Jarl Cordua: Nu går magtdelingen i Venstre i gang

KOMMENTAR: Venstre holder torsdag gruppemøde på Christiansborg, hvor man så småt vil tage fat på fordelingen af posterne som gruppeformand og politisk ordfører. Den planlagte hurtige magtdeling er gået i vasken, efter partiet fik et bedre valg end ventet, skriver Jarl Cordua.

De i forvejen ret teoretiske muligheder for en SV-regering fortoner sig langsomt og sikkert i horisonten. Det betyder, at dagene, hvor Lars Løkke Rasmussen kan paradere i dansk politik som erklæret statsministerkandidat og måske endda uerklæret kommissærkandidat, er ved at rinde ud.

Helt konkret holder Venstre torsdag gruppemøde på Christiansborg, hvor man så småt tager fat på fordelingen af de ordførerposter og den konstituering – eller magtdeling – af partiet, som længe har optaget sindene, henset til at man internt længe før valget har indset, at regeringsmagten var tabt.

Det er på mange måder nye tider i dansk politik, og det er det også for alliancerne i Venstre, hvor tingene ofte går hurtigt, men hvor man hele tiden – også under valgkampen – har diskuteret og opstillet fremtidig magtdeling i partiet efter Løkkes forventede fald fra tinderne.

Den planlagte magtdeling byggede på den formodning, som til dels blev bekræftet af meningsmålingerne til det sidste, at Venstre fik et halvskidt valg og i hvert fald ikke et særligt godt valg. Konsekvensen lå lige for: Løkke gik selv af – eller ville blive tvunget væk ganske hurtigt. Måske allerede på valgaftenen. (Det var blandt andet i det lys, at mange bemærkede, hvordan Troels Lund Poulsen tidligt på aftenen var den første til at kramme Kristian Jensen, da han kom ind til Venstres valgfest i Landstingsalen på Christiansborg.)

Sådan kom det som bekendt ikke til at gå, hvilket torpederede planerne for en hurtig magtdeling, som den gamle Kristian Jensen-fløj plus nytilkomne som for eksempel Troels Lund Poulsen havde besluttet sig for. De forventede, at de ville udgøre et flertal, der kunne sætte sig på magten, og hvor Karsten Lauritzen blev ny gruppeformand og Sophie Løhde ny politisk ordfører.

I denne magtdeling indgik det naturligvis, at Kristian Jensen overtog formandsstolen i Venstre. Imidlertid har Jensens – især for mange Venstrefolk overraskende –  ikke særligt imponerende personlige stemmetal – sammen med Venstres store fremgang – ændret på det billede.

Man er mange steder i organisationen blevet overbevist om, at Jensen simpelthen ikke er i stand til at vinde valg. Så hvorfor i alverden gøre ham til formand, hvis ikke man tror på hans muligheder? Men hvem er alternativet?

For at besvare det spørgsmål vil man skæve til de enkelte V-kandidaters personlige stemmetal. Inger Støjberg trak imponerende mange personlige stemmer og fik næsten tre gange så mange stemmer som næstformand Jensen. Det skyldes først og fremmest den fungerende udlændinge- og integrationsministers markante profil på hendes hidtidige ressortområde.

Det er formentlig også baggrunden for, at Støjberg nu ser ud til at skulle bruge tid på at svare på spørgsmål, hvis rød blok – hvad der er forventningen – nedsætter en eller anden form for undersøgelse af sagen om hendes ulovlige instruks vedrørerende barnebrude.

Det vil alt andet lige stække Støjberg politisk for en tid. Måske har Støjberg også erkendt dette, da hun har signaleret på de indre linjer, at hun i den kommende valgperiode slet ikke vil beskæftige sig med området. Bevæggrundene kan man gisne om, men det siger sig selv, at Støjberg får problemer med at kommunikere på dette område, så længe sagen er uafklaret.

Støjberg er qua sin store opbakning fra vælgerne og sin styrkeposition hos en mindre del af gruppen – indtil videre – stadig en magtfaktor i partiet. Hvem foretrækker hun? Indtil videre har hun været Løkkes støtte, men hans tid er der bred enighed om er ved at være forbi.

Hun menes også at have en stærk alliance med tidligere gruppeformand og nuværende MEP Søren Gade, og derfor ser mange i partiet efter, hvad den indimellem meget åbenmundede politiker kan finde på at melde ud – til trods for at han ikke længere er medlem af folketingsgruppen.

Den nye mand i folketingsgruppen Tommy Ahlers fik også et meget imponerende personligt stemmetal i København, hvor han formodentlig fik talt sig ind i et moderat borgerligt vælgersegment.

Vælger Ahlers at gå efter magtpositioner i partiet? Indtil videre er han vellidt i gruppen, hvor man er opmærksom på hans selvtillid, men noget usikker på hans stamina. Vil han, der også har en spændende karriere som erhvervsmand ved siden af, på den lange bane finde så megen glæde i en hverdag på et lille kontor på Christiansborg med de daglige frugtesløse stormløb mod regeringen, som er et oppositionspartis lod? Er Ahlers med i "det lange magtspil", eller rækker tålmodigheden kun til spillet her og nu?

En af Ahlers' politiske allierede er Jakob Ellemann-Jensen, som sammen lavede flere valgvideoer under valgkampen, der gjorde det klart for alle, at her var der en politisk bromance mellem de to Venstrefolk, der begge har en tiltrængt byprofil.

Ellemann er indtil videre holdt ude af den plan, som Jensen-fløjen fik strikket sammen før valget, men som nu er usikker, fordi Løkke stadig sidder som formand. For hvis ikke Løkke er gået af som formand, hvad er så Kristian Jensens rolle? Skal han bare være næstformand, eller skal han selv gå efter at blive enten gruppeformand eller politisk ordfører?

Hvis Kristian Jensen går efter posterne, så risikerer han, at den skrøbelige alliance falder på gulvet, og at han selv står med ingenting. Forholder han sig helt passiv, så har han ikke rigtig nogen platform, og det udstiller i øvrigt det, som også ligner et permanent problem i mange Venstrefolks øjne: Han fremstår som impotent. Første gang, da han ikke væltede Løkke i 2014. Og nu igen efter at Løkke kaprede partiet 14 dage før valget med sin SV-melding, som næstformanden intet kendte til.

Hvad gør Løkke selv? Ja, det er også meget uklart. Ingen ved det. I regeringsperioden blandede han sig direkte i fordelingen af posterne, senest da Britt Bager blev politisk ordfører og Karen Ellemann gruppeformand. Men det er faktisk en mere udbredt tradition, at gruppen konstituerer sig uden formandens alt for synlige indblanding.

Indtil videre er der dog en gruppe omkring den gamle ledelse, der vil foreslå Karen Ellemann. Det er dog en klar vurdering, at hun ikke kan samle flertal bag sig, hvis Karsten Lauritzen bliver hendes modkandidat, hvilket alt tyder på.

Løkkes rolle er derfor den, at han formentlig gør mest "gavn" som den, der bare ved at blive siddende som formand holder Kristian Jensen i skak. Så længe Løkke sidder, så kan Jensen ikke rigtig foretage sig noget uden at virke offensiv i magtspillet på en måde, der kan fremprovokere og legitimere, at Løkke også blander sig.

Imens går tiden, og de fleste mener, at den ikke arbejder for Kristian Jensen. Vokser en anden formandskandidat frem end Kristian Jensen, der kan samle gruppen, så er Løkkes rolle udspillet. Det kan hurtigt ske. Det er Jensen formentlig også selv ved at indse, der spores i al fald en vis frustration på de indre linjer.

Kunne man forestille sig, at Jakob Ellemann-Jensen nu bliver bragt i spil i stedet for Sophie Løhde som politisk ordfører? Det tyder meget på. Ellemann har tidligere haft pæn succes som politisk ordfører under den tidligere regering og er i det hele taget den mest succesfulde på posten siden Anders Fogh Rasmussen. Derfor bliver det også svært at argumentere imod, at han ikke skulle udfylde denne platform.

Problemet for "Jensen-alliancen plus" er imidlertid, at det skaber knas i den "gamle" magtdeling, hvor den særdeles ambitiøse Sophie Løhde pludselig risikerer at stå med ingenting. Valget har ændret på magtforholdene i partiet. Den utidige alliance er blevet overmoden, kunne man sige.

Hvad så med idéen om at gøre Jakob Ellemann-Jensen til formand? Her vil hans støtter pege på, at der er tale om en modningsproces, der dog allerede er ved at give små gevinster. Hvor man i byerne godt kan se den nye formand, så kniber det i partiets kerneområde, især i Jylland, hvor man ikke rigtig er fan af den fungerende miljø- og fødevareministers politik over for landbruget.

Her spiller Søren Gade en vigtig rolle som udtalt repræsentant for især det jyske Landbo-Venstre. For han, der hidtil har givet udtryk for, at han ikke anser Ellemann for at være politisk tør bag ørene, kan vælge at pege på Ellemann. Hvis det sker, så vil det ske i den tætte alliance, som Gade har med Inger Støjberg.

De, der ønsker Ellemann det godt, mener, at tingene – langsomt – bevæger sig i Ellemanns retning. Ikke nødvendigvis på grund af stor kærlighed, men især på grund af tiltroen til, at han evner at tiltrække stemmer, så Venstre på sigt kan genvinde regeringsmagten. I modsætning til Venstres næstformand.

Indtil videre gør Ellemann alt, hvad han kan for at sidde helt stille. Hvis gruppen vælger Ellemann som politisk ordfører, så er han et skridt nærmere formandsstolen. Spørgsmålet er derfor, om Jensen-alliancen er stærk nok til at vælge en anden kandidat og dermed bremse Ellemann.

Ellemanns popularitetskurve er der i øvrigt mange, der hævder, at Jensen har forsøgt på at stoppe siden Venstres landsmøde i fjor, hvor målinger viste, at han kunne blive en trussel for Jensen, hvis vælgerne kunne bestemme.

Det hævdes at være sket med diverse benspænd udført fra Jensens position både i regeringens Økonomiudvalg og Koordinationsudvalg. Derfor ligner en mulig kampafstemning om posten som politisk ordfører et meget afgørende slag om partiets fremtidige ledelse.

Og hvad så med Karsten Lauritzen? Kunne han blive ny gruppeformand, som der blev lagt op til. Ja, han tilhører formelt Jensen-fløjen, men har formået at holde linjen til de gamle Løkke-støtter og de efterhånden ganske mange allianceløse i gruppen.

Faktisk må man indskyde, at fløjdannelsen er en ret ny foreteelse i Venstre, og en del gamle sukker efter at komme tilbage til normaltilstanden. Også derfor er Lauritzen, der har haft pæn succes som skatteminister, også et godt bud som ny gruppeformand og derfor utvivlsomt også en af fremtidens formænd for partiet. Han fik i øvrigt også et ret godt personligt valg. 

-----

Jarl Cordua er liberal-borgerlig politisk kommentator og vært på radioprogrammet Cordua & Steno på Radio24syv. Hver onsdag skriver han en politisk kommentar på Altinget. Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Forrige artikel Jonas Herby: Jeg håber, vi får en kedelig transportminister Jonas Herby: Jeg håber, vi får en kedelig transportminister Næste artikel Benny Damsgaard: S-regering er første skridt mod politiske embedsmænd Benny Damsgaard: S-regering er første skridt mod politiske embedsmænd