Magistrene har spurgt medlemmerne: Regeringens opholdskrav vil få forskere til at blive hjemme

REGLER: Forskere vil overveje at blive hjemme, hvis regeringen efter planen indfører det aftalte opholdskrav – og det gælder særligt ph.d.er. Det konkluderer en undersøgelse fra Magistrenes A-kasse. 

Regeringens nye opholdskrav kan ramme forskere særligt hårdt – og vil betyde, at færre søger ud for at dygtiggøre sig, hvis man skal tro en undersøgelse foretaget af Magistrenes A-kasse. Arkivfoto fra Københavns Lufthavn. 
Regeringens nye opholdskrav kan ramme forskere særligt hårdt – og vil betyde, at færre søger ud for at dygtiggøre sig, hvis man skal tro en undersøgelse foretaget af Magistrenes A-kasse. Arkivfoto fra Københavns Lufthavn.  Foto: Scanpix/ Mads Claus Rasmussen
Toke Gade Crone Kristiansen

"Tusindvis af forskere og andre højtuddannede danskere vil nu være tilbageholdende med at rejse ud for at blive klogere. Det er ikke bare en stor begrænsning for den enkelte, men et kæmpe tab for Danmark.”

Sådan siger formand for Magistrenes A-kasse, Per Clausen, på baggrund af en undersøgelse, som A-kassen har gennemført hos sine medlemmer om betydningen af det opholdskrav, som regeringen er blevet enige med Dansk Folkeparti om at indføre for at have ret til dagpenge. 

I A-kassens undersøgelse svarer cirka 70 procent, at de i høj eller nogen grad vil undlade at rejse uden for EØS-området, hvis det nye opholdskrav bliver til lov. For ph.d.er er tallet 81 procent, som vil vælge at blive hjemme. 

Opholdskravet kommer til at betyde, at for at have ret til eksempelvis dagpenge skal man have opholdt sig Danmark i syv ud af de sidste otte år for at have ret til dagpenge.

Vil særligt ramme forskere 
Og det vil få konsekvenser for især ph.d'er og forskere, vurderer Magistrenes A-kasse.

Undersøgelsen konkluderer således, "at det er meget tydeligt ved gennemlæsning af kommentarerne, at de nye regler især vil blive et problem for medlemmer, der er interesserede i en forskerkarriere (eller er gift med en forsker).

I forbindelse med undersøgelsen har det været muligt at lave fritekstbesvarelser, og her kalder et af medlemmerne eksempelvis den nye lovgivning for en katastrofe for unge forskere.

”Det er en katastrofe for unge forskere. Vi kan ikke få bevillinger til postdoc, medmindre vi planlægger et længere udlandsophold på typisk 1-3 år. Men nu kan vi ikke få et sikkerhedsnet i en branche, der er benhård i konkurrencen om stillinger og uden faste stillinger,” skriver det anonyme medlem ifølge Magistrenes A-kasse.

Et andet medlem er flyttet til USA med sin famile for at forske og dygtiggøre sig og afviser nu at vende hjem, ifølge undersøgelsen. 

”Det var meningen, at jeg skulle arbejde herovre i fire år, og at min familie skulle være her i en del af den periode, og at vi efterfølgende skulle rejse tilbage til DK. Det tør jeg ikke længere, da vi alle ville miste vores sociale rettigheder,” skriver forskeren ifølge Magistrenes A-kasse. 

Altinget har ikke verificeret undersøgelsen, men gengiver konklusionerne på baggrund af en pressemeddelelse og et dokument fra undersøgelsen, som beskriver hovedkonklusionerne, begge fra Magistrenes A-kasse.

Dokumentation

Om undersøgelsen: 

Magistrenes A-Kasse har 23. og 26. februar stillet over 10.000 medlemmer to webbaserede spørgsmål:

Spørgsmål:
Tag udgangspunkt i, at skatteaftalen bliver til lov, og du dermed fra 2021 mister din dagpengeret i syv år, hvis du rejser uden for EU/EØS i over 12 måneder. I hvilken grad vil den situation få dig til ikke at rejse uden for EØS-området (EU + Norge, Island og Liechtenstein samt Grønland og Færøerne)?

I alt 1.421 personer har svaret på undersøgelsen. 

Kilde: Magistrenes A-kasse

________________________________________________

Om det planlagte opholdskrav:

Ifølge skatteaftalen med regeringen skal optjeningsprincipper på ydelsesområdet sende et signal om, at forudsætningen for adgang til de fulde ydelser er, at man har en fast tilknytning til det danske samfund og har bidraget hertil gennem en længere årrække.

Opholdskravet betyder, at et medlem af en a-kasse ikke vil kunne få udbetalt dagpenge ved ledighed de første 7 år i landet. Udstationering for en dansk offentlig myndighed eller en dansk virksomhed, ophold i udlandet med henblik på uddannelse eller hyre på et dansk skib, sidestilles med ophold her i landet.

Initiativet træder i kraft den 1. januar 2019 og indfases gradvist i årene 2019-2021. Det indfases med et opholdskrav på 5 ud af 8 år i 2019 og 6 ud af 8 år i 2020. Fra 2021 og frem er opholdskravet 7 ud af 8 år. Personer, der allerede har påbegyndt et dagpengeforløb, omfattes først, når personen genindplaceres i dagpengesystemet.

Indførelsen af opholdskravet forventes samlet set at indebære et provenu efter tilbageløb på ca. 0,1 mia. kr. i 2019 stigende til ca. 0,2 mia. kr. fra 2021 og frem. 

Kilde: Regeringen.dk 


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Per Clausen

Rådmand for klima og miljø (EL), Aalborg Kommune, medlem, KL, formand, Magistrenes A-kasse, formand for Aalborg Forsyning, bestyrelsesmedlem i AkademikerPension
cand.phil. i samfundsfag (Aalborg Uni. 1988)