Knivforbud på bosteder kan blive svær balancegang for Mercado

FARLIG SYGDOM: Efter turbulent forløb lykkedes det regeringen at lande aftale om 150 sikrede pladser til psykisk syge. Knivforbud kan blive næste skridt for at forbedre sikkerheden på bosteder, men anbefalinger fra ministeriel arbejdsgruppe lader vente på sig.

Et knivforbud bliver sandsynligvis næste skridt i kampen for at skabe bedre sikkerhed for ansatte og beboere på botilbud.

En arbejdsgruppe under Børne- og Socialministeriet har siden februar haft til opgave at undersøge mulige modeller for, hvordan man kan forhindre adgangen til knive for særligt udadreagerende og truende beboere på botilbud.

Anbefalingerne skulle være klar før sommerferien, men ministeriet oplyser nu, at arbejdsgruppen fortsat har et stykke vej endnu – og tidligst forventes at barsle til efteråret.

Dansk Folkeparti erklærer sig klar til at bakke et forslag fra regeringen op, hvis man formår at målrette forbuddet mod farlige psykisk syge.

”Vi skal huske, at langt de fleste beboere er almindelige borgere, som selvfølgelig skal kunne smøre sig en mad. Så et generelt knivforbud kan vi ikke støtte. Men hvis det rettes mod specielle institutioner, kan det være okay,” siger psykiatriordfører Liselott Blixt (DF).

Farlige beboere skal frivilligt vælge sikret tilbud
En serie af drab og overfald på bosteder for psykisk syge i de seneste år har kraftigt understreget behovet for at forbedre sikkerheden på botilbud.

Efter et turbulent forhandlingsforløb lykkedes det kort før sommerferien regeringen at få vedtaget et lovforslag om 150 sikrede pladser for farlige borgere fra de åbne botilbud. Forslaget udsprang af satspuljeaftalen fra efteråret, men regeringen måtte i foråret droppe forslaget på grund af bekymring for, at borgere ville kunne tvinges over på de sikrede pladser.

I stedet er man nu landet på en model, hvor det er frivilligt, om en borger ønsker at tage imod tilbuddet om at lade sig overføre til en af de sikrede sengepladser.

Ifølge FOA-formand Dennis Kristensen er et knivforbud næste skridt.

”De 150 pladser var et godt første skridt, men der skal mere til. Det planlagte drab kan man nok aldrig forhindre, men man bliver nødt til at finde en løsning, hvor man får fjernet knive, der i den akutte situationen kan bruges til at angribe ansatte og andre beboere,” siger han.

Fem ansatte dræbt på fire år
På fire år er fem ansatte på bosteder blevet dræbt med kniv. Men selv om alle anerkender problemet, venter der formentlig Børne- og Socialminister Mai Mercado (K) endnu en vanskelig opgave, når interesserne skal balanceres i en politisk forhandling i kølvandet på arbejdsgruppens afrapportering.

For hvordan kan man fjerne knive uden samtidig at begå overgreb på beboernes hverdagsliv og ret til selvbestemmelse på de åbne botilbud?

”Mit mål er, at vi får skabt sikkerhed og tryghed for medarbejdere og beboere, uden at det går ud over retssikkerheden for de borgere, der helt almindeligt og ganske ufarligt bruger knive i deres dagligdag på botilbud. Jeg glæder mig til, at arbejdsgruppen kommer med nogle input, så vi kan finde nogle holdbare løsninger på knivproblemerne,” udtalte ministeren om arbejdsgruppens nedsættelse i februar.

Bedre Psykiatri: Forbud er ikke løsningen
Bedre Psykiatri – som repræsenterer pårørende til psykiatriske patienter og psykisk syge, advarer imod at vedtage et knivforbud for at vise politisk handlekraft.

”Vi tror ikke på forbud, men på forebyggelse, mere specialiserede bosteder, flere ansatte, som er særligt uddannede til den konkrete opgave og grundlæggende et økonomisk løft af hele området,” siger landsformand Birgit Elgaard.

Dennis Kristensen anerkender udfordringen, men står fast på nødvendigheden af et knivforbud.

”Men grundlæggende er der jo noget rivende galt i, at Arbejdstilsynet kan udstede påbud om, at køkkenknive på fællesrum skal være lænket til væggen, mens der på et værelse så kan ligge en harpun eller machete. Så selv om jeg sagtens kan forstå diskussionen om beboernes retssikkerhed i eget hjem, så bliver man nødt til at veje det op imod sikkerheden for ansatte og andre beboere,” siger FOA-formanden.

I arbejdsgruppen sidder repræsentanter fra Børne- og Socialministeriet, Justitsministeriet, KL, Københavns Kommune og Aarhus Kommune. 

Forrige artikel Danskere vil have Facebook til at betale musikere Danskere vil have Facebook til at betale musikere Næste artikel DF henter vælgere tilbage fra Socialdemokratiet DF henter vælgere tilbage fra Socialdemokratiet