Gense pressemøde: Regeringen og Danske Regioner indgår aftale om 600 millioner til psykiatrien

FORDELT: Fordelingen af millionbeløbet fra finansloven skal sikre, at der kan ansættes flere medarbejdere i psykiatrien. Samtidig skal aftalen styrke retspsykiatrien. Gense pressemødet her.

Mads Outzen Simon Lessel

Flere hænder, bedre fysiske forhold, udvidelse af retspsykiatrien og kommende forhandlinger om en ny tiårsplan.

Sådan kan aftalen om, hvordan de 600 millioner kroner til psykiatrien fra finanslovsaftalen skal fordeles, kort opsummeres. Aftalen mellem regeringen, støttepartierne og Danske Regioner blev præsenteret på et pressemøde fredag morgen.

”Jeg er glad for, at vi sammen med aftalepartierne fra finansloven og Danske Regioner er blevet enige om at få flere hænder på gulvet, højne kvaliteten i behandlingen og også konkret udbygge vores psykiatri med flere sengepladser,” lød det fra sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S).

Der var også tilfredshed med aftalen hos regionsrådsformand i Region Hovedstaden Sophie Hæstorp Andersen.

”Nu kan vi komme i gang med at investere. Nu kan vi komme i gang med at sikre flere sengepladser og mere personale. Med aftalen tager vi endnu et skridt mod at gøre psykiatrien bedre,” lød det fra Sophie Hæstorp Andersen.

Flere penge til retspsykiatrien
Ud af de i alt 600 millioner skal de 510 millioner gå til at udvide kapaciteten og sikre flere ansatte i psykiatrien. De flere hænder skal blandt andet være med til at mindske brugen af tvang, lyder det i pressemeddelelsen.

De resterende 90 millioner skal bruges til at styrke retspsykiatrien.

Med aftalen er parterne også blevet enige om, at de 150 særlige pladser til patienter med særlig aggressiv adfærd fremover kan bruges på en anden måde. Det sker, fordi flere af sengepladserne løbende ikke har været udnyttet til fulde.

”Desværre har det vist sig, at pladserne ikke helt har ramt målgruppen. I hvert fald har en tredjedel stået tomme sidste år. Derfor er vi glade for i regionerne, at vi i samarbejde med kommunerne får mulighed for at ommærke pladserne på en måde, så de stadig kommer til at indgå i psykiatrien og i endnu højere grad målrettes borgere med udadreagerende adfærd,” forklarede Sophie Hæstorp Andersen.

Forhandlinger om 10 årsplan venter
Parterne har med indgåelse af aftalen samtidig givet håndslag på at indlede forhandlingerne om en ny tiårsplan for psykiatrien.

Den del af aftalen glæder Radikales sundhedsordfører, Stinus Lindgreen.

”Det er helt afgørende, at der i planen står, at ministeren snart vil indkalde til forhandlinger om en hårdt tiltrængt tiårsplan for psykiatrien. Det glæder vi os meget til, og vi skal nok sørge for løbende at minde ministeren om det,” sagde Stinus Lindgreen.

Sundhedsminister Magnus Heunicke ønskede på pressemødet ikke at sætte dato på, hvornår forhandlingerne om tiårsplanen indledes. Forhandlingerne begynder ”så snart situationen er klar til det”, forklarede ministeren.

”Vi ville godt have været i gang allerede i starten af det her år, men som alle ved, så skete der nogle andre ting i vores sundhedsvæsen, der gjorde, at vi blev nødt til at lægge vigtige ting til side for at håndtere epidemien.”

Læs hele aftaleteksten her.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Julie Skovsby

Fhv. MF (S)
cand.scient.pol. (SDU 2012)

Karina Lorentzen Dehnhardt

MF, gruppeformand (SF), retsordfører, formand, Udvalget for Landdistrikter og Øer
akademiøkonom (Esbjerg Business College. 1997), lærer (Haderslev Statsseminarium. 2002), MA professionel kommunikation (Roskilde Uni. 2018)

Magnus Heunicke

Sundhedsminister, MF (S)
journalist (DJH 2002)