"IC2-ordren skal annulleres"

TOG: Dansk Kollektiv Trafik foreslår i rapport, at ordren på 23 IC2-tog annulleres. I stedet skal et tilsvarende antal IC4-tog indsættes på regionalstrækninger, mens de resterende IC4-tog afsættes til anden side.
Placeholder image
Foto: Colourbox

Ordren med AnsaldoBreda om levering af 23 IC2-tog skal annulleres. Det er meldingen fra brancheforeningen Dansk Kollektiv Trafik (DKT) i en rapport om elektrificering af det danske banenet.

Formand for Dansk Kollektiv Trafik Per Henriksen mener, at en annullering af IC2-ordren og flere andre tiltag er nødvendige, hvis man skal nå timemodellen.

"Skal man nå målene for timemodellen, så skal man elektrificere banenettet og opgradere togene. Vi foreslår, at man annullerer IC2-ordren på 23 tog for i stedet at indsætte de IC4-tog, vi får leveret, på de regionalstrækninger, hvor IC2-togene skulle have kørt. Resten af togene må vi så prøve at få afsat til anden side, eller med DSB's stærke kontrakt i hånden få kompensation for."

Der vil komme flere passagerer
Per Henriksen lægger ikke skjul på, at et frasalg af overskydende IC4-tog sikkert vil give et tab, men for DKT er det mere vigtigt, at danske togpassagerer hurtigst muligt kommer til at køre i eldrevne tog.

"Der kommer sikkert et tab, men det må vi tage med. Der er nogle klare miljømæssige fordele ved at køre med eltog, da de forurener mindre. Derudover vil der også komme flere passagerer til togene, da der vil komme nogen dynamiske effekter som følge af en elektrificering. Vi regner med en passagertilvækst på ca. 4 pct. pr. år, hvoraf de 1,5 pct. af gevinsten kan tilskrives elektrificering," siger Per Henriksen.

Målet er elektrificering
Politisk har der på Christiansborg længe været bred enighed om, at målet for togtrafikken er elektrificering. Trafikordfører Magnus Heunicke (S), er meget positiv over for DKT's løsningsmodel og S har da også i sit trafikudspil lagt op til at sælge overskydende IC4-tog fra.

"Vi skal ikke vente med at reagere, til IC4-togenes levetid udløber. Så er det for sent. Vi mener, at vi i takt med, at elektrificeringen gennemføres, skal konvertere til eltog, men elektrificeringen skal være gennemført, inden IC4-togenes levetid udløber," mener Magnus Heunicke.

Han efterlyser en overordnet plan for, hvornår man ønsker, at elektrificering skal være gennemført.

Trafikordfører i Venstre Kristian Pihl Lorentzen vil ikke afvise, at man kan sælge IC4-togene fra, når elektrificeringen er gennemført, og der ikke længere er brug for dieseltog, men maner dog til besindighed.

"Det er min klare overbevisning, at IC2- og IC4-ordrerne hænger uløseligt sammen. De, der taler om at afsætte IC4-togene, må forholde sig til, at der faktisk ligger en ordre på de her tog. En ordre, som Venstre i sin tid ikke lagde stemmer til, er jeg nødt til at tilføje," oplyser Kristian Pihl Lorentzen.

Han vil dog ikke afvise, at man kan sælge togene fra til sin tid, men minder om, at det ikke bliver noget, man skal forvente inden for bare de næste 3-4 år.

"Elektrificering tager tid. Udskiftning af signalsystemet og elmaster hænger uløseligt sammen, så der vil gå noget tid, før man kan komme over på eltog. Når det så sker, så er det ikke usandsynligt, at vi kan sælge IC4-togene. Hvor stor efterspørgslen efter dem til den tid vil være, det er svært at sige, men vi må sondere terrænet. Men jeg tror ikke vi vil kunne komme over på eltog, før IC4-togene har kørt i ca. 10 år på de danske skinner," siger Kristian Pihl Lorentzen.

Trafikforsker: Salg af tog er muligt
Selvom det kan være begrænset, hvor mange lande der vil være interesserede i at købe dieseltog af Danmark til sin tid, så kan det være muligt at sælge til udlandet, men det kræver, at togene kan køre i de pågældende lande. Det vurderer trafikforsker ved Danmarks Tekniske Universitet Alex Landex.

"Det kan godt være begrænset, hvor meget andre lande vil være villige til at købe, når de selv hellere vil køre på el. Hvorfor skulle man købe dieselmateriel, når man dybest set hellere vil køre på el. Når det er sagt, så er det jo langtfra alle landenes jernbanestrækninger, der er elektrificeret. Polen har eksempelvis en elektrificeringsgrad på 60 pct. Det vil sige, at 40 pct. ikke er elektrificeret og sådan er situationen også i mange andre europæiske lande."

"Selvom det kan lade sig gøre at få solgt togene, så er det svært at sige, hvem der kan være en mulig køber. Bag tallene om landenes elektrificeringsgrad ligger der ingen oplysninger om, hvilke baner der ikke er elektrificeret. Generelt set er Danmark et af de meget få lande, der ikke har elektrificeret hovedbanerne," siger Alex Landex.

Omtalte personer

Kristian Pihl Lorentzen

MF (V), transportordfører (2006-), næstformand for Færdselssikkerhedskommissionen, major
videregående officersuddannelse (Forsvarsakademiet og Hærens Officersskole 1990)

Magnus Heunicke

Sundhedsminister, MF (S)
journalist (DJH 2002)

Per Henriksen

Chefkonsulent, DI Transport, sekretariatsleder, Brancheforeningen Dansk Luftfart
cand.lact. (Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole 1982), MBA, phd. (CBS)

Politik har aldrig været vigtigere
Få gratis nyheder fra Danmarks største politiske redaktion
Ved at tilmelde dig Altingets nyhedsbrev, accepterer du vores generelle betingelser