Holstein: Nyt S-program er et opgør med enhver form for kulturradikalisme

ANALYSE: Man kan blandt andet læse en direkte erkendelse af udlændingeproblemerne i Danmark ud fra Socialdemokratiets udkast til et nyt principprogram. Det mener Altingets politiske kommentator, Erik Holstein.

ODENSE: Halvandet års arbejde fra et tyve mand stort udvalg med Dan Jørgensen i spidsen er mundet ud i et nyt principprogram for Socialdemokratiet kaldet 'Fælles om Danmark'.

Programmet er ligeledes blevet til gennem input fra medlemmerne. Det er det syvende i partiets historie.

Det program skal være partiets "politiske kompas" fremover og formulere de værdier, der er vigtige for Socialdemokratiet.

Det nye principprogram, som er det første siden 2004, er dog ikke et revolutionerende program, mener Altingets politiske kommentator, Erik Holstein.

"Men der er alligevel interessante forskelle – specielt i afsnittet om integration," siger han.

Konkluderer på stridspunktet

Ifølge Erik Holstein er en af de centrale sætninger i afsnittet om udlændinge og integration, at "vi ikke kan tage flere udlændinge ind, end det er muligt at integrere effektivt".

Den passage konkluderer på det, der i mange år var selve stridspunktet i den socialdemokratiske borgerkrig om udlændingepolitik, mener han.

Et andet udsagn om, at det er uacceptabelt, at udlændinge er overrepræsenterede i kriminalstatistikkerne, underrepræsenterede på arbejdsmarkedet og lever i parallelsamfund er ligeledes værd at hæfte sig ved.

"Det er en meget direkte erkendelse af problemerne. Og det er et opgør med enhver form for kulturradikalisme og kulturrelativisme. Nu bliver det banket fast, at alle normer ikke er lige gode – og at det er de danske normer, der er gældende i Danmark," siger Erik Holstein.

"Den underliggende konklusion er, at det er uforeneligt med velfærdssamfundet at modtage flere udlændinge, end man kan integrere. Både af økonomiske årsager og fordi velfærdssamfundet kræver en værdimæssig sammenhængskraft," fortsætter Erik Holstein, der vurderer, at programmet er lige efter partitoppens hoved.

"Hvis det nye program bliver vedtaget i den her udgave, får Henrik Sass Larsen og Mette Frederiksen stadfæstet deres værdipolitiske kurs."

LÆS: Her er Socialdemokratiets nye principprogram

Distancerer sig fra det utopiske
Det er ligeledes værd at bemærke sig, at når partiet adresserer miljø, klima og bæredygtighed, forsøger Socialdemokratiet at være balancerede, påpeger Erik Holstein.

På den ene side er der en række grønne afsnit i programmet, men partiet slår samtidig fast, "at løsningen ikke er at forsage økonomisk vækst".

"Det er derfor ikke noget tilfælde, at der allerede på de første linjer står: 'Uden et stærk og konkurrencedygtigt erhvervsliv, ingen velfærd'. Man vil stadig kendes som et erhvervsvenligt parti,” siger Erik Holstein.

"Socialdemokraterne vil gerne være grønne, men samtidig adskille sig fra det, de ser som den utopiske venstrefløj."

Et program efter ledelsens smag

Ifølge Altingets politiske kommentator har der aldrig været fare for, at principprogrammet med Dan Jørgensen i spidsen ville resultere i et udkast, der var uspiseligt for ledelsen.

"Rare Dan Jørgensen har været i spidsen for arbejdet, og den vennesæle mand er helt loyal. Og så har en stærk ideolog som Herlev-borgmesteren, Thomas Gyldal, også været med i udvalget: Gyldal er nær knyttet til Mette Frederiksen," påpeger Holstein.

Arbejdet med programmet kan dog samtidig have en positiv effekt i partiet, eftersom de mange medlemmer har været aktive i udpenslingen af Socialdemokratiets værdier. Det kan have en mobiliserende effekt, vurderer Erik Holstein.

"Men selvom S-ledelsen formelt ikke har været med i arbejdet af principprogrammet, er det et forslag helt efter deres smag. Mette Frederiksen og Henrik Sass Larsen kunne ikke have skrevet det bedre selv."

Principprogrammet skal igennem en længere behandling i partiet, før det endeligt vedtages.

Forud ligger således en periode, hvor de socialdemokratiske medlemmer kan stille ændringsforslag til programmet, inden det skal vedtages i sin endelige form ved Socialdemokratiets kongres i september.

,

Forrige artikel Da Poul Due Jensens Fond skulle forny sig, måtte den rejse tilbage i tiden Da Poul Due Jensens Fond skulle forny sig, måtte den rejse tilbage i tiden Næste artikel Mette Frederiksen: Selvfølgelig fylder udlændinge mere Mette Frederiksen: Selvfølgelig fylder udlændinge mere
Jobcentre dropper effektivt redskab trods markante resultater

Jobcentre dropper effektivt redskab trods markante resultater

AKTIVERING: Et år efter at have været i revalidering er næsten halvdelen i job eller under uddannelse. Så det er en kortsigtet prioritering, når kommunerne fravælger revalidering for at spare penge, lyder kritikken på baggrund af ny analyse.