Justitsministeriet: Embedsværket må gerne levere ministeroplæg til møder i S-erhvervsklub

Justitsministeriet blåstempler ministrenes brug af embedsværket i forbindelse med møderne i Socialdemokratiets erhvervsklub. Regeringen vil ikke ændre reglerne på området. "Jeg er ikke enig i Justitsministeriets konklusion," udtaler juraprofessor.

Både finansminister Nicolai Wammen og skatteminister Morten Bødskov har fået embedsværkets hjælp i forbindelse med møderne i Socialdemokratiets erhvervsklub. 
Både finansminister Nicolai Wammen og skatteminister Morten Bødskov har fået embedsværkets hjælp i forbindelse med møderne i Socialdemokratiets erhvervsklub. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix
Christoffer Lund-Hansen

Det er helt efter bogen, når finansminister Nicolai Wammen (S) eller skatteminister Morten Bødskov (S) får hjælp af embedsværket til at udarbejde oplæg og andet materiale i forbindelse med møderne i Socialdemokratiets erhvervsklub, Erhvervsforum Vækst DK, som medlemmerne årligt betaler 20.000 kroner for at deltage i.

Det slår justitsminister Nick Hækkerup (S) fast i en ny redegørelse fra Justitsministeriet til Folketingets Retsudvalg. 

I den syv sider lange redegørelse, der er udarbejdet efter forespørgsel fra SF-retsordfører Karina Lorentzen, gennemgår Justitsministeriet en række 'udredninger', 'betænkninger', og 'rapporter', som omtaler forholdet mellem ministre og embedsmænd før den endelige konklusion. 

"På baggrund af ovenstående er det sammenfattende Justitsministeriets opfattelse, at ministeren i sin egenskab af regeringsmedlem og partipolitiker af embedsværket kan bistås med faglig rådgivning," lyder vurderingen, der fortsætter:

"Embedsværket kan således levere baggrundsmateriale, oplæg, taler mv. til ministeren om emner, som ligger inden for ministerens ressort, eller som har tilknytning til ministerens funktion i regeringen, herunder hvis ministeren har behov for at redegøre for regeringens politik inden for et andet ressortområde, også hvis materialet anvendes i partimæssige sammenhænge."

Det understreges, at det konkrete spørgsmål om, i hvilket omfang embedsværket kan yde bistand og udarbejde materiale til brug for ministerens deltagelse i aktiviteter i en erhvervsklub ikke har været udtrykkeligt behandlet i de relevante udredninger og betænkninger eller i den juridiske litteratur.

Vurderingen fra Justitsministeriet er, at møderne i Socialdemokratiets erhvervsklub er sammenlignelige med ministrenes optræden i partimæssige sammenhænge, hvor embedsmændene - ifølge Justitsministeriet - gerne må hjælpe ministeren.

"Det er imidlertid Justitsministeriets vurdering, at de ovenfor beskrevne rammer for embedsværkets bistand til ministeren, herunder navnlig for så vidt angår ministerens optræden i partimæssige sammenhænge, må finde tilsvarende anvendelse," står der i redegørelsen, som fortsætter:

"Det indebærer blandt andet, at embedsværket kan bistå ministeren med materiale til brug for oplæg mv. i foreninger, sammenslutninger mv., herunder erhvervsklubber, om emner, som ligger inden for ministerens ressort, eller som har tilknytning til ministerens funktion i regeringen."

Altinget logoErhverv
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget erhverv kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
0:000:00