K støtter regeringens klimamål

CO2: Konservative er helt med på regeringens mål om 40 procent CO2-reduktion i 2020. Det kan gøres uden at skade konkurrenceevnen, mener partiet. Venstre er helt uenig.
Ifølge Konservative skal der gennemføres flere CO2-reduktioner end de 34 procent, der allerede er på plads med energiforliget. Konservative ligger sig op ad regeringens mål.
Ifølge Konservative skal der gennemføres flere CO2-reduktioner end de 34 procent, der allerede er på plads med energiforliget. Konservative ligger sig op ad regeringens mål.Foto: Colourbox
Hjalte T. H. KragesteenSara Fleckner Vilstrup

Vi er blandt de lande i Europa, som har den højeste CO2-reduktion, og vi vil ikke påføre erhvervslivet yderligere omkostninger. Det er en dagsorden, som vi hidtil har været enige med Konservative om.

Lars Christian Lilleholt (V), Klima- og energiordfører

Regeringen kan øjne et bredt forlig om dansk klimapolitik. Konservative er således enige i regeringens mål om 40 procent CO2-reduktion i 2020.

Sådan lyder det fra klima- og energiordfører Mike Legarth (K).

”Vi er enige i målsætningen om 40 procent i 2020. Men det er vigtigt, at det sker med respekt for, at virksomhederne skal konkurrere,” siger han.

Partiet gik ellers hårdt til regeringen, da den i august præsenterede sit klimakatalog, som præsenterede virkemidler til at nå netop målet om 40 procent reduktion. Men der var ikke tale om en kritik af målet, men en kritik af de konkrete forslag, lyder det fra Mike Legarth. Så Konservative kan således godt være med, såfremt det sker på den rigtige måde:

”40 procent er klart muligt at nå, hvis man tager de rigtige værktøjer i brug. Det handler om at udnytte teknologien og give virksomhederne de rigtige incitamenter til sænke udslippet,” siger Mike Legarth.

34 procent er uambitiøst
I 2012 blev regeringen sammen med samtlige partier i Folketinget - undtagen Liberal Alliance - enige om, at reducere CO2-udledningen med 34 procent. Men hvis man skal imødegå truslen fra klimaforandringerne, så skal der mere til, mener Konservative: 

”34 procent i 2020 er uambitiøst. Vi er nødt til at gøre mere af hensyn til den globale opvarmning og de naturkatastrofer, der vil komme, hvis vi ikke gør noget,” siger Mike Legarth og forsætter:

”Det handler om hensynet til kommende generationer. For Konservative er det afgørende, at vi til en hver tid lever op til, at vi skal levere en bedre verden til vores børn. Vi skal ikke efterlade regningen i børneværelset.”

Blå blok splittet
Konservatives position splitter den blå blok. Hverken Venstre, Liberal Alliance eller Dansk Folkeparti vil være med på regeringens mål om 40 procent. Hos Venstre holder klima- og energiordfører Lars Christian Lilleholt således fast i, at 34 procent CO2-reduktion er det rigtige. 

”Med 34 procent ligger Danmark rigtig højt. Vi er blandt de lande i Europa, som har den højeste CO2-reduktion, og vi vil ikke påføre erhvervslivet yderligere omkostninger. Det er en dagsorden, som vi hidtil har været enige med Konservative om,” siger han.

Han er derfor helt uenig i Konservatives udlægning om, at det er muligt at reducere CO2-udledningen for Danmark yderligere, uden at det vil være til skade for virksomhederne:

“Det betyder, at der vil komme en større regning til forbrugere og til erhvervslivet,” siger Lars Christian Lilleholt.

Han afviser også, at 34 procents reduktion skulle være uambitiøst.

“34 procent er efter vores opfattelse meget ambitiøst, og opgaven er nu at få de øvrige EU-lande til at løfte sig og få resten af verden at gå sammen vej som Danmark. Konservatives udmelding får ikke Venstre til at skifte holdning,” siger Lars Christian Lilleholt.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Mike Legarth

Stifter, ejer og administrerende direktør i Connection Finans
diplomuddannelse i bestyrelsesarbejde, (INSEAD 2011), diplomuddannelse i ledelse, strategi og innovation (INSEAD 2010), politiassistent (København 1988), sergent (Livgarden 1982), delingsfører UN-Cypern (1981)

Lars Christian Lilleholt

MF (V), fhv. energi-, forsynings- og klimaminister
journalist (DJH 1993)

0:000:00