Lead Agency ud af 2017 med vækst og overskud

REGNSKAB: Lead Agency A/S, der leverer Public Affairs- og PR-ydelser, gik 10 procent frem i omsætning på et år og giver million i overskud. "Et særligt indsatsområde er det digitale," forklarer direktør Søren Kaster.

Optimismen er til at spore i 2017-regnskabet fra Lead Agency A/S, der netop er offentliggjort.

Selskabet på Nørrebro i København, der har Søren Kaster som direktør, kan i 2017-regnskabet notere en omsætningsfremgang til 37 millioner kroner mod 33,8 millioner året før. 

Efter selskabsskat på 386.000 kroner giver det et overskud på 677.000 kroner, der lægges til egenkapitalen, som ved årets udgang var cirka 5,5 millioner kroner. 

Ejerne, der blandt andet tæller Søren Kaster, Torsten Jansen, Peter Albæk og DR-formand Michael Christiansen (ejerandel 15-20%), tager med andre ord ikke udbytte ud - trods det nydelige resultat.

Lead Agency beskæftigede i 2017 i snit 34 heltidsmedarbejdere mod 28 året før. Typisk arbejder de med politisk interessevaretagelse for deres kunder.

Det gode regnskab føjer sig til lignende fra andre public affairs-bureauer, der i disse år kan notere fremgang på skuldrene af den stigende politiske aktivitet i Danmark med tilhørende behov for lobbyrådgivning.

Glad beretning
I regnskabet, der er uden anmærkninger fra revisor, skriver ledelsen:

"2017 blev endnu et vækstår for Lead Agency med en omsætning, der steg til næsten 37 millioner kroner. Et resultat, der blev opnået især på grund af en række større kampagner, men også fordi gode langvarige relationer til kunder har ført til flere opgaver, der spreder sig fra Public Affairs til PR og branding.

Et EBITDA på næsten to millioner er også mere end en fordobling i forhold til 2016. Det er dog fortsat et mål at øge indtjeningen yderligere – og det er ledelsens forventning, at det sker i 2018. Et særligt indsatsområde er det digitale, hvor Lead Agency allerede har fået godt fat, men hvor potentialet er stort – ikke mindst fordi der er udviklet en række nye stærke ydelser.

Samlet set er resultatet for 2017 tilfredsstillende – og forventninger til 2018 store."

Lead Agency blev stiftet i 2007 af Kresten Schultz Jørgensen, der ved nytår forlod sit gamle selskab for at gå egne veje igen.

 

Forrige artikel Ny klummeskribent på Altinget: Biskop Peter Skov-Jakobsen Ny klummeskribent på Altinget: Biskop Peter Skov-Jakobsen Næste artikel Når staten lockouter: Lovforslag og udbetaling af støtte kan blive forsinket Når staten lockouter: Lovforslag og udbetaling af støtte kan blive forsinket