Karen Ellemann: Sociale indsatser mangler effekt

UDSATTE: Indsatserne på socialområdet virker ikke godt nok, lyder det fra socialminister Karen Ellemann (V), der mandag præsenterede regeringens nye socialpolitiske redegørelse. 

Effekterne af indsatserne på socialområdet er ikke tilstrækkelige.

Sådan lyder det fra social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V). Hun har netop præsenteret regeringens nye socialpolitiske redegørelse, der kortlægger alle indsatser og resultater på socialområdet.

”Den helt grundlæggende udfordring på hele socialområdet er mangel på en viden om, hvad der egentlig sker for de mennesker, det hele handler om, når der iværksættes en lang række af indsatser,” siger Karen Ellemann og tilføjer:

”Vi kender simpelthen ikke nok til resultaterne, og det er derfor, vi nu laver den her socialpolitiske redegørelse for at få ny viden.”

Den nye redegørelse viser, at der blandt andet i gruppen socialt udsatte voksne er mangel på effekter af indsatsen. 26 procent af de udsatte er enten i arbejde eller i uddannelse, når deres indsats afsluttes.

”Når der er gjort en målrettet indsats for at hjælpe dem, så kunne man med rette forstille sig, at de senere er i stand til at blive i uddannelse eller blive i beskæftigelse,” siger Karen Ellemann.

Men fem år senere er tallet blot steget til 28 procent.

”Vi sidder med nogle klare indikationer på, at effekten af indsatsen i hvert fald ikke forankrer sig til det enkle menneske, hvis man efter fem år stadig ikke er kommet i uddannelse eller i beskæftigelse,” siger Karen Ellemann.

Derudover viser redegørelsen, at udsatte børn og unge har udfordringer med det faglige arbejde i grundskolen. Det er endnu et eksempel på, at indsatsen ikke skaber gode resultater.

”Der er simpelthen for stor en forskel mellem, hvordan udsatte børn klarer sig i grundskolen sammenlignet med dem, som ikke er udsatte,” siger Karen Ellemann.

Der skal viden på bordet
Formålet med den nye redegørelse er primært at sikre mere viden om socialområdet. Faktisk blev Social- og Indenrigsministeriet formet til at løse den opgave og fik tilknyttet en data- og analyseafdeling, fortæller ministeren.

Og det står nu mere klart, hvor der mangler viden på socialområdet:

”Den her redegørelse efterlader også en masse spørgsmål, fordi vi får identificeret, hvor det er, vi har videnshullerne. Og med den viden vil vi nu kunne sætte målrettet ind på at få tilvejebragt mere viden om de forskellige indsatser,” siger Karen Ellemann.

Fremadrettet skal redegørelsen fungere som en manual til alle, der arbejder med socialområdet, så de bliver bevidste om indsatsernes effekter. Derudover vil regeringen løbende følge op og lave nye redegørelser.

Læs hele den socialpolitiske redegørelse her.

Forrige artikel Stærk debut til Skipper i partiledermåling Stærk debut til Skipper i partiledermåling Næste artikel Ny alliance skal sætte en stopper for mobning Ny alliance skal sætte en stopper for mobning