Måling viser massiv opbakning til Mette Frederiksens udmelding: Ministre skal ikke rykkes frem i vaccinekøen

VACCINE: Regeringen har ansvaret for at styre Danmark sikkert gennem krisen. Alligevel følger ministrene samme vaccinationsplan som resten af befolkningen, hvilket ifølge ny måling bakkes massivt op blandt danskerne. Man skal praktisere, som man prædiker, siger S-ordfører. 

Karl Emil Frost

Mens andre landes regeringsledere har stillet sig forrest for at lade sig vaccinere mod covid-19, så venter statsminister Mette Frederiksen (S) og resten af regeringstoppen fortsat på det første stik.

For selvom regeringstoppen og centrale personer hos sundsmyndighederne har et helt særligt ansvar for at styre Danmark sikkert igennem coronakrisen, følger de samme vaccineplan som resten af befolkningen.

Da ingen ministre er i risikogruppen, bliver samtlige ministre først vaccineret, når det er deres aldersgruppes tur, bedyrede statsministeren senest på et pressemøde i begyndelsen af januar.

Og S-regeringens tilgang høster bred opbakning blandt danskerne, viser en ny meningsmåling foretaget af Epinion for Altinget.

"Det er et vigtigt signal at sende, at vi alle sammen er lige meget værd. Vi har alle en lige vigtig rolle at spille. Det handler udelukkende om at redde menneskeliv og begrænse smitte mest muligt.”

Rasmus Horn Langhoff, Sundhedsordfører, Socialdemokratiet

Her erklærer 45 procent af danskerne sig enten ’helt uenige’ eller 'overvejende uenige' i, at politikere og embedsmænd med en særligt vigtig rolle i bekæmpelsen af coronavirus, bør vaccineres som nogle af de første.

Til sammenligning svarer 27 procent af de adspurgte, at de er ’helt enige’ eller ’overvejende enige’, mens 23 procent svarer ’hverken eller’.

Skyldes høj tillid
Tallene afspejler flere forskellige forhold, vurderer Asmus Leth Olsen, der er professor MSO i eksperimentel offentlig forvaltning på Københavns Universitet.

For det første peger alle undersøgelser på, at langt de fleste danskere vælger at tage vaccinen, når de får den tilbudt. Derfor er der et mindre behov for at se ministre og centrale myndighedspersoner statuere et eksempel ved at tage imod de første stik.

”Danmark hører til blandt toppen, når man måler på, hvor stor en andel af landenes befolkninger der vil tage imod vaccinen. Så argumentet om, at de ledende politikere skal vise vejen, er ikke så stærkt i en dansk kontekst,” siger han.

Derudover, fortæller professoren, har befolkningen grundlæggende tillid til det politiske system, og andre kræfter forventes derfor hurtigt at træde til, hvis centrale ministre i en periode forhindres i at arbejde

”Den almindelige dansker er dermed mindre modtagelig over for argumentet om, at en særligt udvalgt skare i centraladministrationen bør vaccineres først,” vurderer Asmus Leth Olesen.

S står fast
Og selvom eksempelvis sundhedsminister Magnus Heunicke og direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm spiller en afgørende rolle i håndteringen af corona, står S-regeringen da også fast på sin tilgang til vaccinationsplanen.

”Raske og rørige danskere skal ikke stå først for, når vaccinerne udrulles, med mindre der er tale om frontpersonale i ældreplejen og sundhedsvæsenet. Og det gælder uanset beskæftigelse og indflydelse. Derfor skal ministre ikke foran i køen," siger sundhedsordfører Rasmus Horn Langhoff (S).

Mener du slet ikke, at beslutningen om hvorvidt ministre skal stilles frem i køen eller ej, indeholder et dilemma?

”Nej. Det indeholder ikke et dilemma. Alle spiller en vigtig rolle for at få samfundet til at køre rundt. Vi synes, det ville være helt urimeligt, hvis en ung regering modtog vaccinen foran næsen på de ældre og sårbare.”

I forhold til håndteringen af coronakrisen spiller alle vel ikke en lige så vigtig rolle som Mette Frederiksen, Magnus Heunicke og Søren Brostrøm?

”De har selvfølgelig nogle meget vigtige roller i forhold til håndteringen af corona. Men vi har også et arbejdsmarked, skoler og børnehaver, der skal køre videre. Derfor mener jeg bestemt ikke, det kan forsvares at udpege enkelte, som kan springe foran i vaccinekøen med henvisning til deres stilling i samfundet,” siger sundhedsordføreren og tilføjer:

”Man skal praktisere, som man prædiker. Det er et vigtigt signal at sende, at vi alle sammen er lige meget værd."

 

Læs også

Dokumentation

Bag målingen: 

Denne undersøgelse er udarbejdet på baggrund af i alt 1.089 gennemførte interview med repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover.
Interviewene er gennemført i perioden 18. – 21. januar 2021.

Spørgsmål: 
Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: De højtstående embedsmænd og politikere, som spiller en særlig vigtig
rolle i bekæmpelsen af coronavirus, bør vaccineres som nogle af de første?

Helt enig 11 %
Overvejende enig 16 %
Hverken enig eller uenig 23 %
Overvejende uenig 23 %
Helt uenig 22 %
Ved ikke 5 %
Ønsker ikke at svare 1 %

Statistisk usikkerhed +/- 3,0 %


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Rasmus Horn Langhoff

Sundhedsordfører, MF (S)
cand.mag. i historie og medier og kultur (Københavns Uni. 2014)