Landbruget: Ren populisme om glyfosat fra Margrete Auken

REPLIK: Margrete Auken (SF) misbruger retssag fra USA til at prøve at skabe forbud mod sprøjtemidlet glyfosat. Det viser overraskende lav tillid til både danske og europæiske myndigheder, skriver viceformand for Landbrug & Fødevarer.

Af Lars Hvidtfeldt
Viceformand i Landbrug & Fødevarer

Margrethe Auken bruger i Altinget 27. august en dom fra en californisk domstol som afsæt til endnu engang at plædere for et forbud mod glyfosat, aktivstoffet i RoundUp.

Dommen pålægger kemivirksomheden Monsanto at betale en mand, der har arbejdet med RoundUp, en erstatning på 1,9. mia. kr., da retten finder, at det er arbejdet med stoffet, der har forårsaget hans lymfekræft.

Forskel på retsinstanser
Det er jo ikke et ukendt fænomen, at der i lavere amerikanske retsinstanser falder domme, som vi med europæiske briller har svært ved at se rimeligheden af, og den aktuelle dom er mig bekendt også appelleret til en højere instans.

Derfor forekommer det som et meget tyndt belæg at lægge til grund for krav om totalforbud mod et stof, som er blandt de allermest testede på verdensplan.

Margrethe Auken fremhæver, at en WHO-undersøgelse konkluderer, at glyfosat ”sandsynligvis er kræftfremkaldende”, mens EFSA (EU’s eget agentur) kommer til den modsatte konklusion.

Flere amerikanske og europæiske agenturer frikender glyfosat
”Men der er sat spørgsmålstegn ved EFSA's uvildighed med for mange industri-interesser for tæt på”, skriver hun, uden at finde anledning til at nævne, at der er rejst særdeles alvorlig tvivl om validiteten af databehandlingen i den WHO-undersøgelse, hun selv læner sig op ad.

Den sag kan man for eksempel læse om i Forbes Magazine.

Margrethe Auken glemmer bekvemt nok også, at der ligeledes ligger undersøgelser fra et andet EU-agentur, ECHA, og det føderale amerikanske EPA, United States Environmental Protection Agency, som også frikender glyfosat for kræftrisiko.

At Miljøstyrelsen adskillige gange har konkluderet, at det er sikkert at anvende glyfosat, både for sundhed og miljø bør vel også have en vis vægt.

Få kræfttilfælde blandt danske landmænd
Man bør nok også i vurderingen af stoffets farlighed inddrage den kendsgerning, at stoffet har været på markedet i Danmark i 40 år og sammenholde det med kræfthyppigheden hos danske landmænd.

Et stort nordisk studie finder, at danske landmænd har den laveste forekomst af kræft af alle erhvervsgrupper baseret på en undersøgelse blandt 15 mio. mennesker.

De eneste kræftformer, hvor landmanden ligger lidt over gennemsnittet er for læbekræft og hudkræft, hvilket formodentlig skyldes, at landmanden går meget ude i den fri natur og får solstråler i ansigtet uden at bruge solbeskyttelse.

Med den udbredte brug af glyfosat i dansk landbrug burde man jo se en overrepræsentation af lymfekræft blandt danske landmænd.

Det er altså slet ikke tilfældet. Faktisk forholder det sig modsat, da danske landmænd med signifikant sikkerhed har lavere forekomst af lymfekræft end gennemsnittet for befolkningen.

Dårlig tillid til sundhedsmyndigheder
Det er lidt beskæmmende, at en EU-parlamentariker har så ringe tillid til både de danske, de europæiske og de føderale amerikanske sundhedsmyndigheder, men bruger en – med al respekt – tilfældig dom i en lavere domstol i Californien til at fremme sit politiske ærinde.

Det kan man vist godt kalde populisme.

Forrige artikel Finans Danmark-direktør bliver vært på TV-Avisen Finans Danmark-direktør bliver vært på TV-Avisen Næste artikel Løkke sætter tidspunkt på udspil til sundhedsreform Løkke sætter tidspunkt på udspil til sundhedsreform