enhedslisten enige om, at der skal indføres en forsyningssikkerhedsafgift.

Afgiften lægges på rumvarme og skal dække det statslige tilskud til biogas, industriel kraftvarme, vedvarende energi i erhverv samt dække det tab, som staten får på grund af færre indtægter fra afgifter på fossile brændstoffer.

I den forbindelse har regeringen formuleret et lovforslag, der lægger en afgift på brænde til brændeovne.

Svaret kommer efter uger med hæsblæsende debat om netop afgiften på brændsler til rumvarme, den såkaldte forsyningssikkerhedsafgift. Afgiften er en udmøntning af det brede energiforlig fra 2012, som samtlige partier - undtagen Liberal Alliance - står bag. Men efter regeringen har præsenteret sit lovforslag er kritikken begyndt at rulle, hvor især de borgerlige partier har kritiseret den del af afgiften, der sætter afgift på individuelle brændsler, som brænde, flis og træpiller. Konservative er gået længst med trussel om veto, hvis ikke regeringen ændrer afgørende i lovforslaget.

Kritikken har i den forbindelse handlet om, at afgiften på den ene side medfører stort bureaukrati og på den anden side skaber grænsehandel. En grænsehandel, der altså nu er opgjort til at blive tredoblet.

Det er ikke fordi, jeg elsker afgiften, men den er nødvendig for at finansiere den grønne omstilling. Men vi lytter naturligvis til kritikken og forsøger at gøre så meget som muligt for at afbøde problemerne.

Nadeem Farooq (R), Skatteordfører

På niveau med skrinlagte afgifter
Den danske grænsehandel ligger ifølge seneste skøn fra Skatteministeriet på 10,5 milliarder kroner, så i det store billede udgør 200 millioner således ikke alverden. Det svarer til en stigning på knap to procent. Regeringen har dog tidligere sendt afgifter i graven med grænsehandelsargumentet, hvor effekten på grænsehandlen havde tilsvarende niveau.

Både fedt- og sukkerafgiften, som regeringen i sidste ende valgte at tage af bordet - blandt andet på grund af grænsehandel - gav ifølge regeringens egen vurdering hver især 100 millioner kroner mere grænsehandel. Altså tilsammen den samme effekt, som brændeafgiften vil have i 2020.

Erhvervsliv: Ministeren undervurderer problemet
Og en tredobling er rigtigt meget, lyder det fra Biobrændselsforeningen, som repræsenterer forhandlere af VE-brændsler som brænde, træpiller og flis.

"Det er en stor stigning, må man sige. Jeg tror bare, at skatteministeren undervurderer, hvor stor grænsehandlen i virkeligheden er," siger sekretariatschef Poul Henning Sejthen.

Han er således ikke overbevist om, at den nuværende grænsehandel reelt ligger på 100 millioner kroner for VE-brændsler. Ifølge Biobrændselsforeningens beregninger er det rigtige niveau snarere 800 millioner kroner om året. Forskellen i beregningerne kan dog være, at skatteministeren ikke tager den illegale handel med, som Biobrændselsforeningen har forsøgt at regne med. På trods af henvendelse til Skatteministeriet har det dog ikke været muligt at få en uddybning af beregningerne.

Han vurderer dog uanset hvad, at en tredobling er en stor stigning, der vil få alvorlige konsekvenser for danske forhandlere. Også selvom han ikke har et overblik over, hvor stor omsætning danske forhandlere af biobrændsler har i dag.

Svært at beregne
Dansk Skovforening repræsenterer de erhvervspolitiske interesser for de private skove, som blandt andet lever af at levere brænde til danske brændeovne. Her har man beregnet den årlige omsætning til at ligge på 150 millioner kroner for de private skove, hvilket således hverken omfatter biobrændsler fra statslige skove eller biobrændsler som træpiller og flis.

Tanja Blindbæk Olsen, der er afdelingsleder i Dansk Skovforening, vurderer at den største del af grænsehandlen kommer til at ske ved træpiller og flis. Alligevel har foreningen beregnet, at grænsehandlen af brænde kommer til at stige med omkring 100 millioner kroner om året, hvis afgiften gennemføres. Altså en markant del af den nuværende omsætning, der også vidner om, at Skovforeningen som Biobrændselsforeningen forventer større effekt på grænsehandlen end ministeriet.

Men det er også svært at beregne, erkender Tanja Blindbæk Olsen, der dog finder udmeldingen om en tredobling alvorlig.

"Vores vurdering er, at afgiften kommer til at koste 500 arbejdspladser. Og når ministeren forventer en stigning i grænsehandlen på 200 procent, bekræfter det os i, at det kommer til at betyde, at en masse arbejdspladser går tabt," siger Tanja Blindbæk Olsen.

R: Beskeden stigning i grænsehandlen
På Christiansborg har Konservative for nylig meldt ud, at de ikke kan støtte regeringens forslag til den nye brændeafgift. Kritikken handler om administrative problemer med selve forslaget, men grænsehandel er også en del af partiets bekymringer. Energi- og klimaordfører Mike Legarth mener i den forbindelse, at ministeren nye svar med al tydelighed viser, at afgiften må ændres.

"Der bliver kæmpe problemer med grænsehandlen. En tredobling er meget, men jeg tror faktisk, problemerne bliver større end det, ministeren anslår," siger Mike Legarth og fortsætter:

"Vi er lodret imod den afgift, og den kommer ikke til at blive indført med Konservative stemmer."

Radikales skatteordfører, Nadeem Farooq, ser ingen grund til at tvivle på skatteministerens vurdering. Han betegner afgiften for et nødvendigt onde og hæfter sig ved, at selvom det er en tredobling, kommer det fra et "forholdsvist beskedent niveau". Derfor vil han forsat holde fast i afgiften.

"Det er ikke fordi, jeg elsker afgiften, men den er nødvendig for at finansiere den grønne omstilling. Men vi lytter naturligvis til kritikken og forsøger at gøre så meget som muligt for at afbøde problemerne," siger Nadeem Farooq.

I har tidligere sagt nej til sukker- og fedtafgifter, fordi de skabte grænsehandel på et tilsvarende niveau. Hvorfor vælger I ikke at gøre det her?

"Der var også andre problemer end grænsehandlen dengang. Ved fedtafgiften var det eksempelvis meget svært for erhvervslivet at opgøre den," siger Nadeem Farooq.

Det var ikke muligt at få en kommentar fra skatteminister Holger K. Nielsen.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Mike Legarth

Stifter, ejer og administrerende direktør i Connection Finans
diplomuddannelse i bestyrelsesarbejde, (INSEAD 2011), diplomuddannelse i ledelse, strategi og innovation (INSEAD 2010), politiassistent (København 1988), sergent (Livgarden 1982), delingsfører UN-Cypern (1981)

Nadeem Farooq

Underdirektør, Finanssektorens Arbejdsgiverforening
cand.polit. (Københavns Uni. 2009)

0:000:00