Om  
Inger Støjberg
Thomas Rørdam

Inger Støjberg får endeligt svar fra Rigsretten i år

Rigsretssagen mod Inger Støjberg (løsgænger) starter sine 38 retsmøder 2. september, og der forventes dom i sagen inden jul. Det oplyser Rigsretten på sin hjemmeside.

Redaktionen

Folketinget har vedtaget at rejse en rigsretssag mod Inger Støjberg for en mulig ulovlig instruks om at adskille alle asylpar, hvor den ene var mindreårig - uden individuelle vurderinger. Instruksen blev givet i 2016, da Inger Støjberg var udlændinge- og integrationsminister.

Rigsretten begynder med et forberedende møde 25. juni (26. juni reserveres til eventuelt ekstra møde), og så vil hovedforhandlingen, altså selve retssagen, begynde 2. september. Der vil være retsmøder frem til tirsdag 30. november - ca. ligeligt fordelt over de tre måneder, dog færrest i oktober. Retsdagene forventes at vare fra klokken 9-15.

Rigsretten består af 15 politisk valgte lægdommere og 15 højesteretsdommere. Disse blev udpeget tirsdag (se listen nedenfor). Formand er højesteretsdommer Thomas Rørdam.

Rigsretssagen mod den tidligere næstformand for Venstre blev vedtaget i Folketinget i begyndelsen af februar med stemmerne 139 for og 30 imod.

Fakta:

Rigsrettens højesteretsdommere:

Thomas Rørdam (Rigsrettens formand)
Dommer i Højesteret fra 2002. Højesteretspræsident fra 2017

Jon Stokholm (fratræder med udgangen af april 2021)
Dommer i Højesteret fra 2003

Poul Dahl Jensen (Rigsrettens næstformand)
Dommer i Højesteret fra 2004

Vibeke Steen Rønne
Dommer i Højesteret fra 2005

Jens Peter Christensen
Professor, dr.jur. Dommer i Højesteret fra 2006

Henrik Waaben
Dommer i Højesteret fra 2006

Michael Rekling
Dommer i Højesteret fra 2007

Hanne Schmidt
Dommer i Højesteret fra 2009

Lars Hjortnæs
Dommer i Højesteret fra 2010

Oliver Talevski
Dommer i Højesteret fra 2011

Jan Schans Christensen
Professor, dr.jur. Dommer i Højesteret fra 2012

Kurt Rasmussen
Dommer i Højesteret fra 2012

Jens Kruse Mikkelsen
Dommer i Højesteret fra 2013

Lars Apostoli
Dommer i Højesteret fra 2014

Anne Louise Bormann
Dommer i Højesteret fra 2016

Kristian Korfits Nielsen (indtræder som dommer i Rigsretten den 1. maj 2021)
Dommer i Højesteret fra 2017

Rigsrettens folkevalgte dommere:

1. Erik Christensen
Udpeget af S

2. Jacob Mchangama (indtrådt i stedet for Nicolai Mallet)
Udpeget af V

3. Pia Gjellerup
Udpeget af S

4. Karoly Németh
Udpeget af V

5. Klaus Bach Trads
Udpeget af R

6. Christian Langballe
Udpeget af DF

7. Kirsten Brosbøl (indtrådt i stedet for Karin Gaardsted)
Udpeget af S

8. Gert Eg
Udpeget af V

9. Anne Grete Holmsgaard
Udpeget af SF

10. Ingelise Bech Hansen
Udpeget af EL

11. Keld Holm
Udpeget af K

12. Karen J. Klint
Udpeget af S

13. Karen Rønde
Udpeget af V

14. Leif Donbæk Thomsen
Udpeget af SF

15. Mette Vestergaard Huss
Udpeget af V

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Inger Støjberg

MF, partistifter (DD), fhv. udlændinge- og integrationsminister
MBA (Aalborg Uni. 2013)

Thomas Rørdam

Fhv. præsident, Højesteret
cand.jur. (Aarhus Uni. 1976), LLM (University of California, Berkeley 1977)